AINULT VEEBIS

Korralik, töökogemustega mees teeb aiatöid ja väikeseid remonditöid. Tel 53933070, Igor

TÖÖPAKKUMISED

Viimsi Peetri Pizza (Randvere tee 9) võtab tööle nobeda, asjaliku pitsameister- klienditeenindaja. Vajadusel väljaõpe kohapeal. Täiskohaga või osalise tööajaga. Töösoov palume saata: sirli@tehnovorm.ee, tel 5663 5651,

Vajame KLIENDITEENINDAJAT Karulaugu Spordikeskusesse Viimsis. Otsime oma spordikeskuse toredasse kollektiivi särasilmset ja energilist inimest, kes usub, et just tema sobib meie esmaseks visiitkaardiks ja kõikide külastajate päeva paremaks muutma. CV palume saata: piret.andresoo@goldenclub.ee, info telefonil 5306 8028.

KÜ Viimsi Pargi põik 6 pakub tööd koristajale – kolme sissekäiguga kolmekordne maja.

Tel 513 6752, e-post rein.kriis@gmail.com.

TEENUS

Lõikan hekki. Trimmeriga pika rohu ja heina niitmine. Tel 5554 7291.

Langetame ja hooldame puid just Teie piirkonnas. Leiame koos lahenduse! Meid saab kätte tel 5626 3857. Vaata: www.puumehed.ee.

Katuste kõrgsurvepesu ja värvimine (plekk, kivi, eterniit). Fassaadi survepesu ja värvimine. Tänavakivide puhastus. Tel 5624 1509, Andres.

Fassaadid, krohvimine, üldehitustööd. Tel 5787 8925.

Siseviimistlus ja plaatimine – trepid, põrandad, seinad. Tel 5372 8382.

Klaverihäälestusteenus elukutseliselt häälestajalt. Vaata lisainfot- ja küsi pakkumist: www.juhanungru.ee.

Teostan väliterrasside ja katusealuste ehitust ja hooldust Viimsis ja Pirital. Tel 552 7217, e-post terrassviimsi@gmail.com.

Õhksoojuspumba paigaldus ja hooldus, hind 150 €. Sertifikaadiga paigaldaja Kalev Lepistu. Lisainfo tel 5656 2191.

Kohaleveoga liiv, muld, killustik, sõnnik, turvas, asfaldipuru, betoon. Kuni 2 tonni: tel 509 2936. Kuni 12 tonni: tel 507 9362.

Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja puude hoolduslõikust. SOODSAD HINNAD. Tel 522 0321.

Teostame kaevetöid miniekskavaatoriga. Tel 5639 3588, www.väikeekskavaator.ee.

Tänavakivi paigaldus. Sillutisekivide ja äärekivide paigaldus Tallinnas ja Harjumaal.  Kogemus 12 aastat, kvaliteetne lõpptulemus! Tel 525 5851, www.ormikivi.ee.

Ehitus- ja remonditööd. Fassaadi-, katuste-, vaheseinte-, sauna-, terrasside- ning maalritööd. Parketi, uste, akende, liistude paigaldus. Tel 5360 5083.

Vanaraua ja kodumasinate tasuta äravedu. Plekk, torud, latid, mahutid, tööriistad, autoosad, seadmed, pliidid, vannid, pesumasinad, aiavõrk, akud jne. Õuest, garaažist tasuta. Korterist 10 €. Külmkapid, telerid al 10 €. Tel 5550 5017.

Muudame Teie aia kauniks – lõikame viljapuid, pügame hekke, langetame puid, freesime kände, niidame muru ning vastavalt teie soovile teostame ka teisi haljastus-  ja koristustöid. Helistage julgelt telefonil 5563 7666. Rohkem infot leiate kodulehelt www.ifhaljastus.ee.

Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja puude hoolduslõikust. Soodsad hinnad. Tel 522 0321.

Katuste pesu ja värvimistööd, remonttööd, veerennide puhastus ja akende pesu. Tel 5638 8994.

Pikaajalise kogemusega matemaatikaõpetaja annab koolimatemaatika tunde 1.–10. klassile Viimsis. Hind kokkuleppel. Lisainfo tel 5340 0165, Mare.

Vastavalt projektile teostame teie kinnistule vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitust. Suur ja väike traktor (rokson). Majasisesed santehnilised tööd. Reoveemahutite paigaldus. Keevitustööd. Kanalisatsiooni üle pumplate väljaehitus. Veemõõdusõlmede ehitus. Tänava-, ääre- ja aiakivide paigaldus. Kontakt: tel 5656 7690, Enno.

Kogemustega elukutseline õmbleja teostab Viimsis Aiandi teel parandus- ja õmblustöid. Tel 5625 1195, Tiiu.

Pikaajalise kogemusega litsentseeritud korstnapühkija teenus. Teostan ka sundventilatsiooni puhastust. E-post margus@korvent.ee, tel 552 6281.

Litsentseeritud korstnapühkija ja pottsepa teenused. Ventsüsteemide puhastus, ka korterelamutes. Küttekollete ehitus, paigaldus ja remont. Akti väljastamine Päästeameti ja kindlustusseltside jaoks. Tel 5690 0686, korsten.korda@gmail.com.

Korstnapühkimise tööd. Kütteseadmete remont ja hooldus. Töödele garantii ja akt. Tel 5692 1396.

MÜÜK

Küttepuud. Müüa saetud ja lõhutud küttepuud pikkusega 30–60 cm. Kojuvedu. Tel 522 7345, e-post marek406@gmail.com.

Küttepuude müük. Värske lõhutud lepp 50 cm. Miinimumkogus 10 ruumi. Pakume ka transporti. Tel 5648 7816.

Müüa Viimsis võõrasemasid, sarvkannikesi, suve-, püsi- ja toalilli, maasika-, tomati- ja muude köögiviljade taimi. Tel 5349 9081, Tiiu või 5349 9087, Mati.

Müüa puitbrikett, turbabrikett, pellet 8 mm ja 6 mm, kuiv lepp kotis, kuivad kütteklotsid 48 kotti/110 €. Tel 5692 4924, 637 9411.

Muld, liiv, killustik, kruus, freesasfalt, transport. Tel 5395 3788.

Liiv, killustik, sõelutud põllumuld, graniitkillustik, freesasfalt, täide jm puisteveod hea manööverdusvõimega soodsal väikekalluril kuni 6 tonni. Tel 525 2632.

Aia-, värava-, tõstukse- ja automaatikalahendused parima hinnaga Eestis. Kvaliteetne liugväravakomplekt kuni 4 m avale 1595 eurot. Tiibväravakomplekt kuni 5 m avale 1150 eurot. Vaata www.koduvärav.ee, tel 5895 8809, info@koduvärav.ee.

Liuguksed ja garderoobid. Hinnad soodsad. Garantii. Tel 502 9075, e-post liuguksed@kallion.net.

OST JA MUU

Ostan rinnamärke, vanu postkaarte ja fotosid, trükiseid ja dokumente ning muid Eesti ajalooga seotud kollektsioneerimise esemeid. Tel 602 0906 ja 501 1628, Tim.

Korralik ja rahu armastav neljakümnendates naine koos 16-aastase seeniorkoeraga otsivad lühiajalist 1-toalist elamiskohta, merele võimalikult lähedale. Tel +3584 0150 3166, e-post kristi.pihlak@bluewin.ch.