Omavalitsusel on oluline roll kohaliku elukeskkonna kujundamisel. Sellest sõltub, kuidas me end oma kodukohas tunneme, kas meil on turvaline, kas meist hoolitakse ja kas meie arvamus on oluline ja väärtustatud. 

Julgen väita, et Viimsi sai kevadsuvise eriolukorraga väga hästi hakkama. Me hoidsime end ja hoolisime oma lähedastest. Valla sotsiaal- ja tervishoiuosakond sai palju avaldusi ettevõtjatelt ja valla elanikelt, kes soovisid aidata. Nii üks kogukond peabki toimima – aitame neid, kes mingil eluetapil on abivajajad, sest kunagi ei tea, mis rollis me ise järgmisel hetkel oleme. Tänan meie eakate organisatsioone, kes aitasid vallal eriolukorra ajal olulist infot jagada! 

Keerulisel ajal on eriti tähtis roll sotsiaal- ja tervishoiuosakonna tööl. Oleme sotsiaalabi teenuste ja toetuste määramise menetlustingimusi ja aega oluliselt lühendanud. Lähtume personaalselt just teie või teie pere vajadusest, s t kui te ei leia sotsiaaltoetuste nimekirjast endale sobivat, siis pöörduge julgelt meie spetsialistide poole ja rääkige oma mure ära. Osakonna spetsialistid olid eriolukorra ajal kogu aeg nii-öelda tööpõllul, kuna abivajajate hulk kasvas kolmekordseks – aitäh, et viimsilased said teile kindlad olla!

Kui märkate abivajajat, andke meile julgesti teada – tänan külavanemaid, kes on märganud abivajajaid oma külas. Hoolimine ja märkamine on olulised kingitused ühiskonnale, mida me igapäevaselt saame jagada. 

Oleme koostöös Sotsiaalse innovatsiooni laboriga asunud lahendama isolatsiooni jäänud eakate teemat. Inimene on loodud suhtlema ja oleme aktiivne, teiste inimeste lähedus annab meile elujõudu ja hoiab meid tegusana. Üheks sammuks, mis siin aitab, on vanemaealiste digivõimekuse tõstmine. Lähiajal loome võimalusi eakatele digiabi saamiseks nii Viimsi raamatukogus kui ka Kesk tee 1 päevakeskuses. Samuti laiendame eakate päevakeskuste ruume.

Seoses tervisekeskuste loomisega paraneb Viimsi esmatasandi tervishoiu kvaliteet märgatavalt. Pikenevad vastuvõtu ajad, tekivad ämmaemanda ja füsioterapeudi teenused. Tervishoiusüsteem on riigi poolt hallatav ja kohalik omavalitsus saab siinkohal pakkuda toetavaid tegevusi. Soovime, et viimsilaste tervena elatud aastad oleks võimalikud pikad. Töös on Viimsi heaoluprofiili koostamine ja tegeleme sõltuvusennetusega.

Juba täna käib koos töörühm, kellega me Viimsi kogukonnale vajaminevaid erihoolekande teenuseid analüüsime ja tegevusplaani koostame, abiks on MTÜ Viimsi Invaühing. Ka laste ja noorte erihoolekande teenuste juures saab kohalik omavalitsus oma inimeste eest hoolt kanda. On suur vahe, kas viia oma laps kodu lähedale vajaminevat abi saama või sõita selleks pikki vahemaid.

Ka uutes ruumides Viimsi raamatukogu on avardanud kogukonna võimalusi. Hindame paika, kuhu koonduvad meie kõrgemad väärtused ühiskonnas – hoolimine, haridus, haritus, suhtlemine, koostöö. On olnud au olla selle raamatukogu loomise juures. Tänan südamest raamatukogu juhatajat ja kogu raamatukogu meeskonda suurepärase töö eest!

Käesolevas lehes tõdevad nii raamatukogukülastajad kui Ivo Saarma, et teenuste juures on kõige tähtsam sisu ja inimesed. Hea on minna raamatukokku, kui Sind tervitab ja abistab juba tuttav professionaalne töötaja. Nii ka tervishoiuvaldkonnas, võid ju uhke maja ehitada, aga kui seal häid inimesi ei tööta, ei saa ka kõige uhkemast majast asja. Sama tunne tekib mul, kui meie valla Rannapere pansionaati külastan. Lihtne hubane maja, hoolivate inimestega. Kodu. Uusi väärtusi luues ei tohi ära unustada kõike seda, mis meil juba on – traditsioone, looduskeskkonda ja inimesi meie ümber.Head viimsilased, soovin Teile palju tervist ja hoidkem üksteist!