Vaimse tervise eest hoolitsemine nõuab pidevat tähelepanu, sest kui vaim on rahulik ja tasakaalus, saame kõikide probleemide ja muredega paremini hakkama.

Meid on järjestikku tabanud mitu kriisi, mis on toonud negatiivseid emotsioone.  Mõnikord me ei saa aru, miks oleme häiritud ja ärevad ega tea, kuidas iseendaga hakkama saada. Olgu need siis unehäireid, hajevilolek, hüplev tähelepanu või mäluga seotud probleemid. Kõige selle kuhjumisel võivad olla tõsised tagajärjed: kurnatus, stress ja depressioon. Emotsioonide allasurumine ja endale tunnistamine, et ma olen tubli ja tulen kõigega ise toime, ei ole õige. Oma vaimsele tervisele on vaja pöörata tähelepanu iga päev.

Aprillikuus rääkis Elina Kivinukk vaimse tervise vitamiinidest ja sellest, kuidas võidelda ärevusega. Foto: Lemme Palmet

Viimsi hoolekandekeskus alustas koostööd Tartu ülikooliga, et käivitada vaimse tervise koolituse loengud. Haabneeme päevakeskuses toimuvatel loengutel saame kuulata spetsialiste, kes mõtestavad lahti vaimse tervise olemust ja annavad asjakohast nõu. Õpetavad, kuidas jälgida märke vaimsest väsimusest, ning jagavad lihtsaid võtteid ning harjutusi oma mõttemaailmaga toime-tulekuks.

Kaks vaimse tervise päeva on juba toimunud. Märtsi esineja oli Elina Kivinukk, kes mõtestas lahti teema „Vaimse tervise vitamiinid ja kuidas võidelda ärevusega.“ Saime teada, kuidas mõista emotsioone ja kuidas neid enda kasuks pöörata. Tänulikkus on üks oluline mootor, mis paneb meid hästi tundma. Olemas on neli tänulikkuse võtet, mida igaüks võiks kasutada: heade asjade loetlemine, mentaalne lahutamistehe, nautimine ja tänu väljendamine. Lektor tuletas meelde, et tuleb arendada oskust oma keha kuulata ja selle vajadustele reageerida. Enda toetamiseks tuleb teha päris suur hulk olulisi samme, sest midagi ei tule iseenesest – oma heaolu eest tuleb hoolt kanda. Isegi muretsemist saab planeerida ja muuta seda selliselt, et saad sellest hoopis kasu.

Tallinna ülikooli emeriitdotsent, psühholoog Eda Heinla kõneles aprillikuus teemal „Loovusega vaimse tervise heaks“. Loovuses peitub suur elujõud, millega saab anda tähenduse minevikule, olevikule ja tulevikule. Lapsepõlvest tuttavad tegevused tekitavad emotsioone ja toimivad inspiratsiooniallikana. Kehaline liikumine, huumor ja liigsele ratsionaalsusele vastuhakk teeb inimesele samuti head, see tähendab olla muutuste tuules ja see ongi huvitav. Esinejal oli kaasas hulk huvitavaid ülesandeid, mille lahendamine vajas loovust. Osalejate tulemused olid erinevad ja inspireerivad.

Maikuu vaimse tervise päev toimub 11. mail kell 12 Haabneeme päevakeskuse II korruse saalis. Lektor Elin Ots on suure kogemusega sertifitseeritud koolitaja. Sel korral on loengu teemaks vaikuseminutitele keskendumine ja enesejuhtimise käsitlemine, loomulikult toimuvad ka praktilised tegevused enese analüüsiks ja aitamiseks.

Vaimse tervise programm Viimsi hoolekandekeskuses jätkub ka pärast suvepuhkust ja osalejad, kes on programmi läbinud, saavad lõpetamisel Tartu ülikooli tunnistused.

Avafoto: Pexels