Foto: erakogu

Viimsi, Jõelähtme ja Rae piirkonna kodanikuühendusi, ettevõtjaid ja kohalikke omavalitsusi ühendava katusorganisatsiooni Leader tegevusrühm Põhja-Harju Koostöökogu osaleb kahe aasta vältel programmis Arukad külad (Smart Villages).

Programmi eesmärk on kohaliku elu edendamine läbi kogukondade koostöö teiste küladega nii Eestis kui ka piiri taga. Eestis rakendatakse arukate külade lähenemist esmakordselt 13 Leader tegevusrühma koostööprojekti „Arukate külade arenguprogramm” raames.

Programmis on 24 piirkonda üle Eesti saanud võimaluse mentortoe najal oma küla tugevused ja nõrkused pulkadeks lahti lammutada ja siis konstruktiivsel viisil jälle kokku klappida. Põhja-Harju piirkonnas on tulemuseks kolme küla – Lubja, Uuesalu ja Neeme – valminud arengukava, mille järgi oma samme lähiaastatel seada, et elukeskkond saaks parem ja kogukondade tugevused parimas mõttes targalt ära kasutatud.

Millised on targad lahendused Viimsis?

Lubja külas on Aruka küla projektijuht külavanem Raimo Tann, kelle sõnul on Lubja küla aktiivne, kuid siiani on küla juhtimine olnud suures osas külaseltsi juhatuse käes. Sel moel saab küll projektidega kiirelt edasi liikuda ja ka otsustusprotsessid on lihtsad, kuid selline juhtimine ei ole pikas perspektiivis jätkusuutlik ning Aruka küla põhimõtetele vastav.

Lubja küla eesmärk on olla targalt juhitud küla, mille üheks kvaliteetmärgiks on kaasamine. Kahjuks COVIDi aeg ei lubanud avalikke üritusi teha, seega paljud tegevused arengukava protsessil viidi läbi digitaalselt, sealhulgas ka elanike rahulolu küsitlus. Tänaseks on arengukava valmis ja jäänud on vaid küla üldkoosolekul see läbi arutada ja kinnitada. Küla üldkoosolek toimub 3. oktoobril Lubja tuletorni juures koos Lubja kogukonna kultuuriõhtuga, kuhu on oodatud kõik Lubja küla elanikud.

Mis on tehtud, mis veel plaanis?

Tänu COVIDidile kutsuti ellu kogukonna matkad, mille algne eesmärk oli suhelda Lubja küla inimestega küla arengu teemadel. Kuna matkad kogusid populaarsust ka teiste viimsilaste seas, kasvas sellest välja Lubja kogukonna matkade sari.

Aruka küla projektis pidi iga küla valima ka ühe arengukavas märgitud eesmärgilise tegevuse elluviimise. Lubja küla valis Aruka pingi idee – pingi, mis pakub võimalust  lõõgastuda, stressi maandada ja haritud saada. Piloottegevuse käigus valmib prototüüp, mille raam on juba paigas – toekas istumisalune, mis esialgu jutustab Lubja küla loo läbi kahe aadliproua autentse kirjavahetuse, seda nii raamatukapis käegakatsutaval kujul kui ka QR-koodi läbi nutiseadmes audiofailina Lubja külaseltsi veebilehel. Esimene pink plaanitakse paigaldada Lubja klindiastangule. Ja et unistada tuleb ikka suurelt, siis miks ei võiks tulevikus olla ka Laidoneri mõisa territooriumil üks pink, mis räägib Laidoneri loo, ja Kirovi vana kolhoosimaja õuel teine jne, ikka Viimsi ajaloo ja kultuuriväärtuste radadel.

Raimo Tann kutsub kõiki Viimsi külasid üles liituma Põhja-Harju Koostöökoguga, kust saab nii mõttelendu kui ka infot rahaliste võimaluste hankimiseks projektide elluviimiseks. Samuti julgustab ta teisi Viimsi külakogukondi endaga ühendust võtma, kui on nõu vaja arengukava koostamisel. „Arukas on  jagada kõike, mis head on saadud, ka teistega – nii areneme me tervikuna jõudsamalt,“ lisas Lubja külavanem.

Artikkel on valminud Leaderi koostööprojekti „Arukate külade arenguprogramm“ raames.