Ansambel Kibuvitsalill, juhendaja Sirje Põllu.
Ansambel Kibuvitsalill, juhendaja Sirje Põllu.

Tekst: Eda Remmelg, Randvere seenior

17. juunil 2007 valmis kaua oodatud Randvere maja. Siin avati lasteaed, perearstikeskus, noortekeskus ja ruumi said ka eakad päevakeskuse jaoks. MTÜ Viimsi Päevakeskused, Randvere päevakeskuse juhatajana asus samal aastal tööle Aime Salmistu, kes kohe kiirelt hakkas otsima võimalusi huvitegevuse arendamiseks. Kuna ruumid olid suhteliselt väikesed, alustati õues kepikõnniga. Juba õige varsti lisandus lauluansambel, tervisevõimlemine ja seeniortants.

Tänaseks on päevakeskus saanud juurde ruumi perearstikeskuse arvelt, mis viidi aastal 2020 üle Haabneeme Karulaugu tervisekeskusesse. Aastate jooksul on tulnud juurde terve rida uusi huviringe – jooga, arvuti- ja digiseadmete õpe, käsitöö/siidimaal, toolivõimlemine, sõnakunstiring, kodundus/kokandusring. Heameel on sellest, et keraamikaring alustab sellest hooajast tööd päevakeskuse ruumes. Nüüd on tingimused tunduvalt lahedamad, kuna saime projektiga uue keraamikaahju ja potikedra. Meil on väga vedanud huviringide juhtidega, kes kõik on oma ala tõelised professionaalid (Ivi Talimäe, Elina-Lehta Kaasik, Harri Lensen, Taimi Viks, Sirje Põllu, Liis Selder, Helle Tomingas ja Marianna Pappel).

Randvere päevakeskuse hooaja avapidu.

Uued tuuled

2021. aastal lõpetati  MTÜ Viimsi Päevakeskused tegevus ja moodustati vallavalitsuse hallatav Viimsi hoolekandekeskus, juhatajaks Lemme Palmet. Selle alla kuuluvad ka Haabneeme ja Randvere päevakeskused, mis on mõeldud huvitegevuseks ja üheskoos toredalt aja veetmiseks.

Päevakeskuse sünnipäevapidu ja hooaja avamine toimus 15. septembril mõnusas ja koduses  õhkkonnas. Kuulati Aime Salmistu meenutusi ja ajarännakut 15. aasta tegevuse kohta. Tänukirjadega peeti meeles aktiivseid osalejaid ja õnnitleti suvesünnipäevalapsi. Randvere päevakeskuse ansambel Kibuvitsalill ja seeniortantsurühm Kobarake tegid väikese etteaste. Sõnakunstiringi juhendaja Helle Tomingas naerutas meid oma naljadega. Ürituse puhul oli välja pandud näitus keraamika- ja käsitööringis valmistatud toodetest. Muusikalist meelelahutust pakkus muusik-koorijuht ja pedagoog Andrus Kalvet. Tantsiti hoogsalt ja lauldi ühiselt ning südamest. Tänud Aime Salmistule pika ja mitmekülgse päevakeskuse tegevuse edendamise eest! Väga vahva päev oli!

Aime Salmistu ja Reet Aljas pidutorti lõikamas. Fotod: Ruslan Dontsov

Uuel algaval hooajal on oodatud kõik, kes vähegi soovivad midagi koos teha. Ainult nii saame muuta paremaks päeva enda ja kogukonna jaoks. Keegi ei tohiks olla üksi!