AUTODE KOKKUOST

Autode kokkuost. Ostame kõiki sõidukeid ja töömasinaid. Võib pakkuda remonti vajavaid ja seisvaid sõidukeid. Sõiduk ei pea olema arvel, ülevaatusega ega kindlustusega. Pakkuda võib kõike! Kuulutus ei vanane. Tel 5457 5055.

TÖÖPAKKUMINE

Pirita Lasteaed (E. Bornhöhe 10 Tallinn) pakub tööd õpetaja abile. Info tel 623 8783.

Puhastusfirma Sanomar Kinnisvarahooldus OÜ pakub tööd osalise ja täistööajaga Viimsi piirkonnas. Info tööpäevadel E–R tel 5814 8460.

AIATÖÖD

Hekkide ja viljapuude lõikus. Tel 5663 0024.

Hekkide pügamine, puude ja põõsaste lõikamine, muru rajamine, taimede istutamine ja muud haljastustööd. Tel 5564 7029.

Ohtlike puude raie, võsa lõikus ja kruntide puhastamine võsast. Helista julgelt ja leiame lahenduse. Tel 5623 0373, Randy.

Ohtlike puude langetamine, kännu freesimine, võsalõikus ja väljavedu. Tel 5373 5212.

Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja puude hoolduslõikust. Soodsad hinnad. Tel 522 0321.

Langetame ja hooldame puid just Teie piirkonnas. Leiame koos lahenduse! Meid saab kätte tel 5626 3857, www.puumehed.ee.

EHITUS

Üldehitus-, katuse-, fassaadi- ja viimistlustööd. Majade, kõrvalhoonete ehitamine täislahendustega. Tel 5352 9476, mehitus@gmail.com.

Teostame vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitustöid, kõiki majasiseseid santehnilisi töid. Laadur ratastraktori teenus, veoauto (multilift) teenused, lammutus- ja koristustööd. Vanametalli tasuta äraviimine. Tel 507 4178.

Tänavakivide paigaldus, puit- ja võrkaedade ehitus, haljastustööd, prügivedu, lammutustööd, terrasside ehitus. Tel 5639 1093, e-post eleanor31@online.ee.

Tänavakivi paigaldus. Sillutise- ja äärekivide paigaldus Tallinnas ja Harjumaal. Kogemus 12 a, kvaliteetne lõpptulemus! Tel 525 5851, www.ormikivi.ee.

Teostan väliterrasside ja katusealuste ehitust ja hooldust Viimsis ja Pirital. Tel 552 7217, e-post terrassviimsi@gmail.com.

Paigaldame erinevaid piirdeaedasid – puitaed, võrkaed, paneelaed. www.iis.ee, tel 525 9045.

Teostame kaevetöid miniekskavaatoriga. Tel 5639 3588, www.väikeekskavaator.ee.

Vastavalt projektile teostame teie kinnistule vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitust. Suur ja väike traktor (rokson). Majasisesed santehnilised tööd. Reoveemahutite paigaldus. Keevitustööd. Kanalisatsiooni ülepumplate väljaehitus. Veemõõdusõlmede ehitus. Tänava-, ääre- ja aiakivide paigaldus. Kontakt: tel 5656 7690, Enno.

Õhksoojuspumba paigaldus ja hooldus, hind 150 €. Sertifikaadiga paigaldaja Kalev Lepistu. Lisainfo tel 5656 2191.

Köögid, liuguksed ja garderoobid. Hinnad soodsad. Garantii. Tel 502 9075, e-post liuguksed@kallion.net.

Katuste pesu ja värvimistööd, remonttööd, veerennide puhastus ja akende pesu. Tel 5638 8994.

KORSTNAPÜHKIMINE

Korstnapühkimistööd. Kütteseadmete remont ja hooldus. Töödele garantii ja akt. Tel 5692 1395.

Litsentseeritud korstnapühkija ja pottsepa teenused. Ventsüsteemide puhastus, ka korterelamutes. Küttekollete ehitus, paigaldus ja remont. Akti väljastamine Päästeameti ja kindlustusseltside jaoks. Tel 5690 0686, korsten.korda@gmail.com.

Kutsetunnistusega korstnapühkija. Töö puhas ja korralik. Tehtud tööde kohta akt. Tel 5689 0125, e-post kuldnoop@gmail.com.

Korstnapühkija Tallinnas ja Harjumaal Teeme küttesüsteemid puhtaks ja ajame paberid ka korda! Uuri lisaks www.lõõr.ee või tel +372 5821 6554.

Pikaajalise kogemusega litsentseeritud korstnapühkija teenus. Teostan ka sundventilatsiooni puhastust. E-post margus@korvent.ee, tel 552 6281.

ÕUNAMAHLA PRESSIMISNE

Mahla pressimisteenus ja mahlamüük Harjumaal Kose vallas. Lisainfo: tel 5621 9762.

Õunamahla pressimine teie aia õuntest Rohuneemes. Väikseim kogus umbes 35 kg. Tel 5593 5863.

ÕPE

Soovid olla sisemiselt tasakaalus, leevendada kergelt oma tervisevaevusi? Tule Hiina tervisevõimlemise tundi, mis sobib igale vanusele, ka pensionärile. Viimsi Elujõusaalis K kell 11. Info: tel 510 3886, Heidi.

Laste kooliks ettevalmistamine, lugema ja kirjutama õpetamine. Tel 505 9605.

Annan koolimatemaatika tunde (1.–12. klassini) Haabneemes. Hariduselt matemaatik ja kogemus olemas. Hind kokkuleppel. Lisainfo tel 5827 9084, Laur.

Pikaajalise töökogemusega matemaatikaõpetaja annab eratunde Viimsis 4.–11. klassi õpilastele. Aitan ka korrata gümnaasiumi katseteks ja põhikooli lõpueksamiks. Hind kokkuleppel. Lisainfo: tel 5340 0165, Mare.

Heliloomingu-, elektroonilise muusika, solfedžo- ja klaveritunnid lastele ja noortele Viimsis. Tel 5688 1357, welysian.ee.

Hispaania keel. Kutsume Teid hispaania keele kursustele. Tunnid kolmapäeviti Viimsi huvikeskuses, edasijõudnud 17.30-18.45, algajad 18.45-20.00. Info ja registreerimine: a.s.wesman@gmail.com.

OST, MÜÜK, RENT

Ostan rinnamärke, vanu postkaarte ja fotosid, trükiseid ja dokumente ning muid Eesti ajalooga seotud kollektsioneerimise esemeid. Tel 602 0906 ja 501 1628, Tim.

Meilt saab taas tellida kartulit, köögivilju ja mett! Tellimusi võtame vastu igapäevaselt. Tellimiseks ja lisainfo saamiseks helistage tel 5865 2190.

Küttepuud. Müüa saetud ja lõhutud küttepuud pikkusega 30-60 cm. Kojuvedu Tel 522 7345, e-post marek406@gmail.com. Tellimusi võtame vastu iga päev!

Kohaleveoga liiv, muld, killustik, sõnnik, turvas, asfaldipuru, betoon. Kuni 2 tonni: tel 509 2936. Kuni 12 tonni: tel 507 9362.

Müüa puitbrikett, turbabrikett, pellet 8 mm ja 6 mm, kuiv lepp ja kask kotis, kuivad kütteklotsid 48 kotti/110 €. Tel 5692 4924.

MUUD TEENUSED

Vabanes kodukoristuse aeg kolmapäeval iganädalaselt ja esmaspäeval üle nädala. Tel 5841 3825, Regina.

Klaverihäälestusteenus elukutseliselt häälestajalt. Vaata lisainfot ja küsi pakkumist: www.juhanungru.ee.

Pakun 0-24 kuud beebide hoidmist Viimsi ja Pirita piirkonnas. Tel 5669 9777, Kaja.

Tekstiil- ja roomakardinate disain ja õmblemine, mõõtude võtmisest kuni paigalduseni. Rohkem infot: tel 508 1021 ja disainkardin@gmail.com.

Kogemustega elukutseline õmbleja teostab Viimsis Aiandi teel parandus- ja õmblustöid. Tel 5625 1195, Tiiu.

Bänd, üksi või kahekesi 60+ sünnipäevaks, taust, ühislaul, tants. Tel 510 4628, Endel.

Vanaraua ja kodumasinate tasuta äravedu. Plekk, torud, latid, mahutid, tööriistad, autoosad, seadmed, pliidid, vannid, pesumasinad, aiavõrk, akud jne. Õuest, garaažist tasuta. Korterist 10 €. Külmkapid, telerid al 10 €. Tel 5550 5017.