Nagu üle-eelmises Viimsi Teatajas juttu oli, toimub alates aprillist ESF projekti „Hoolekandeteenuste arendamine ja osutamine Viimsi vallas“ raames koduteenuse pakkumine Viimsi vallas Viimsi hoolekandekeskuse all. Teenuse võimaldamiseks on hoolekandekeskusesse tööle asunud kaks kodutöötajat.

Kodutööajal Elina Teikesel on väga pikaajaline kogemus sotsiaaltöötajana nii Eestist kui ka Soomest. Ta tuleb Viimsisse tööle Jõelähtmelt. Elina hindab võimalust töötada kliendiga üksühele ja peab oluliseks ka üksi elavate eakatega suhtlemist ja selleks aja võtmist.

Kodutöötajal Maryna Lillel varasemast sarnase töö kogemus puudub. Ta on hariduselt dermatoloog. Pärit on ta Ukrainast, kuid oma erialasel tööl ta Eestis tegutseda ei saa. Esimeste kogemuste põhjal võib öelda, et töö talle meeldib ja ka keelebarjääri pole, kuna Marynal on eesti keel B2 tasemel kenasti olemas.

Kuidas saada koduteenust?

Koduteenuse taotlemise protsess algab inimese pöördumisest omavalitsusse. Pöörduda võib nii abivajaja ise kui tema seaduslik esindaja, samuti võib abivajajast teada näiteks naaber.

Järgmise sammuna viib sotsiaaltöötaja läbi abivajaduse tervikliku hindamise, kaasates vajadusel hindamisprotsessi teisi spetsialiste, samuti abivajaja lähedasi. Koduteenuse määramisel tuleb abivajaduse hindamine läbi viia abivajaja kodus (kohas, kus inimene alaliselt elab ja teenust saama hakkab). Ainult seal saab adekvaatselt hinnata tema toimetulekuvõimet igapäevases keskkonnas ja vastavalt sellele sobivas mahus teenust osutada

Kui abivajadus on hinnatud ja teenuse saamine põhjendatud, teeb vallavalitsus otsuse teenuse määramiseks. Koduteenust osutab Viimsi hoolekandekeskus ja kodutöötaja peab abivajajaga sobima, seetõttu peavad mõlemad osapooled enne teenuse osutamist kindlasti kohtuma ja sobivuses veenduma.

Koduteenus ei saa olla mugavusteenus, see peab toetama inimese iseseisvat toimetulekut. Teenuse saaja peab osalema teenuse osutamise protsessis aktiivselt. Kui hindamise käigus taotletava teenuse vajadust ei tuvastata, soovitab sotsiaaltöötaja inimese toimetuleku ja/või hoolduse tagamiseks ja/või kõrvalabi katteks teisi meetmeid.

Projekti raames on ka teisi tegevusi

Lisaks tehakse ettevalmistusi ESF projekti „Hoolekandeteenuste arendamine ja osutamine Viimsi vallas“ raames koduandurite paigaldamiseks 20 inimesele Viimsi vallas. Koduandurid on vajalikud selleks, et eakas saaks võimalikult pikalt oma kodus iseseisvalt hakkama. Andur tuvastab kliendi liikumise või liikumatuse ruumis ning edastab info koduanduri infosüsteemi kasutajaliidesesse. Andurile antakse kogu perioodiks garantiiaeg ning andur asendatakse garantii juhtumil uue seadmega.

Kolmandaks on sama projekti raames värvatud hoolekandekeskusesse tööle heaolu koordinaator. Selle uudse ja võib-olla küsimusi tekitava nimetuse taga on hoolekande- või tervishoiuvaldkonna klienditeenindaja, kes tehes tihedat koostööd perearstide ja pereõdedega ning n-ö istudes ka perearstikeskuses, aitab neid inimesi, kelle mured ei leia lahendust vaid raviskeemi määramisega. Perearstidele ja -õdele antakse ette selged kriteeriumid, keda heaolu koordinaatori jutule suunata. Koordinaator omakorda nõustab klienti ja seostab ta (vajadusel liigub kliendiga esmasele kohtumisele) vajalikele edasistele toimingutele.

Koduteenuse alla kuuluvad tegevused

  • Poes ja apteegis käimine
  • Abistamine koristamisel
  • Küttepuude tuppa toomine, kütmine
  • Abistamine toiduvalmistamisel ja söömisel
  • Asjaajamised erinevates ametiasutustes
  • Saatmine meditsiini- jm asutuste külastamisel
  • Abistamine pesemisel ja riietumisel inimese kodus

Tekst: Lemme Palmet, Hoolekandekeskuse juhataja ja Tõnu Troon sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja

Avafoto: koduteenus hõlmab ka abistamist meditsiiniasutuste külastamisel. Foto: Canva