TÖÖPAKKUMISED

Otsime tiimikaaslast! Viimsi Peetri Pizza ( Randvere tee 9 ) võtab tööle asjaliku pizzameister- klienditeenindaja. Vajadusel väljaõpe kohapeal.Täiskohaga või osalise tööajaga.Töösoov palume saata: sirli@tehnovorm.ee / Tel: 56 635651

TEENUSED, AIATÖÖD

Hekkide ja viljapuude lõikus. Tel 5663 0024

Hekkide pügamine, puude ja põõsaste lõikamine, muru rajamine, taimede istutamine ja muud haljastustööd. Tel. 55647029

Langetame ja hooldame puid just Teie piirkonnas. Leiame koos lahenduse! Meid saab kätte 56263857 www.puumehed.ee

Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja puude hoolduslõikust. Soodsad hinnad. Tel 522 0321.

ÕUNAMAHLA PRESSIMINE

Õunamahla pressimine teie aia õuntest Rohuneemes. Väikseim kogus umbes 35 kg. Tel 55935863

Mahla pressimisteenus ja mahlamüük Harjumaal Kose vallas. Lisainfo: 56219762.

EHITAMINE

Ehitusmehed teevad järgmisi töid: puitkarkassmajad, kuurid, katused, vundamendid, aiad, terrassid, fassaadi survepesu ja värvimine, parketi, akende-uste paigaldus. Silvar Tel.589 44537,ehitusmehedharjumaal@gmail.com

Üldehitus, katuse-, fassaadi- ja viimistlustööd. Majade, kõrvalhoonete ehitamine täislahendustega. 53 529 476 mehitus@gmail.com

Vastavalt projektile teostame Teie kinnistule Vee ja Kanalisatsioonitrasside ehitust. Suur ja väike traktor (rokson). Majasisesed san. teh. tööd. Reoveemahutite paigaldus. Keevitustööd. Kanalisatsiooni üle pumplate  väljaehitus. Veemõõdusõlmede ehitus. Tänava, äärekivide ja aiakivide paigaldus. Kontakt: 5656 7690, Enno

Tänavakivide paigaldus, puit- ja võrkaedade ehitus, haljastustööd, prügivedu, lammutustööd, terrasside ehitus. Tel 56391093 e-post: eleanor31@online.ee

Tänavakivi paigaldus. Sillutisekivide ja äärekivide paigaldus Tallinnas ja Harjumaal.  Kogemus 12a, kvaliteetne lõpptulemus! Tel 5255851. www.ormikivi.ee

Paigaldame erinevaid piirdeaedasid puitaed, võrkaed, paneelaed. www.iis.ee, tel 5259045

Katuste kõrgsurvepesu ja värvimine (plekk, kivi, eterniit). Fassaadi survepesu ja värvimine. Tänavakivide puhastus. 56 241 509 Andres

Katuste pesu ja värvimistööd, remonttööd, veerennide puhastus ja akende pesu. Tel 5638 8994.

Teostan väliterrasside ja katusealuste ehitust ja hooldust Viimsis ja Pirital. Tel 552 7217 ,e-post terrassviimsi@gmail.com

Õhksoojuspumba paigaldus ja hooldus, hind 150 €. Sertifikaadiga paigaldaja Kalev Lepistu. Lisainfo tel 5656 2191.

Teostame kaevetöid miniekskavaatoriga. Tel 5639 3588, www.väikeekskavaator.ee

KORSTNAPÜHKIMINE

Korstnapühkimistööd. Kütteseadmete remont ja hooldus. Töödele garantii ja akt. 56921395

Kutsetunnistusega korstnapühkija. Töö puhas ja korralik. Tehtud tööde kohta akt. Tel.: 56890125, e-post: kuldnoop@gmail.com

Pikaajalise kogemusega litsenseeritud korstnapühkija teenus. Teostan ka sundventilatsiooni puhastust. E-mail: margus@korvent.ee, tel 552 6281.

Litsenseeritud korstnapühkija ja pottsepa teenused. Ventsüsteemide puhastus, ka korterelamutes. Küttekollete ehitus, paigaldus ja remont. Akti väljastamine Päästeameti ja kindlustusseltside jaoks. Tel 5690 0686, korsten.korda@gmail.com.

ÕPE

Pikaajalise tõõkogemusega matemaatika õpetaja annab eratunde Viimsis 4-11.klassi õpilastele. Aitan ka korrata gümnaasiumi katseteks ja põhikooli lõpueksamiks. Hind kokkuleppel. Lisainfo tel 53 400 165 Mare

Hispaania keel. Kutsume Teid hispaania keele kursustele. Tunnid kolmapäeviti Viimsi huvikeskuses, edasijõudnud 17.30-18.45, algajad 18.45-20.00. Info ja registreerimine a.s.wesman@gmail.com

ÕIGUSABI

Diplomeeritud juristid lahendavad õigusalased küsimused.  Kogemus alates 2015 aastast. Valdkonnad: Tsiviilõigus, tsiviilkohtumenetlus, tööõigus, haldusõigus, lepinguõigus, pankrotiõigus, perekonnaõigus, äriõigus, väärteomenetlus, võlaõigus, kindlustusõigus. Kontakt: info.juristid@gmail.com; tel 52 90 302

MÜÜK

Aia-, värava-, tõstukse ja automaatika lahendused parima hinnaga Eestis. Kvaliteetne liugvärava komp- lekt kuni 4 m avale 1595 eurot. Tiibvärava komplekt kuni 5 m avale 1150 eurot. www.koduvärav.ee, tel 5895 8809, info@koduvärav.ee

Kohaleveoga liiv, muld, killustik, sõnnik, turvas, asfaldipuru, betoon. Kuni 2 tonni  tel 509 2936. Kuni 12 tonni tel 507 9362

Küttepuud. Müüa saetud ja lõhutud küttepuud pikkusega 30-60 cm. Kojuvedu Tel 5227345, e-post: marek406@gmail.com. Tellimusi võtame vastu iga päev.

Müüa puitbrikett, turbabrikett, pellet 8mm ja 6mm, kuiv lepp ja kask kotis, kuivad kütteklotsid 48 kotti/110€. tel. 56 924 924.

OST JA MUU

Ostan rinnamärke, vanu postkaarte ja fotosid, trükiseid ja dokumente ning muid Eesti ajalooga seotud kollektsioneerimise esemeid. Tel 602 0906 ja 501 1628, Tim.

Vanaraua ja kodumasinate tasuta äravedu. Plekk, torud, latid, mahutid, tööriistad, autoosad, seadmed, pliidid, vannid, pesumasinad, aiavõrk, akud jne. Õuest, garaažist tasuta. Korterist 10 €. Külmkapid, telerid al. 10 €. Tel 5550 5017.

Nimed ja numbrid hauakividele kalmistul. Tel 5190 8750

Teeme Su kodule ehitusauditi, aitame kasutusloa saamisel! Asjad korras tuleb ka hingerahu! pkasutusluba@gmail.com tel: 55593722

Bänd, üksi või kahekesi 60+ sünnipäevaks, taust, ühislaul, tants. Tel 5104628 Endel