Sulgeme viimsiteataja.ee lehekülje.
Kõik uudised ja ajalehtede arhiiv on edaspidi kättesaadavad aadressil viimsi.ee