Prangli saare suve üks oodatumaid sündmusi – spordipäev – toimus 8 augustil spordiplatsil Rätsepamäel. See koht on saarel olnud noorte kogunemiskohaks läbi aegade, kus sai koos võrkpalli mängitud ja hiljem ujuma mindud.

Prangli rahvale meeldis see väga, sest tõi vanematele meelde kaunid noorepõlve mälestused. Täname väga Endel Linholmi, kes andis lahkesti andis loa just seal võistluste korraldamiseks. Suur tänu ka Kaido Lembinenile, kes sama lahkesti kaugushüppe kasti uue liivakoorma tõi ja kuulitõuke võistlusegi läbi viis.

Sel aastal toimusid 30 m jooks, 60 m jooks, hoota kaugushüpe, meeste kuulitõuge, kummikuvise ja muudki huvitavat. Korvpalli vabavisked ja võistkondlik jalgpall toimusid aga ilusal uuel mänguväljakul. Jalgpalliturniir venis oodatust pikemaks, sest kokku võttis turniirist osa lausa 7 võistkonda: TOP, Vahejärve võrratud, JK Igor, JK Makaronid, JK Red Bull, Kloogarand ja PSG. Turniiri võitis võistkond TOP.

Osavõtjaid oli tõesti palju ja sooritusi kõikidel aladel kokku 388. Kokku sai diplomeid välja antud 145, sest erinevaid vanusegruppe oli igal alal omajagu. Täname siinjuures Viimsi valda diplomite valmistamise ja auhindade eest. Kõige noorem osavõtja nendel mängudel oli 1-aastane, kes ema ja isaga osales 30 m jooksus ja laste viskevõistlusel.

Võistlused algasid Kose pasunakooriga etteastega Rätsepamäel ja autasustamisele lisasid meeleolu Viimsi Gümnaasiumi rahvatantsijate esinemine rahvamaja terrassil. Õhtul mängis sealsamas ansambel Vanaviisi, mis pani päevale lõbusa punkti.

Spordipäev ise kulges väga rõõmsalt ja nalja sai palju. Päike oli hõõguvalt kuum ja võistlused ise samuti, sest nendega nalja ei tehtud. Iga võistleja andis endast parima, sest võita soovisid kõik. Tulemused said kõik kenasti diplomite peale kirja ning järgmisel aastal on igaühel võimalik neid parandada.

Iga ala vajas ka kohtunikke ja nendeks olid vabatahtlikena abiks Viimsi Gümnaasiumi rahvatantsurühm ja nende juhendajad Maido Saar ja Lemme Randma. Peakohtunikuks ja spordipäeva korraldamise kõige suuremaks abiks ja nõuandjaks oli Viimsi Kooli kauaaegne kehalise kasvatuse õpetaja Marika Seppor ning temale oli omakorda abiks Viimsi Kooli samuti kauaaegne geograafia õpetaja Kersti Ojassalu. Jalgpalliturniiri ja korvpalli vabaviskeid viisid läbi Arlo Talmar, Saamuel Pilpak ja Sten-Eric Säde.

Kuid see polnud veel kõik. Lool toimunud laskevõistlust korraldasid KL Harju maleva, Rävala malevkonna kaitseliitlased, kes enamuses on ka Viimsi kogukonna liikmed, Avo Aljase eestvedamisel. Sellel aastal laiendati formaati ja võistelda sai lisaks laskmisele ka teistel aladel nagu granaadi täpsusvise, vikingi kirve vise ja “haavatu”kandmine.

Kaitseliit tänab kõiki osalejaid, kelle abiga me saime testida omavõistlusformaati, mis ka töötas. Erilised tänud Prangli kaitseliitlaseleValter Puuströmile ja vabatahtlikule merepäästjale Vambola Kahrole, kes pidas vahti merel ja suunas laskmiste ohualasse liikuvad alused eemale.

Täname üliväga kõiki teid, kes te aitasite seda vahvat päeva läbi viia!