SA Kultuuri- ja hariduskeskuse Viimsi Artium ehitus on jõudnud olulise tähiseni – sarikapeoni. Pidu toimub teisipäeval, 14. septembril kell 14.

Viimsi Artiumi sarikapeol saab tutvuda valmiva hoonega ja kuulda senisest tööst ja tulevikuplaanidest. Üles astuvad ETV tütarlastekoor ja Viimsi laululapsed dirigent Aarne Saluveeri juhatamisel. Kõigil huvilistel on võimalus sündmusest osa saada Viimsi ViVa ülekande vahendusel. 

Viimsi Artium avatakse 2022. aasta kevadel. Viimsi Artiumisse tuleb kontserdisaal, mis mahutab üle 500 kuulaja, ning väiksemad kammer- ja black box-saalid, mis võimaldavad Viimsisse tuua tipptasemel muusikaelamusi, teatrietendusi ja muid kultuuriüritusi. Keskus koondab ühe katuse alla ka valla muusika-, kunsti- ja teaduskoolid ning huvikeskuse.

Lisaks ehitustöödele, mis kestavad 2022. aasta varakevadeni, tuleb paralleelselt alustada organisatsiooni ülesehitamisega ja arendamisega. Tuleb koostada keskuse strateegiline arengukava, töötada välja organisatsiooni toimimiseks jätkusuutlik finantsplaan, mis kaasaks erinevaid rahastusallikaid, panna paika asutuse struktuur, komplekteerida meeskond, sõlmida kokkulepped erinevate kultuurikorraldajatega ja kultuuriorganisatsioonidega nii riiklikust kui ka erasektorist, et panna kokku kunstiliselt kõrgetasemeline ja atraktiivne kultuuriprogramm. Vaja on luua rahvusvaheline võrgustik partneritest, arendada rahvusvahelisi suhteid ja valmistada ette Viimsi Artiumi avamine ja jätkusuutlik igapäevane toimimine, et keskusest kujuneks elujõuline ja tugev kultuuri- ja haridusorganisatsioon, mis on Viimsi valla uhkuseks.

Viimsi Artiumil on väga oluline kogukondlik roll – Artiumist kujuneb Viimsi süda, kus kogunevad nii valla elanikud kui ka lapsed, et nautida eri kultuurivaldkondade kunstiliselt kõrgetasemelist programmi või omandada teadmisi huvihariduses. 

Kuivõrd keskuses on erineva suuruse ja profiiliga saale, loob see väga head võimalused nii Eesti kui ka rahvusvahelise kultuuri esitlemiseks, olgu muusika-, teatri- või filmivaldkonnas. Ülimalt oluline on, et keskus oleks osa rahvusvahelisest vereringest, vaid nii arenevad meie enda loojad ja publik. Tulevikus on Viimsi Artium Eesti kultuurimaastikul unikaalne organisatsioon – kaasaegne, avatud ja interdistsiplinaarne, kus põimuvad omavahel nii erinevad kultuurivaldkonnad, professionaalne ja huvihariduslik loome kui ka kohalik ja kogukondlik, riiklik ja rahvusvaheline mõõde. Viimsi Artium on atraktiivne kultuuri- ja hariduselu keskpunkt, mis inspireerib erinevaid sihtrühmi. See on Eesti kultuuriskeenel tähelepanuväärne ja originaalne kultuuri- ja hariduskeskus, kus kohtuvad etenduskunstid, klassikaline, jazz- ja popmuusika, film, kunst, teadus ning (huvi)haridus. 

Avafoto: Tiit Mõtus