Reakuulutused Viimsi Teatajas

AUTODE KOKKUOST


Autode kokkuost. Ostame kõiki sõidukeid ja töömasinaid. Võib pakkuda remonti vajavaid ja seisvaid sõidukeid. Sõiduk ei pea olema arvel, ülevaatusega ega kindlustusega. Pakkuda võib kõike! Kuulutus ei vanane. Tel 5457 5055.

AIATÖÖD


Hekkide ja viljapuude lõikus. Tel 5663 0024.

Hekkide pügamine, puude ja põõsaste lõikamine, muru rajamine, taimede istutamine ja muud haljastustööd. Tel 5564 7029.

Ohtlike puude langetamine, kännu freesimine, võsalõikus ja väljavedu. Tel 5373 5212.

Langetame ja hooldame puid just Teie piirkonnas. Leiame koos lahenduse! Meid saab kätte tel 5626 3857,www.puumehed.ee.

Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja puude hoolduslõikust. Soodsad hinnad. Tel 522 0321.

ÕPE

Soovid olla sisemiselt tasakaalus, leevendada kergelt oma tervisevaevusi? Tule Hiina tervisevõimlemise tundi, mis sobib igale vanusele, ka pensionärile. Viimsi Elujõusaal K kell 11. Info: tel 510 3886, Heidi.

Hispaania keel. Kutsume Teid hispaania keele kursustele. Tunnid kolmapäeviti Viimsi huvikeskuses, edasijõudnud k 17.30-18.45, algajad k 18.45-20. Info ja registreerimine: a.s.wesman@gmail.com.

Pikaaegse kogemusega ülikooli õppejõud annab inglise keele eratunde. Tel 506 3950.

Pikaajalise tõõkogemusega matemaatikaõpetaja annab eratunde Viimsis 4.-11. klassi õpilastele. Aitan ka korrata gümnaasiumi katseteks ja põhikooli lõpueksamiks. Hind kokkuleppel. Lisainfo: tel 5340 0165, Mare.

Heliloomingu-, elektroonilise muusika, solfedžo- ja klaveritunnid laste ja noortele Viimsis. Tel 5688 1357, welysian.ee.

EHITUS

Üldehitus, katuse-, fassaadi- ja viimistlustööd. Majade, kõrvalhoonete ehitamine täislahendustega. Tel 5352 9476, mehitus@gmail.com.

Fassaadid, üldehitus, plekitööd, krohvimine, viimistlus. Tel 5787 8925.

Vastavalt projektile teostame Teie kinnistule vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitust. Suur ja väike traktor (rokson). Majasisesed santehnilised tööd. Reoveemahutite paigaldus. Keevitustööd. Kanalisatsiooni ülepumplate väljaehitus. Veemõõdusõlmede ehitus. Tänava-, ääre- ja aiakivide paigaldus. Kontakt: tel 5656 7690, Enno.

Tänavakivide paigaldus, puit- ja võrkaedade ehitus, haljastustööd, prügivedu, lammutustööd, terrasside ehitus. Tel 5639 1093, e-post eleanor31@online.ee.

Tänavakivi paigaldus. Sillutise- ja äärekivide paigaldus Tallinnas ja Harjumaal. Kogemus 12 a, kvaliteetne lõpptulemus! Tel 525 5851, www.ormikivi.ee.

Paigaldame erinevaid piirdeaedasid: puitaed, võrkaed, paneelaed. www.iis.ee, tel 525 9045.

Katuste kõrgsurvepesu ja värvimine (plekk, kivi, eterniit). Fassaadi survepesu ja värvimine. Tänavakivide puhastus. Tel 5624 1509, Andres.

Katuste pesu ja värvimistööd, remonttööd, veerennide puhastus ja akende pesu. Tel 5638 8994.

Teostan väliterrasside ja katusealuste ehitust ja hooldust Viimsis ja Pirital. Tel 552 7217 ,e-post terrassviimsi@gmail.com.

Õhksoojuspumba paigaldus ja hooldus, hind 150 €. Sertifikaadiga paigaldaja Kalev Lepistu. Lisainfo: tel 5656 2191.

Vannitubade renoveerimine. Plaatimine ja siseviimistlus. Tel 5372 8382.

Teostame kaevetöid miniekskavaatoriga. Tel 5639 3588, www.väikeekskavaator.ee.

KORSTNAPÜHKIMINE

Litsentseeritud korstnapühkija ja pottsepa teenused. Ventsüsteemide puhastus, ka korterelamutes. Küttekollete ehitus, paigaldus ja remont. Akti väljastamine Päästeameti ja kindlustusseltside jaoks. Tel 5690 0686, korsten.korda@gmail.com.

Korstnapühkija Tallinnas ja Harjumaal. Teeme küttesüsteemid puhtaks ja ajame paberid ka korda! Uuri lisaks: www.lõõr.ee või tel 5821 6554.

Pikaajalise kogemusega litsentseeritud korstnapühkija teenus. Teostan ka sundventilatsiooni puhastust. E-mail margus@korvent.ee, tel 552 6281.

Korstnapühkimistööd. Kütteseadmete remont ja hooldus. Töödele garantii ja akt. Tel 5692 1395.

Kutsetunnistusega korstnapühkija. Töö puhas ja korralik. Tehtud tööde kohta akt. Tel 5689 0125, e-post kuldnoop@gmail.com.

OST, MÜÜK, RENT

Ostan rinnamärke, vanu postkaarte ja fotosid, trükiseid ja dokumente ning muid Eesti ajalooga seotud kollektsioneerimise esemeid. Tel 602 0906 ja 501 1628, Tim.

Aia-, värava-, tõstukse- ja automaatikalahendused parima hinnaga Eestis. Kvaliteetne liugväravakomplekt kuni 4 m avale 1595 eurot. Tiibväravakomplekt kuni 5 m avale 1150 eurot. www.koduvärav.ee, tel 5895 8809, info@koduvärav.ee.

Müüa puitbrikett, turbabrikett, pellet 8 mm ja 6 mm, kuiv lepp ja kask kotis, kuivad kütteklotsid 48 kotti / 110 €. Tel 5692 4924.

Kohaleveoga liiv, muld, killustik, sõnnik, turvas, asfaldipuru, betoon. Kuni 2 tonni tel 509 2936. Kuni 12 tonni tel 507 9362.

Küttepuud. Müüa saetud ja lõhutud küttepuud pikkusega 30-60 cm. Kojuvedu. Tel 522 7345, e-post marek406@gmail.com. Tellimusi võtame vastu iga päev!

Meilt saab taas tellida kartulit, köögivilju ja mett! Tellimusi võtame vastu igapäevaselt. Tellimiseks ja lisainfo saamiseks helistage tel 5865 2190.

Tekstiilipesuri rent Viimsis 15 € / 24 h. Puhasta ise ja lihtsalt: vaibad, diivanid, autoistmed jne. Kaasa: Kärcher pesuri komplekt, puhastustabletid, juhend ja õpetussõnad. Tel 5605 5089, Andri.

VARIA

Vanaraua ja kodumasinate tasuta äravedu. Plekk, torud, latid, mahutid, tööriistad, autoosad, seadmed, pliidid, vannid, pesumasinad, aiavõrk, akud jne. Õuest, garaažist tasuta. Korterist 10 €. Külmkapid, telerid al 10 €. Tel 5550 5017.

Bänd, üksi või kahekesi 60+ sünnipäevaks, taust, ühislaul, tants. Tel 510 4628, Endel.

Kogemustega elukutseline õmbleja teostab Viimsis Aiandi teel parandus- ja õmblustöid. Tel 5625 1195, Tiiu.

Tekstiil- ja roomakardinate disain ja õmblemine, mõõtude võtmisest kuni paigalduseni. Rohkem infot: tel 508 1021 ja disainkardin@gmail.com.

Nimed ja numbrid hauakividele kalmistul. Tel 5190 8750.

Õunamahla pressimine teie aia õuntest Rohuneemes. Väikseim kogus umbes 35 kg. Tel 5593 5863.