Rohelise koolina on Randvere kooli töötajad igati varmad kinni haarama erinevatest liikumiskampaaniatest ja kui sellele lisandub võimalus juhtida tähelepanu loodusele, on kohe ekstra hea meel. Seega, kui saime Rohelise kooli võrgustikust info ülemaailmsele veepäevale pühendatud kõnni- ja jooksukampaaniast Word Water Run, ei tekkinud küsimustki, kas osaleme või mitte.

World Water Run jooksu- ja kõndimiskampaanias oli osalejaid 134 riigist ja kampaania eesmärgiks oli pöörata tähelepanu vee väärtustamisele. Eestis on küll tänu klimaatilistele tingimustele ja väiksele elanike arvule vett piisavalt, kuid siiski on oluline veekogusid hoida ja kaitsta ning tarbida vett teadlikult. 

Kampaania raames oli võimalus läbida seitsme päeva jooksul endale seatud eesmärke kilomeetrites – võisid valida 5, aga ka 70 või rohkem kilomeetrit. Meie 11-liikmelises kõnni- ja jooksuseltskonnas oli kõige populaarsem 42 km – kui mõelda, et teha üks 6-kilomeetrine ring päevas, oligi see üpris optimaalne. Kogu aja jooksul oli aga kõige positiivsem, et absoluutselt kõik osalejad ületasid endale võetud eesmärke – üheskoos planeeriti nädalaga läbida 445 km, aga reaalselt kogunes kilomeetreid 541! 

Tervislikuma elu poole

Kõige rohkem ületas plaani Kirsti, kes läbis 42 km asemel hoopis tublid 77 km. „Otsustasin osaleda, sest armastan numbreid, liikumist, väljakutseid ja koostegemisi. Mul tekkis võimalus kolleegidega isolatsiooni ajal siiski midagi koos ette võtta ja seda sel korral puhtale veele tähelepanu pöörates. Meil on traditsiooniks igal aastal liikumist toetav ühistegemine ja mind innustab alati lastele eeskujuks olemine, sõprade toetus, tunnustavad ja julgustavad sõnad, värske õhk, võrdlus iseenda tulemustega ning hea enesetunne,“ räägib Kirsti. „Kampaania jooksul liikusingi rohkem mööda kergliiklusteid (Haabneeme, Leppneeme, Randvere), sest metsaalune oli veel üsna märg. Vahel sõitsin veidi kaugemale ja liikusin ka mujal. Mõõtsin erinevaid vahemaid ja seadsin pisieesmärke, mida ületades tundsin end oivaliselt. Tänan inimesi, kes liikudes silma vaatavad, sõbralikult naeratavad, tervitavalt noogutavad või koguni teretavad. See on nii toetav ja hea tunne. Minul aitab kõndimine lisaks keha heaolule pingetest vabaneda, mõtetel selgineda ja positiivseid emotsioone koguda. Soovitan kinni haarata igast õlekõrrest, mis toetab liikumist tervislikuma elustiili poole. Kõige tähtsam on leida enda jaoks tugivõrgustik, mis toetaks pingelistel ja rasketel aegadel ning liikuda aina edasi!“

Uus väljakutse

Nagu Kirsti mainis, on meie koolis juba traditsiooniks erinevad liikumiskampaaniad. Eelmisel kevadel kogusime õpetaja Mirjami eestvedamisel samme – osalejad panid ühe kuu jooksul iga päev kirja läbitud sammud. Samme luges 17–19 töötajat, kes astusid kuu ajaga üle kuue miljoni sammu ning läbisid seega umbes 4700 km. See on tulemus, mille sellel aastal kindlasti ületada tahame! Seega uus väljakutse on juba käimas – õpetajad koguvad värskes õhus kilomeetreid ja peredega loome kooli 8. sünnipäevaks GPS kunsti. Terves kehas terve vaim!