25.–29. augustil toimus UNESCO ühendkoolide võrgustiku Läänemere projekti purjeretk – Tallinna Lennusadamast võeti nelja purjekaga suund Soome saarestikku.

Läänemere projekti purjeretkel jagati osalejatele praktilisi teadmisi ja oskusi nii purjetamisest kui ka Läänemere keskkonnaseisundi uurimisest. Sai proovida pootsmani tooliga masti otsa ronimist, uurida merekaarte, navigatsiooni ning meremärkide tundmist, purjede seadmist ja roolimist ning sildumist ja ankrusse jäämist. Olulised olid ka terminoloogia, tähtsamad sõlmed ning mikroplasti uurimine.

26. augusti varahommikul randuti Jussarö sadamas, kus võeti ette matk, et saart lähemalt uurida. 27. augustil tähistati üheskoos Läänemere päeva Sommarö saarel. Algselt oli osalejatel plaanis tähistada seda koos Oulu ja Turu linna õpilaste ning õpetajatega Naovo saarel, kuid koroonaviiruse tõttu ei olnud see võimalik. Niisiis tuli tähistada isekeskis, aga täpselt kell 18 tehti ühine vettehüpe tähistamaks rahvusvahelist Läänemere päeva.

Osaleti Läänemere päeval pühendatud rahvusvahelises BioBlitz tegevuses, mille raames avastati Sommarö taime- ja vetikaliike. Leitud liikidest tehti fotod, mis omakorda sisestati INaturalist äppi, kus siis edasi määratleti teadlaste poolt fotodel olevad liigid. Liik, mis pälvis 2–3 teadlase kinnituse, läks edasi teaduslike vaatluste alla. Sedaviisi sai hea ülevaate saarel elutsevatest liikidest.

28. augustil purjetati Elissaarile, kus peeti lõpulõkkeõhtu ning veedeti üksteise seltskonnas toredalt aega, nauditi head-paremat söögipoolist ning korraldati mänge. Ka saunakeris sai kuumaks köetud. Sellega lõppeski tore seiklus purjekatega Soome saarestikus ning 29. augusti varahommikul võeti suund tagasi Tallinna poole.

Purjeretke korraldasid Tartu Loodusmaja koostöös MTÜ Eesti Noorte Purjeõppeseltsi “STA Estonia” ning retke korraldamiseks esitati rahastustaotlus SA Keskkonnainvesteeringute Keskusele.