Kuumal juulikuu nädalal toimus Viimsi Teraapiakeskuses esmakordselt Karulaugu Bänditeraapia laager 2021, mille missiooniks oli muusikaliste tegevuste kõrval pakkuda lastele huvitavat programmi vaimse tervise teemadel. Viimsi valla poolt toetatud projekti vedas keskuse looja Käll Kruusmägi koos mitmekülgse laagrimeeskonnaga, kuhu kuulus nii terapeute, loomeinimesi kui ka koolitajaid

Laste ja noorte vaimne kliima on ebatavalises ja ärevas pandeemiaolukorras väga soodne pinnas vaimse tervise häirete tekkeks või süvenemiseks. Seega võtsime meeskonnaga oluliseks eesmärgiks rääkida nendel teemadel avatult ja selgelt ning pigem mänguliselt ja põnevalt. Lapsed said laagris palju pille harjutada, õppida, kuidas on võimalik oma emotsioone teadlikult muusikasse suunata, kuidas häält efektiivsemalt kasutada, kuidas olla enesekindlam ning luua uusi suhteid ja mis kõige olulisem – kuidas kuulata paremini iseennast ja teisi. 

Laagri viimasel päeval, pärast nädalat ühist lauluharjutamist, üllatas külaskäiguga lauljatar Birgit Sarrap, kes imestas, et lapsed olid laagriloo nii hästi selgeks saanud. Koos harjutatud ja kirjutatud lugu ei olnud lihtne – viie minuti pikkuses loos pidi kokku kõlama üheksa erinevat instrumenti! Viimane koosmängitud versioon, mis mälestuseks salvestati, kõlas juba koos Birgiti endaga. 

Individuaalne lähenemine

Vanemad kiitsid laagri puhul võimalust läheneda lastele individuaalsemalt. Bändigrupis oli kokku üheksa last ning see võimaldas spetsialistidel tutvuda iga osalejaga nimepidi ning sisukamalt, kuulata ära kõigi mured ning vajadusel anda tuge ja nõu. Võimas oli see, kuidas lapsed üksteisega ka raskemaid kogemusi vahetasid, üksteist toetasid ja innustasid. Väga positiivne oli, et mõnigi laps leidis laagrist uue sõbra, kellega sügisel juba uues koolis kohtuda – nii on tasapisi maandatud ärevus, et uude kooli minnes kedagi ei tunne. 

Väga kõrgelt hindasime laagikorraldajatega vanemate tagasisidet, kuidas ja kas me ülesandega üldse hakkama saime. Kuna enamus lapsi lubas järgmisel aastal kindlasti tagasi tulla ning mõnega jätkub töö juba sügisel algavates bänditundides, peame omalt poolt üritust kordaläinuks. Kõikidele korraldajatele jätsid lapsed igal juhul väga südamliku ja tööka mulje ning loodetavasti nende huvi pillimängu vastu ei rauge.

Tänusõnad ja uued võimalused

Aitäh kõikidele lastele ja vanematele ning Viimsi vallale, kes laagrile rohelise tule andsid! Loodetavasti näeme juba järgmisel aastal.Alates sügisest on võimalik Viimsi Teraapiakeskuses osaleda bänditundides või alustada teekonda hoopis individuaalses muusikateraapias. Loe tegevuste kohta täpsemalt veebilehelt www.viimsiteraapiakeskus.ee.

Lapsevanema tagasiside

Kuna meie tütar on väga pelglik ja ärev kõige uue ja tundmatu suhtes, siis ei julgenud me teda kohe laagrisse kirja panna. Tegime parasjagu veenmistööd ja kõhkleva vastuse peale otsustasin siiski tütre kirja panna. Nii mina kui ka tütar oleme selle üle väga rõõmsad. Laager meeldis lapsele esimesest hetkest. Ta leidis sealt mitu sõpra, sai mängida erinevaid pille ja laulda. Mis aga kõige tähtsam – ta õppis iseennast paremini tundma, oma tundeid ja emotsioone tajuma ning nendega paremini toime tulema. Pärast laagrit on meie tütar oluliselt enesekindlam, ei pelga enam nii palju võõraid inimesi ja situatsioone ning on meid korduvalt oma ootamatu julgusega üllatanud.