Harjumaa Omavalitsuste Liit ja Harjumaa tervisenõukogu ootavad ettepanekuid Tervisetegija 2019 ja Tervisetegu 2019 tunnustuskonkurssidele

TERVIS: Ettepanekuid tiitlitele saab esitada 15. oktoobrini.

„Harjumaa tervisetegija“ eesmärk on väärtustada ning avaldada tänu ühele või mitmele füüsilisele ja/või juriidilisele isikule, kes oma tööalase või ühiskondliku tegevusega on paikkonna tasandil panustanud silmapaistvalt harjumaalaste vaimse ja/või füüsilise tervise parendamisse, tervise väärtustamisse, eeskujuks olemisse.

„Harjumaa tervisetegu“ tunnustuse eesmärk on tõsta Harjumaal esile edukat vaimset ja/või füüsilist tervist toetavat tegevust või ehitise, ruumi, rajatise loomist, tänu millele on kogukonnas paranenud või loodud soodsad tingimused terviseteadlikkuse tõusuks ja tervisekäitumise parendamiseks.

Esitamiseks on sobiv asutus, inimene või koostöögrupp, kes on märkimisväärselt:

  • panustanud asutuste või perede psühhosotsiaalsesse keskkonda ning pakkunud senisest paremaid võimalusi perekondliku, tööalase ja kogukondliku sotsiaalse turvatunde tekkeks;
  • arendanud kollektiivseid või individuaalseid liikumisvõimalusi nii sise- kui ka välitingimustes;
  • kujundanud positiivselt terviseteadlikkust ja harjumusi täisväärtuslikust toitumisest;
  • toetanud riskikäitumise vähenemist paikkonnas;
  • olnud hea praktikaga eeskujuks teistele koostöögruppidele ja asutustele maakonnas.

Kandidaate võib esitada iga maakonnas elav üksikisik või maakonnas tegutsev asutus, ettevõte ja mittetulundusühing.
Kirjalik ja vormikohane esildis koos põhjendusega esitatakse Harjumaa Omavalitsuste Liidu e-posti aadressile konkurss@hol.ee, märksõnaga “Tervisetegija 2019” või „Tervisetegu 2019“.

Ettepanekuid tiitlitele saab esitada 15. oktoobrini.
Otsuse langetamisel arvestab tervisenõukogu kandidaadi tegevuse vastavust tunnustuse eesmärgile ning tegevuse mõjukust kogu maakonna ulatuses.
Tiitlid antakse välja 28. novembril toimuval pidulikul „Harjumaa Aasta Tegija 2019“ tunnustusüritusel ja kontserdil Arvo Pärdi keskuses. Kutse ja tunnustuse saavad kõik nominentideks esitatud isikud ja asutused. Tunnustagem neid, kes on tunnustamist väärt!