Liitu ViimsiTeataja.ee infokirjaga. Liitunute vahel läheb loosi uhke e-tõuks

LIITU 30aastaseks saanud ja 500. lehenumbrini jõudnud viimsi teataja uue infolistiga.

Kõikide liitunute vahel läheb loosi e-tõuks GPad Joyride väärtuses 799 eurot! Liitumiseks vasta vaid ühele küsimusele ja jäta oma kontaktid.

TINGIMUSED

  • Liitu ViimsiTeataja.ee infolistiga, registreerides oma nime, meiliaadressi ja lisades lühikirjelduse, milline näeks välja Sinu esimene sõit uue e-tõuksiga.
  • Liitudes annad Viimsi Teatajale (väljaandja Viimsi Vallavalitsus) õiguse edastada meiliaadressile infokirju.
  • Infokirjaga liitunud saavad värske lehe päev enne ilmumist elektroonilisel kujul.
  • Viimsi Vallavalitsus ei edastada Sinu kontaktandmeid kolmandatele osapooltele, välja arvatud loosi võitja kontaktid võidu kättesaamiseks.
  • E-tõuksi GPad Joyride väärtuses 799 eurot paneb välja Voltride (Fortunati Group, Purje 8, Tallinn 11911).
  • Loosimine infolistiga liitunute vahel toimub 17. juunil 2019. Võitjat portreteeritakse koos võiduga Viimsi Teataja viimases suvenumbris ja lehel ViimsiTeataja.ee 21. juunil 2019.
Foto: Voltride
Foto: Voltride / Jarek Jõepera