On päris kindel, et tänu äsja lõppenud aastale mõistame, kui oluline on maailm, kus on olemas silmast silma suhtlemine, soe sõna või käepigistus ja ühised tegevused. Teine laine pani ka meid Viimsi päevakeskuses aru saama, kui olulised ja vajalikud me Viimsi eakate jaoks tegelikult oleme.

Jõudsime sügisel vaevu huvitegevused avada, korraldada mõned kontserdid ja üritusedki, kui tulid uued teated haiguspuhangutest, kokkupuuted positiivsete kontaktidega ja ka mõned haigusjuhud. Paljud eakad tegid kohe kojujäämise otsuse, mitmed ringid toimisid väikestes rühmades, aga ka see ei olnud enam mõistlik. Paarikaupa käidi veel lauatennist mängimas ja need, kes nõustusid maski kandma, ka kahe-kolme kaupa mõnedes loomeringides. Rühmategevused jäid loomulikult ära. Telefonikõnesid ja pärimisi, kas midagi ikka võiks toimuda, oli siiski päris palju.  

Haabneeme päevakeskus uues kuues

Viimsi päevakeskusel Haabneemes aga tegevust jätkus. Vallavalitsuse sotsiaalosakond korraldas juba varem mõttetalguid ja projektipäevi teemal „Kuidas eakate tegevusi ja päevakeskuste tööd arendada?“. Saime selles protsessis osaleda ja kaasa rääkida. Tänaseks on tekkinud mitmeid uusi plaane ning põhjaliku uuenduskuuri läbinud Haabneeme päevakeskusele renditud endised raamatukoguruumid lubavad neid lahedalt ellu viia.

Esimese korruse ruumid olid varemgi liikumistreeninguteks vajalikud ja sobivad, aga väga tihti tuli kannatamatult oodata, millal ruum vabaneb ja uus tegevusrühm saali saab. Kahjuks tuli sageli isegi bridžimängijatele ajaline piirang seada, et teised tegevused saaksid sama ruumi kasutada. Meil oli väga kitsaks jäänud.

Remont uutes ruumides kestis kogu sügise. Päevakeskuse vahenditest saime asuda ruume sisustama. Sisekujundusprojekti autor Tiina Alver on olnud kogu aeg abiks ning oleme sisekujundusega väga rahul – see on tänapäevane, funktsionaalne ja kaunis. 

Viimsi Päevakeskus MTÜ juhatuse esimees Enn Teimann ja Haabneeme päevakeskuse tegevjuht Lehte Jõemaa uues päevakeskuses.
Viimsi Päevakeskus MTÜ juhatuse esimees Enn Teimann ja Haabneeme päevakeskuse tegevjuht Lehte Jõemaa uues päevakeskuses.

Mis on muutunud?

Kõik meie käelise tegevuse rühmad saavad kolida teisele korrusele ja võtta tegevusteks piisavalt aega. Suurepärase sisustuse sai keraamikaklass, kus on keraamikutele kõik tööks vajalik. Käsitööklassis on lisaks teised kangasteljed, millel peenemaid kudumeid valmistada ja rahvarõivaseelikuid kududa. Õmblusmasinaid ei ole vaja enam kogu aeg kokku pakkida. Kokandusringis ei pea ühe pliidiplaadi ümber tunglema, vaid saab lahedalt toimetada. Ruumi jätkub jututubadele ja erinevatele klubidele (näiteks vestlusklubi ja raamatuklubi). Tegevusi saab läbi viia suuremate gruppidena, toimetada paarikaupa või individuaalselt. Märtsiks saame sisustatud infotehnoloogianurga, kus saab vajadusel teha pangatoimingud, saata e-kirju, aga küsida ka IT-alast abi. Tegelikult võib päevakeskuse uutesse ruumidesse tulla lihtsalt niisamagi aega veetma, suhtlema, uudistama, kohvi jooma või lauamänge, koroonat ja piljardit mängima.

Seni on kõige populaarsemad olnud meil just liikumisrühmad: tervisevõimlemine, jooga, seenioride pilates ja tants. Lauatennisemängijad saavad kiiresti seljad higiseks. Praegu ootamegi veel esimesel korrusel teise duši- ja riietusruumi valmimist ning mõnda puuduvat asja, kuid selleks ajaks, kui piirangud lõppevad, on kõik kindlasti kasutajate jaoks valmis.

Mis veel plaanis on?

Laienenud võimalused lubavad õnneks põnevaid plaane teha. Tahame käivitada kursuste stiilis kunstistuudio – teades, et enese proovilepanek ja loomisprotsess annab palju rõõmu ja energiat ning lubab avastada endas selliseid võimeid, millest varem ehk teadlik ei olnudki. 

Mälutreeninguks on vajalikud keeleõpperingid ja mälumängud. Praegu on keelerühmi kaks: inglise keel algajatele ja edasijõudnutele, aga küllap on vaja arendada ja meelde tuletada teisigi võõrkeeli. Miks mitte pakkuda eesti keele õpet muukeelsele elanikkonnale, Viimsi on ju üsna rahvusvaheline paik. 

Oleme tundnud suurt puudust professionaalsest nõustamisest: kuidas suhelda nii, et kaaslasele või teistele haiget ei teeks või ise ei haavuks; kuidas suhelda nooremate põlvkondadega nii, et üksteisest õigesti aru saada; kuidas aktsepteerida muutunud maailma väljakutseid; kuidas mõista vananemisega kaasas käivaid protsesse ning kust vajadusel abi otsida; kuidas toime tulla leinaga. Need teemad on sageli nii valusad, et vajavad privaatset keskkonda ja silmast silma suhtlemist asjatundjatega. Selleks plaanime õdusat nõustamiskabinetti.

Toredate inimestega koos

Viimsi päevakeskuste kõige parem asi on aga see, et meil on väga palju toredaid ja vahvaid inimesi, kes tahavad olla aktiivsed ja hoolivad endast. Nüüd, kus oleme saanud uued toredad ruumid, tulebki need sisuga täita koos keskust külastavate inimestega, sest oskavad ju nemad kõige paremini öelda, mida veel vajavad ja ootavad. Ruumi jätkub nii uuteks tegevusteks kui ka paljudele uutele inimestele. Kui olete üksi ja kodus, pole isegi kassi, kellega kõneleda, siis tulge päevakeskusesse, et osaleda mõnes ringis või lihtsalt mängides, lugedes ja juttu vestes aega veeta. Meie juurest on paljud endale ka uusi sõpru leidnud. 

Kõik on oodatud niipea, kui piirangud lõpevad või kui saame oma eakate kogukonna vaktsineeritud!