Mida teha, kui peres on eakas inimene, kes vajab toimetulemiseks abi ning keda pole võimalik kogu päevaks üksi koju jätta? Üks võimalus on eakate päevahoiu teenus, mida meie vallas pakub Viimsi hoolekandekeskus.

Üldhooldusteenus on reguleeritud sotsiaalhoolekandeseaduses ning eakate päevahoid on üks üldhooldusteenuse võimalikke vorme. Seda pakuvad Eestis enamasti kohalikud omavalitsused, aga ka erateenusepakkujad. Viimsi vald lõi päevahoiu kohad läbi Euroopa Sotsiaalfondi projekti „Mäluhäiretega inimeste päevahoiuteenus Viimsi vallas“. Algselt oli eesmärk pakkuda päevahoidu eelkõige mäluhäiretega eakatele, kuigi diagnoosi otseselt ei nõutud. Tänaseks oleme jõudnud seisukohale, et päevahoidu võivad tulla kõik vanemaealised, kelle puhul on põhjust arvata, et nad ei saa päeval üksi kodus hakkama. Päevahoiuteenuse kasutamine vähendab pereliikmete hoolduskoormust. Kui abi vajav lähedane on päevahoius, saavad pereliikmed kergema südamega tööle minna ja muid vajalikke käike teha. 

Turvaline keskkond

Viimsi hoolekandekeskuse eakate päevahoius pakutakse klientidele turvalist keskkonda ja järelevalvet. See on koht, kus eakas pereliige on hoitud, kus talle pakutakse sooja toitu ja kus temaga ka tegeletakse. Muuhulgas tehakse alati koostööd lähedastega ja antakse nõu, kuidas eakal esinevate piirangutega paremini toime tulla. 

Päevahoid asub aadressil Kesk tee 1, Haabneeme. Teenust saab kasutada tööpäevadel üheksast neljani, aga kokkuleppel erandkorras ka muudel kellaaegadel. Päevahoius on praegu kuus kohta ning ruumi uutele klientidele on. 

Päevahoiu ruumid on sisustatud kaasaegselt ja koduselt, muuhulgas on puhketuba vooditega sisustatud. Igav kindlasti ei hakka, sest hoolekandekeskuse palgal on kaks tegevusjuhendajat, kes sisustavad eakate päeva, korraldavad lõunasöögi koostöös AS Rannapere Pansionaadiga, tegelevad iga inimesega tema huve ja võimekust arvestades. Näiteks tehakse koos kunstitööd, tegeletakse käeliste tegevustega ja käiakse õues aega veetmas. Seni on teenusele tulnud eakad pärast insulti, aga ka muudel tervise ootamatust halvenemisest tingitud põhjustel. 

Päevahoiu ruumid on mugavad ja kodused.
Päevahoiu ruumid on mugavad ja kodused.

Päevahoid on perele suureks abiks

Viimsis elav Vaherite pere on eakate päevahoiu teenust kasutanud umbes aasta jagu. „Meie emal oli insult ja ta viibis pikalt haiglas. Pärast seda on tema liikumine raskendatud ja eriti alguses oli päris suur kukkumisoht,“ meenutab tütar Liina Vaher. Pere hakkas otsima võimalusi, et ema oleks hoitud ja tütred saaksid jätkata töölkäimist. „Pöördusime küsimusega valla sotsiaalosakonda ja meile tutvustati päevahoiuteenust. Läks vaid paar nädalat ja ema saigi hakata päevahoius käima. Olime väga positiivselt üllatunud, et selline võimalus on olemas. Teenus on meie jaoks praktiliselt tasuta, ema peab ise maksma vaid söögiraha,“ räägib Liina Vaher. Tema sõnul on eakate päevahoid nende perele suureks abiks. „Tänu sellele ei pidanud keegi oma tööst loobuma. Oleme õega korraldanud nii, et viime ja toome ema kordamööda,“ ütleb ta. 

Liinal on hea meel, et ka ema on rahul. „Ema vasaku käe ja jala liikumine on raskendatud, aga samas on tal vaja neid töös hoida. Kiidan väga päevahoiu toredaid töötajaid, kes mõtlevad välja erinevaid tegevusi ja motiveerivad ema pingutama. Juba kodust välja minek on tema jaoks pingutus, aga päevahoius käiakse temaga ka jalutamas. See on suur vaheldus, et saab kodunt välja, päevateemade üle arutada ja päriselt suhelda. Eakate päevahoid mõjub hästi nii füüsilisele kui ka vaimsele tervisele.“

Vaherite pere jaoks on oluline ka see, et päevahoius pakutakse sooja sööki. „Kuna emal on diabeet, on regulaarne korraliku toidu söömine väga vajalik. Kuigi ta saaks paar tundi kodus ise hakkama, siis meil on hea teada, et ta pole kunagi üksi, tal hoitakse silm peal ja temaga tegeletakse. See võimaldab meil oma tegemistele keskenduda,“ lausub Liina Vaher.

Tegevusjuhendajaga koos on klientide päevad huvitavamad ja sisukamad.
Tegevusjuhendajaga koos on klientide päevad huvitavamad ja sisukamad.

Abi on lähedal

Hoolekandekeskuse soov on pakkuda Viimsi valla elanikele tuge ja sisukat päevategevust ka vanemas eas ning vähendada pereliikmete hoolduskoormust. Kuigi siin on eakate osakaal võrreldes paljude teiste omavalitsustega väike, on vald mõelnud ka eakate toetamisele juhul, kui iseseisvalt kodus elamine on muutunud keeruliseks. 

Kui keegi on mures, et tema pereliige vajab abi, või märkab, et naabril on iseseisev toimetulek muutunud keeruliseks või tunneb inimene ise, et sooviks tulla päevahoidu kasvõi päeval juttu rääkima ja ühiselt lõunat sööma, siis tasub võtta ühendust Viimsi hoolekandekeskusega e-posti aadressil lemme.palmet@viimsihoolekandekeskus.ee või helistada telefonil 5670 7888.  

Päevahoiuteenuse sisu:

-kliendi hooldamine ja abistamine igapäevaelu lihtsamates toimingutes

-mälu toetavad tegevused

-tegevused füüsilise seisundi säilitamiseks

-huvi- ja loovtegevused

-puhkamisvõimalus

-toitlustamine (AS Rannapere Pansionaadi köögist)