„Teeme ära!“ liikumisest välja kasvanud ja ühtlasi maailma suurimaks kodanikualgatuseks peetav maailmakoristuspäev toimub tänavu 18. septembril juba neljandat korda. Kõigil on võimalus selles kaasa lüüa.

Globaalset aktsiooni eestvedava Let’s Do it Worldi tegevjuhi Anneli Ohvrili arvates on just praegusel keerulisel ajal maailmakoristuspäeva korraldamine hädavajalik ja tähtis. „Keskkonnaprobleemid pole pandeemia ajal ju kadunud, vastupidi – süvenenud. Peame jätkama ühiste jõupingutustega, et tegeleda jätkuvalt keskkonna- ja kliimasoojenemise probleemidega. Maailmakoristuspäev pakub meile võimaluse kokku tulla, algatada ja jätkata süsteemseid muutusi,” märgib Ohvril. 

Fookuses on väikeprügi

Eestist alguse saanud maailmakoristuspäev on ajaloo suurim üleilmne kodanikualgatus. Aktsiooni jooksul korrastavad pea 180 riigi inimesed oma kodurannad, -metsad ja -teed.  2019. aastast on Eestis koristuse käigus pööratud tähelepanu eelkõige väikeprügile, sh pisiplastile ja suitsukonidele.

Ühtlasi on korraldajate südameasi noorema põlvkonna kaasamine ja üleüldine teadlikkuse kasvatamine. Nii oodatakse aktsiooniga liituma kõiki koole ja lasteaedu, kellel on võimalus koristamisest osa võtta 13.–24. septembrini.

Randvere kool näitab eeskuju

Viimsi koolidest võtab tänavu maailmakoristuspäevast kindlasti osa Randvere kool, kes on seda teinud juba mitmeid aastaid. „Sellest on saanud omamoodi traditsioon, et sügisel kogu kooliperega kooli ümber, metsas, rannas ja külavahel koristamas käime,“ ütleb kooli kommunikatsiooni- ja huvijuht Liina Savolainen. „Elevust tekitavad kõige rohkem põnevad leiud – kindad, sokid, autoosad, mänguasjad. Koristusringidel otsitakse väga entusiastlikult iga väiksematki prügi ja kogu aktsioon tekitab positiivseid emotsioone. Kindlasti tõmbame ka sel aastal kätte töökindad, võtame näppu kotid ja suundume kooli ümbrusesse ja külapeale prügi koristama,“ lubab ta.

Kõik on oodatud

Kuigi oma kodukandi kordategemine ja väljas liikumine on juba iseenesest hea põhjus aktsioonist osa võtta, motiveerivad korraldajaid noori ka sellega, et loosivad osalevate haridusasutuste vahel välja kaks kontserti, kus astuvad üles Trad.Attack!, NÖEP ja WATEVA. Selleks peab koolist või lasteaiast koristama minema vähemalt 10% või üle 100 õpilase, osalejatelt oodatakse ka ettevõtmise jäädvustamist nii pildis kui ka kirjas, samuti tagasisideankeeti. Loosirattasse kantakse koolid-lasteaiad, kus on täidetud kõik tingimused.

Kuid lisaks haridusasutustele on maailmakoristuspäevale teretulnud kõik – pered, sõpruskonnad, ettevõtted, koorid ja kirikud. Covid-19 leviku tõttu korraldajad suuri ühiseid koristuskohti välja ei reklaami, kuid kindlasti leiab igaüks oma kodulähedal mõne paiga, mis korrastamist vajab. Küll aga ootavad ürituse organisaatorid, et kõik enda osalemise registreeriksid, sest see võimaldab koguda põnevat statistikat.

Täpsemalt saab kõige kohta saab lugeda veebilehelt www.maailmakoristus.ee.

NB! Maailmakoristuspäeva raames aitab Viimsis kokku koristatud jäätmete äravedu korraldada Viimsi vallavalitsuse heakorraspetsialist Kristjan Järv.

Palume oma koristusplaanid eelnevalt kokku leppida e-posti teel kristjan.jarv@viimsivv.ee või telefonil 602 8853.

Teeme koduümbruse veel puhtamaks!

Fakte eelmisest aastast

Mullu nopiti Eestis 1 620 000 suitsukoni.

Koristuspäeval osales 30 340 eestimaalast, nende seas ligi 25 000 last ja noort.