AUTODE KOKKUOST

 • Autode kokkuost. Ostame kõiki sõidukeid ja töömasinaid. Võib pakkuda remonti vajavaid ja seisvaid sõidukeid. Sõiduk ei pea olema arvel, ülevaatusega ega kindlustusega. Pakkuda võib kõike! Kuulutus ei vanane. Tel 5457 5055.

KINNISVARA

 • Neljaliikmeline perekond otsib üürikorterit/väikemaja/majaosa Viimsi vallas, mõistliku hinnaga. Kiire. Tel 56641910, Janis, e-post m2nniksaar@gmail.com.

TÖÖPAKKUMISED

 • Merivälja pansion otsib oma töökasse kollektiivi HOOLDAJAT. Töö graafiku alusel, 12 ja 24 tundi valvetes. Huvi korral ja täpsema info saamiseks palun võtta ühendust telefonil 609 2605.
 • Firma Haabneemes pakub tööd raamatupidajale osalise koormusega ja töötajale tekstiili komplekteerimisel. Töö ühes vahetuses. Info tel 520 4914.
 • Kelvingi Paadisadam vajab valvureid. Täpsemalt telefonil 504 4835, Andres Riomar.
 • Töö sisu: päevakoristaja, masinist ja kojamees Miiduranna Konsumis. Tööaeg: päevakoristaja graafiku alusel k 12–21, masinist ja kojamees k 7–10. Lisainfot telefonidel: 555 88 780 ja 555 80 118 (vene keeles).

TEENUS

 • Hekkide ja viljapuude lõikus. Tel 5663 0024.
 • Hekkide pügamine, puude ja põõsaste lõikamine, muru rajamine, taimede istutamine ja muud haljastustööd. Tel 5564 7029.
 • Tegeleme puitaedade ehitamisega, parandamisega ja värvimistöödega. Tel 5784 1831.
 • Nimed ja numbrid hauakividele kalmistul. Tel 5190 8750.
 • Fassaadid, üldehitustööd, plekitööd, krohvimine ja viimistlus. Tel 5787 8925.
 • Siseviimistlus ja plaatimine – trepid, põrandad, seinad. Tel 5372 8382.
 • Ehitus- ja remonditööd. Fassaadide, katuste, vaheseinte, saunade ja terrasside ehitus. Parketi, uste, akende ja liistude paigaldus. Terrasside ning aedade hooldustööd. Tel 5360 5083.
 • Töökogemustega korralik mees teeb aiatöid ja väikeseid remonditöid. Tel 5393 3070.
 • Tänavakivide paigaldus, puit- ja võrkaedade ehitus, haljastustööd, prügivedu, lammutustööd, terrasside ehitus. Tel 5639 1093, e-post eleanor31@online.ee.
 • Ehitusmehed teevad järgmisi töid: puitkarkassmajad, kuurid, katused, vundamendid, aiad, terrassid, fassaadi survepesu ja värvimine; parketi ja akende-uste paigaldus. Silvar, tel 5894 4537, e-post ehitusmehedharjumaal@gmail.com.
 • Liuguksed ja garderoobid. Hinnad soodsad. Garantii. Küsi lisa! Tel 502 9075, e-post liuguksed@kallion.net.
 • Langetame ja hooldame puid just Teie piirkonnas. Leiame koos lahenduse! Meid saab kätte tel 5626 3857, www.puumehed.ee.
 • Teostan erinevaid ehitustöid: terrasside ehitus, fassaadi-, katuse-, sise-, kipsi- ja teised üldehitustööd. Oman pikaajalist töökogemust. Tel 5373 1286, e-post doctumehitus@gmail.com, Tarmo T.
 • Depilatsioon kogenud meistrilt Randvere ilutoas. Brasiilia ja muud piirkonnad. Töötan suhkrupasta, vaha ja kassettvahaga. Tel 5626 2330. FB: Makeup & Brows by Evelyn Senkevitš.
 • Lõikan hekki. Trimmeriga pika rohu ja heina niitmine. Tel 5554 7291.
 • Langetame ja hooldame puid just Teie piirkonnas. Leiame koos lahenduse! Meid saab kätte tel 5626 3857. Vaata: www.puumehed.ee.
 • Fassaadid, krohvimine, üldehitustööd. Tel 5787 8925.
 • Siseviimistlus ja plaatimine – trepid, põrandad, seinad. Tel 5372 8382.
 • Klaverihäälestusteenus elukutseliselt häälestajalt. Vaata lisainfot- ja küsi pakkumist: www.juhanungru.ee.
 • Teostan väliterrasside ja katusealuste ehitust ja hooldust Viimsis ja Pirital. Tel 552 7217, e-post terrassviimsi@gmail.com.
 • Õhksoojuspumba paigaldus ja hooldus, hind 150 €. Sertifikaadiga paigaldaja Kalev Lepistu. Lisainfo tel 5656 2191.
 • Kohaleveoga liiv, muld, killustik, sõnnik, turvas, asfaldipuru, betoon. Kuni 2 tonni: tel 509 2936. Kuni 12 tonni: tel 507 9362.
 • Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja puude hoolduslõikust. SOODSAD HINNAD. Tel 522 0321.
 • Teostame kaevetöid miniekskavaatoriga. Tel 5639 3588, www.väikeekskavaator.ee.
 • Tänavakivi paigaldus. Sillutisekivide ja äärekivide paigaldus Tallinnas ja Harjumaal.  Kogemus 12 aastat, kvaliteetne lõpptulemus! Tel 525 5851, www.ormikivi.ee.
 • Vanaraua ja kodumasinate tasuta äravedu. Plekk, torud, latid, mahutid, tööriistad, autoosad, seadmed, pliidid, vannid, pesumasinad, aiavõrk, akud jne. Õuest, garaažist tasuta. Korterist 10 €. Külmkapid, telerid al 10 €. Tel 5550 5017.
 • Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja puude hoolduslõikust. Soodsad hinnad. Tel 522 0321.
 • Katuste pesu ja värvimistööd, remonttööd, veerennide puhastus ja akende pesu. Tel 5638 8994.
 • Pikaajalise töökogemusega matemaatikaõpetaja annab eratunde Viimsis 4.–11. klassi õpilastele. Aitan ka korrata gümnaasiumi katseteks ja põhikooli lõpueksamiks. Hind kokkuleppel. Lisainfo tel 53 400 165, Mare.
 • Vastavalt projektile teostame teie kinnistule vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitust. Suur ja väike traktor (rokson). Majasisesed santehnilised tööd. Reoveemahutite paigaldus. Keevitustööd. Kanalisatsiooni ülepumplate väljaehitus. Veemõõdusõlmede ehitus. Tänava-, ääre- ja aiakivide paigaldus. Kontakt: tel 5656 7690, Enno.
 • Kogemustega elukutseline õmbleja teostab Viimsis Aiandi teel parandus- ja õmblustöid. Tel 5625 1195, Tiiu.
 • Pikaajalise kogemusega litsentseeritud korstnapühkija teenus. Teostan ka sundventilatsiooni puhastust. E-post margus@korvent.ee, tel 552 6281.
 • Litsentseeritud korstnapühkija ja pottsepa teenused. Ventsüsteemide puhastus, ka korterelamutes. Küttekollete ehitus, paigaldus ja remont. Akti väljastamine Päästeameti ja kindlustusseltside jaoks. Tel 5690 0686, korsten.korda@gmail.com.
 • Korstnapühkimise tööd. Kütteseadmete remont ja hooldus. Töödele garantii ja akt. Tel 5692 1396.
 • Kutsetunnistusega korstnapühkija. Töö puhas ja korralik. Tehtud tööde kohta akt. Tel 56890125, e-post: kuldnoop@gmail.com.
 • Õigusabi. Diplomeeritud jurist osutab õigusteenust füüsilistele ja juriidilistele isikutele. Kogemus alates 2015. aastast. Valdkonnad: tsiviilõigus, tsiviilkohtumenetlus, tööõigus, haldusõigus, lepinguõigus, pankrotiõigus, perekonnaõigus, äriõigus, väärteomenetlus, võlaõigus, ja kindlustusõigus. Võta ühendust: e-post info.juristid@gmail.com, tel 529 0302.
 • Äriplaanide koostamine – lisainfo telefonil 5593 7956.

MÜÜK

 • Müüa hööveldatud laudu profiil SVT0, paksus 2 cm. Kolm laiust: 8,5 cm, 13 cm, 17 cm. Pikkused kuni 6,3 m. Kitsamad sobivad puukuurile või katuse aluslaudiseks, laiem sobib ka siseviimistluseks. Tel 512 8364, Ando.
 • Müüa puitbrikett, turbabrikett, pellet 8 mm ja 6 mm, kuiv lepp ja kask kotis, kuivad kütteklotsid 48 kotti/110 €. Tel 5692 4924.
 • Küttepuud. Müüa saetud ja lõhutud küttepuud pikkusega 30–60 cm. Kojuvedu. Tel 522 7345, e-post marek406@gmail.com. Tellimusi võtame vastu iga päev.
 • Küttepuude müük. Värske lõhutud lepp 50 cm. Miinimumkogus 10 ruumi. Pakume ka transporti. Tel 5648 7816.
 • Muld, liiv, killustik, kruus, freesasfalt, transport. Tel 5395 3788.
 • Liiv, killustik, sõelutud põllumuld, graniitkillustik, freesasfalt, täide jm puisteveod hea manööverdusvõimega soodsal väikekalluril kuni 6 tonni. Tel 525 2632.
 • Aia-, värava-, tõstukse- ja automaatikalahendused parima hinnaga Eestis. Kvaliteetne liugväravakomplekt kuni 4 m avale 1595 eurot. Tiibväravakomplekt kuni 5 m avale 1150 eurot. Vaata www.koduvärav.ee, tel 5895 8809, info@koduvärav.ee.
 • Liuguksed ja garderoobid. Hinnad soodsad. Garantii. Tel 502 9075, e-post liuguksed@kallion.net.

OST JA MUU

 • Ostan rinnamärke, vanu postkaarte ja fotosid, trükiseid ja dokumente ning muid Eesti ajalooga seotud kollektsioneerimise esemeid. Tel 602 0906 ja 501 1628, Tim.

Reakuulutuse avaldamise info ja tingimused: viimsiteataja.ee/reakuulutused.