Viimsi Pensionäride Ühenduse valis uue esimehe

Aprillis toimunud Viimsi seenioride üldkoosolekul valiti Viimsi Pensionäride Ühendusele uus juhatus koosseisus Raimo Tann, Anne Tungal, Helle Mölder, Aime Krupkin, Ruth Teras, Aime Salmistu, Ruslan Dontsov.

Väärikalt tänasime ametist lahkunud juhatuse esimeest Arnold Kimberit, kes andis oma tegutsemisega ühendusele suurt hoogu ja laiapõhjalisust. Samuti oli Arnoldi juhitud kommunikatsioon suureks abiks Viimsi seeniorite ja valla koostöös COVID-19 pandeemia ajal. Täname tehtud töö eest ka ametist lahkunud juhatuse liikmetele.

Uus juhatus alustas oma tegutsemisega ja esimesel koosolekul osutusin mina valituks juhatuse esimeheks. Paar sõna ka minust. Olen aktiivne Lubja külavanem ning pikaaegne Viimsi vallavolikogu liige. Usun, et minu juhtimise all saab ühendus juurde uusi ideid ja tegutsemishoogu.

Lisaks pean tähtsaks, et ühendus võtaks rohkem tähelepanu alla seenioride tervisemurede ennetamise ja konkreetseks eesmärgiks on mul seenioride isolatsioonist väljaaitamine. Suhtlus, regulaarne liikumine ja värske õhk on tervise alustalad, mida me kõik endale ja üksteisele tasuta pakkuda saame. Samuti leian, et ühenduse juhtimine käib ikka koostöös, seega on kõigi mõtted Viimsi seeniorite paremaks toimimiseks alati teretulnud.

Vaade tulevikku

Ühenduse uue juhatuse esimeseks suureks ettevõtmiseks on Leaderi programmist toetuse saanud projekt „Viimsi seeniorid on isolatsioonist väljas“ elluviimine. Seda projekti tehakse koostöös Viimsi hoolekandekeskuse meeskonna ja Viimsi vallaga.

Esimeseks tegevuseks on Viimsi seenioride suvepäeva traditsiooni taastamine. Selleks kutsume kõiki Viimsi valla seeniore 5. augustil Lubja mäele vabas õhus toimuvale suvepäevale. Üritus algab kell 14 ja lõpeb kell 20. Päeva juhivad ja jalga aitavad keerutada Reet Linna ja Aare Jaama, meeleoluka etenduse annab Andres Dvinjaninov.

Sööme koos torti, joome kohvi ning naudime üksteise seltskonda. Avatud on infoala, kust saab teavet teenuste ja toodete kohta, mis Viimsi vallas seenioride heaoluks saadaval on. Üritus on kõikidele tasuta – loodame rohket osavõttu! Kes vajab küüti peole ja pärast koju, võib otse minuga ühendust võtta.

Viimsi Pensionäride Ühendus jätkab kindlasti edasi ka liikmete poolt armastatud tegevustega nagu Rannameeste klubi, bowlinguklubi ja kultuurireiside korraldamine. Ootame kõiki Viimsi seeniore ühendusega liituma, sest mida rohkem meid on, seda enam on meil häid mõtteid, tegusust ja hoolivust! Koos on ikka kergem, mure poole väiksem ja rõõm poole suurem.

Viimsi Pensionäride Ühendus on tegevuses juba 29 aastat (alates aastast 1993) ja ühendab ligi 500 Viimsi pensionäri. Ühingu eesmärk on üheskoos valla juhtidega teha eakate elu huvitavamaks, sisukamaks, tervislikumaks aga luua ka võimalused elukestvaks õppimiseks ning toetada abivajajaid.

Meiega liitumiseks kirjuta viimsiseeniorid@gmail.com või helista telefonil 517 2941.

Viimsis viidi läbi Viimsi seenioride piloot terviseedendusprojekt

Projekti viis läbi Viimsi Pensionäride Ühendus MTÜ (VPÜ), projektijuht oli juhatuse liige Raimo Tann ja projekti aitas koordineerida Annika Vaikla. Projektile seati üks konkreetne eesmärk: Viimsi seeniorid on terved ja Viimsi seenioritel on pikimad tervena elatud aastad.

Kolme kuu jooksul pidasid kõik osalised tervisepäevikut, kuhu märgiti nii igapäevane enesetunne kui ka liikumisharrastus detailselt üles. Samuti täideti tagasisideankeedid emotsionaalse enesetunde ja vererõhu kohta. Iga nädal saadi vähemalt kaks korda koos liikumiseks kokku. Jagati teadmisi, kuidas hoida selga, kuidas toituda ja liikuda tervislikult ning üldiselt olla heas vormis, nii vaimus kui ka kehas. Lisaks pidi igaüks tegema kodutööd – kasutama massaažipalli pingete vabastamiseks ja liikuma iga päev vähemalt 30 minutit värskes õhus. Magustoiduks käidi koos Jussi matkarajal matkamas ja lõkkesuppi nautimas.

Pärnapuude rivi tervitab viimsilasi Pärnamäe tee ääres

Lubja külavanem Raimo Tann ja Lubja külaselts kinkisid Pärnamäe külale ja kõikidele viimsilastele 54 pärnapuud. Projekti raames tutvustati Eesti pargikultuuri ja selle eesmärk oli tugevdada koostööd erinevate sihtgruppide vahel ning kaasata neid ühistegevustele.

Täname koostöö eest Viimsi valda, haljastuse vanemspetsialisti Allar Lehtsalu ja töö teostajat Haljassaare puukooli!

VPÜ uus esimees Raimo Tann Pärnamäe tee ääres. Foto: erakogu