AUTODE KOKKUOST

 • Ostame kõiki sõidukeid ja töömasinaid. Võib pakkuda remonti vajavaid ja seisvaid sõidukeid. Sõiduk ei pea olema arvel, ülevaatusega ega kindlustusega. Pakkuda võib kõike! Kuulutus ei vanane. Tel 5457 5055.

TÖÖPAKKUMISED

 • Jussi Õlletuba võtab oma töökasse kollektiivi nõudepesija ja koka, osalise või täiskoormusega. Väljaõpe on kohapeal. Huvi korral võta ühendust: info@jussikas.ee või tel 5342 8100.
 • AS Fertilitas pakub tööd päevasele koristajale, tööaeg esmaspäevast reedeni kell 9–15. Lisainfo tel 605 9007.

TEENUS

 • Hekkide ja muru lõikus. Tel 5663 0024.
 • Tegeleme puitaedade ehitamisega, parandamisega ja värvimistöödega. Tel 5784 1831.
 • Fassaadid, krohvimine, üldehitustööd. Tel 5787 8925.
 • Siseviimistlus ja plaatimine – trepid, põrandad, seinad. Tel 5372 8382.
 • Ehitus- ja remonditööd. Fassaadi, katuste, vaheseinte, saunade ja terrasside ehitus. Parketi, uste, akende ja liistude paigaldus. Terrasside ning aedade hooldustööd. Tel 5360 5083.
 • Töökogemustega korralik mees teeb aiatöid ja väikeseid remonditöid. Tel 5393 3070.
 • Tänavakivide paigaldus, puit- ja võrkaedade ehitus, haljastustööd, prügivedu, lammutustööd.
 • Tel 5639 1093, e-post eleanor31@online.ee.
 • Ehitusmehed teevad järgmisi töid: puitkarkassmajad, kuurid, katused, vundamendid, aiad, terrassid, fassaadi survepesu ja värvimine; parketi ja akende-uste paigaldus. Silvar, tel 5894 4537, e-post ehitusmehedharjumaal@gmail.com.
 • Liuguksed ja garderoobid. Hinnad soodsad. Garantii. Küsi lisa! Tel 502 9075, e-post liuguksed@kallion.net.
 • Langetame ja hooldame puid just Teie piirkonnas. Leiame koos lahenduse! Meid saab kätte tel 5626 3857, www.puumehed.ee.
 • Teostan erinevaid ehitustöid: terrasside ehitus, fassaadi-, katuse-, sise-, kipsi- ja teised üldehitustööd. Oman pikaajalist töökogemust. Tel 5373 1286, e-post doctumehitus@gmail.com, Tarmo T.
 • Depilatsioon kogenud meistrilt Randvere ilutoas. Brasiilia ja muud piirkonnad. Töötan suhkrupasta, vaha ja kassettvahaga. Tel 5626 2330. FB: Makeup & Brows by Evelyn Senkevitš.
 • Ehitus- ning remonditööd. Fassaadi, katuste, vaheseinte, saunade ja terrasside ehitus. Parketi, uste, akende ja liistude paigaldus. Terrasside ning aedade hooldustööd. Tel 5360 5083.
 • Lõikan hekki. Trimmeriga pika rohu ja heina niitmine. Tel 5554 7291.
 • Langetame ja hooldame puid just Teie piirkonnas. Leiame koos lahenduse! Meid saab kätte tel 5626 3857. Vaata: www.puumehed.ee.
 • Fassaadid, krohvimine, üldehitustööd. Tel 5787 8925.
 • Siseviimistlus ja plaatimine – trepid, põrandad, seinad. Tel 5372 8382.
 • Klaverihäälestusteenus elukutseliselt häälestajalt. Vaata lisainfot- ja küsi pakkumist: www.juhanungru.ee.
 • Teostan väliterrasside ja katusealuste ehitust ja hooldust Viimsis ja Pirital. Tel 552 7217, e-post terrassviimsi@gmail.com.
 • Õhksoojuspumba paigaldus ja hooldus, hind 150 €. Sertifikaadiga paigaldaja Kalev Lepistu. Lisainfo tel 5656 2191.
 • Kohaleveoga liiv, muld, killustik, sõnnik, turvas, asfaldipuru, betoon. Kuni 2 tonni: tel 509 2936. Kuni 12 tonni: tel 507 9362.
 • Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja puude hoolduslõikust. SOODSAD HINNAD. Tel 522 0321.
 • Teostame kaevetöid miniekskavaatoriga. Tel 5639 3588, www.väikeekskavaator.ee.
 • Tänavakivi paigaldus. Sillutisekivide ja äärekivide paigaldus Tallinnas ja Harjumaal.  Kogemus 12 aastat, kvaliteetne lõpptulemus! Tel 525 5851, www.ormikivi.ee.
 • Vanaraua ja kodumasinate tasuta äravedu. Plekk, torud, latid, mahutid, tööriistad, autoosad, seadmed, pliidid, vannid, pesumasinad, aiavõrk, akud jne. Õuest, garaažist tasuta. Korterist 10 €. Külmkapid, telerid al 10 €. Tel 5550 5017.
 • Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja puude hoolduslõikust. Soodsad hinnad. Tel 522 0321.
 • Katuste pesu ja värvimistööd, remonttööd, veerennide puhastus ja akende pesu. Tel 5638 8994.
 • Pikaajalise kogemusega matemaatikaõpetaja annab koolimatemaatika tunde 1.–10. klassile Viimsis. Hind kokkuleppel. Lisainfo tel 5340 0165, Mare.
 • Vastavalt projektile teostame teie kinnistule vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitust. Suur ja väike traktor (rokson). Majasisesed santehnilised tööd. Reoveemahutite paigaldus. Keevitustööd. Kanalisatsiooni ülepumplate väljaehitus. Veemõõdusõlmede ehitus. Tänava-, ääre- ja aiakivide paigaldus. Kontakt: tel 5656 7690, Enno.
 • Kogemustega elukutseline õmbleja teostab Viimsis Aiandi teel parandus- ja õmblustöid. Tel 5625 1195, Tiiu.
 • Pikaajalise kogemusega litsentseeritud korstnapühkija teenus. Teostan ka sundventilatsiooni puhastust. E-post margus@korvent.ee, tel 552 6281.
 • Litsentseeritud korstnapühkija ja pottsepa teenused. Ventsüsteemide puhastus, ka korterelamutes. Küttekollete ehitus, paigaldus ja remont. Akti väljastamine Päästeameti ja kindlustusseltside jaoks. Tel 5690 0686, korsten.korda@gmail.com.
 • Korstnapühkimise tööd. Kütteseadmete remont ja hooldus. Töödele garantii ja akt. Tel 5692 1396.

MÜÜK

 • Küttepuud. Müüa saetud ja lõhutud küttepuud pikkusega 30–60 cm. Kojuvedu. Tel 522 7345, e-post marek406@gmail.com.
 • Küttepuude müük. Värske lõhutud lepp 50 cm. Miinimumkogus 10 ruumi. Pakume ka transporti. Tel 5648 7816.
 • Muld, liiv, killustik, kruus, freesasfalt, transport. Tel 5395 3788.
 • Liiv, killustik, sõelutud põllumuld, graniitkillustik, freesasfalt, täide jm puisteveod hea manööverdusvõimega soodsal väikekalluril kuni 6 tonni. Tel 525 2632.
 • Aia-, värava-, tõstukse- ja automaatikalahendused parima hinnaga Eestis. Kvaliteetne liugväravakomplekt kuni 4 m avale 1595 eurot. Tiibväravakomplekt kuni 5 m avale 1150 eurot. Vaata www.koduvärav.ee, tel 5895 8809, info@koduvärav.ee.
 • Liuguksed ja garderoobid. Hinnad soodsad. Garantii. Tel 502 9075, e-post liuguksed@kallion.net.

OST JA MUU

 • Ostan rinnamärke, vanu postkaarte ja fotosid, trükiseid ja dokumente ning muid Eesti ajalooga seotud kollektsioneerimise esemeid. Tel 602 0906 ja 501 1628, Tim.

Reakuulutuse avaldamise info ja tingimused: viimsiteataja.ee/reakuulutused.