Tekst: Ivi Talimäe, seeniortantsurühma Kobrake juhendaja

Oktoobri keskel tähistasid Randvere eakad päevakeskuses hõimupäeva ja õnnitlesid oktoobrikuu sünnipäevalisi. Külla oli kutsutud Tallinna ülikooli vanemteadur, folklorist Marju Kõivupuu, kes rääkis soome-ugri rahvastest.

Ettekanne oli äärmiselt huvitav, sest Marju Kõivupuu on olnud õppejõuks rahvusvahelistes ülikoolides. Ta oskab meie hõimurahvaste keeli ja teab nende kombeid. Meile laulis ta mari ja ersa keeles. Pidime ära arvama, millise rahvusrühma keel see on, ja võitjad said auhinna. Oleme õnnelikud, et meil, soomlastel ja ugrilastel on oma vaba riik, ent vadjalased on juba väljasuremise äärel. Vadja keelt räägib veel vaid mõni inimene. Sama olukord on ka isuritel. Kõigil soome-ugri rahvastel on murded, nagu meilgi, sõltuvalt elukohast.

Meie murdekeele esindajad olid Tallinna Võro Seltsi juhatuse esinaine Külli Müürsepp ja nooruke lõõtsamängija Võrumaalt Merili Murde. Külli pani meid proovile, kui palju saame aru võru keelest, ning see oli põnev. Väga tore oli, et nii noored inimesed nagu Merili Murde teavad ja oskavad lõõtspill abil edasi anda Eestimaa etnograafilisi tantse ja mängivad. Merili alustas pillimängu juba kümneaastaselt.

Samal üritusel õnnitlesime oktoobrikuu sünnipäevalisi. Punkti panid päevale perenaised, kes olid katnud laua eestipäraste toitudega. Pakuti räimeleiba ja Õie Otsalu küpsetatud maitsvat karaskit. Aitäh külalistele ja ürituse organiseerijale väga südamliku, huvitava ja hariva üritus eest!