SA Rannarahva Muuseum ja Eesti Arhitektide Liit kuulutasid välja arhitektuurivõistluse, mille eesmärgiks on leida Viimsi vabaõhumuuseumi külastushoonele sobivaim arhitektuurilahendus. 


Võistlustöödelt oodatakse kontseptuaalselt selge idee ning planeeringulise tervikuga lahendusi muuseumihoonele, Kingu talule, turuplatsile ja teistele kinnistu hoonetele ning haljasalale. Uus hoone tuleb olemasoleva väärtusliku maastiku ja ehitistega siduda kaasaegselt, professionaalselt ja selle arhitektuur peab olema kõrgel tasemel.
„Väljakutse arhitektidele on meie arust ülimalt keeruline. Näiteks kuidas näidata sellisele suurvormile nagu rehielamu, et ka tänapäeval suudetakse luua midagi esteetiliselt nii püsivat. Teisalt, kuidas seda teha nii taktitundeliselt, et see ei tõmbaks sellelt samalt rehielamult tähelepanu,“ kommenteeris SA Rannarahva Muuseum juhataja Janek Šafranovski, kelle käest saab ka kogu konkursi kohta lisainfot.
Arhitektuurivõistlusel väljavalitud ideekavandi alusel on SA-l Rannarahva Muuseum kavas tellida võidutöö autoritelt hoone ja väliruumi ehitusprojektid.
Võistlus algas 30.08 ja lõpeb 29.10 kell 14 võistlustööde esitamisega.

SA Rannarahva Muuseum