Reakuulutused Viimsi Teatajas 8.november 2019

AUTODE KOKKUOST

Autode kokkuost. Ostame kõiki sõidukeid ja töömasinaid. Võib pakkuda remonti vajavaid ja seisvaid sõidukeid. Sõiduk ei pea olema arvel, ülevaatusega ega kindlustusega. Pakkuda võib kõike! Kuulutus ei vanane. Tel 5457 5055.

TÖÖPAKKUMINE

Pakun koduabi teenust eakale – lihtsamad majapidamistööd, apteegi ja poe külastus, surnuaias käimine. Tunnitasu 11 eurot + kohaletulemise tasu 5 eurot. Tel 5380 5133.

Pakkuda tööd hakkajale ja kohusetundlikule inimesele haljastus- ja heakorratöid pakkuvas ettevõttes. Põhilised tegevused: talihoole, lumekoristus, maa-alade trimmerdamine, teemaa-alade niitmine, haljasalade rajamine, istutustööd. Kasuks tuleb eelnev töökogemus ja B-kategooria juhiload. Töötasu alates 6 eurot tunnis (neto). Kontakt: tel 503 0019, Haljastus Plus OÜ, info@haljastusplus.ee.

AS Fertilitas pakub uuest aastast tööd osalise koormusega õhtusele koristajale. Lisainformatsioon: tel 605 9007.

Viimsi Äritares tegutsev Café Lyoni kohvik võtab tööle usina nõudepesija. Töö on graafiku alusel. Saada CV viimsi@cafelyon.ee. Lisainfo: tel 622 9217. Asume Haabneemes Paadi tee 3. TÄPSEM INFO SIIN.  

AIATÖÖD

Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja puude hoolduslõikust. Soodsad hinnad. Tel 522 0321.

Ohtlike puude/okste langetamine, viljapuude lõikamine, heki lõikus ja pügamine. Tel 5348 7318, e-post igor@inkteenused.ee.  

Langetame ja hooldame puid just Teie piirkonnas. Leiame koos lahenduse! Meid saab kätte tel 5626 3857, www.puumehed.ee.

Ohtlike puude raie, võsa lõikus ja kruntide puhastamine võsast. Helista julgelt ja leiame lahenduse! Tel 5623 0373, Randy.

EHITUS

Üldehitus, katuse-, fassaadi- ja viimistlustööd. Majade, kõrvalhoonete ehitamine täislahendustega. Tel 5352 9476, mehitus@gmail.com.

Maja soojaks – tuulekindlaks! Polüuretaanvahuga (PUR-vaht) soojustamine – paigaldus kiire, tulemus efektiivne. Vundamendid, soklid, sise- ja välisseinad, vahelaed, pööningud ja katusealused. Küsi pakkumist: tel 505 4366, jaanus@ultrapur.ee, www.nordpur.ee.

Fassaadid, üldehitus, plekitööd, krohvimine, viimistlus. Tel 5787 8925.

Vannitubade renoveerimine. Plaatimine ja siseviimistlus. Tel 5372 8382.

Katuste pesu ja värvimistööd, remonttööd, veerennide puhastus ja akende pesu. Tel 5638 8994.

Teostame kaevetöid miniekskavaatoriga. Tel 5639 3588, www.väikeekskavaator.ee.

Liiv, killustik, sõelutud põllumuld, graniitkillustik, freesasfalt, täide jm puisteveod hea manööverdusvõimega soodsal väikekalluril kuni 6 tonni. Tel 525 2632.

Teostame vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitustöid, kõiki majasiseseid santehnilisi töid. Laadur ratastraktori teenus, veoauto (multilift) teenused, lammutus- ja koristustööd. Vanametalli tasuta äraviimine. Tel 507 4178.

Vastavalt projektile teostame teie kinnistule vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitust. Suur ja väike traktor (rokson). Majasisesed santehnilised tööd. Reoveemahutite paigaldus. Keevitustööd. Kanalisatsiooni ülepumplate väljaehitus. Veemõõdusõlmede ehitus. Tänava-, ääre- ja aiakivide paigaldus. Kontakt: tel 5656 7690, Enno.

Aia-, värava-, tõstukse- ja automaatikalahendused parima hinnaga Eestis. Kvaliteetne liugväravakomplekt kuni 4 m avale 1595 eurot. Tiibväravakomplekt kuni 5 m avale 1150 eurot. Vaata www.koduvärav.ee, tel 5895 8809, info@koduvärav.ee.

Köögid, liuguksed ja garderoobid. Hinnad soodsad. Garantii. Tel 502 9075, e-post liuguksed@kallion.net.


KORSTNAPÜHKIMINE

Litsentseeritud korstnapühkija ja pottsepa teenused. Ventsüsteemide puhastus, ka korterelamutes. Küttekollete ehitus, paigaldus ja remont. Akti väljastamine Päästeameti ja kindlustusseltside jaoks. Tel 5690 0686, korsten.korda@gmail.com.

Pikaajalise kogemusega litsentseeritud korstnapühkija teenus. Teostan ka sundventilatsiooni puhastust. E-post margus@korvent.ee, tel 552 6281.

MUUD TEENUSED

Kogemustega elukutseline õmbleja teostab Viimsis Aiandi teel parandus- ja õmblustöid. Tel 5625 1195, Tiiu.

Vanaraua ja kodumasinate tasuta äravedu. Plekk, torud, latid, mahutid, tööriistad, autoosad, seadmed, pliidid, vannid, pesumasinad, aiavõrk, akud jne. Õuest, garaažist tasuta. Korterist 10 €. Külmkapid, telerid al 10 €. Tel 5550 5017.

Eraisikutele ja firmadele basseiniautomaatika (era)korraline hooldus, süsteemide ümberehitus, UV-tehnoloogial veepuhastusseadmed, basseinikemikaalid, konsultatsioonid. www.basseinihooldus.ee.

Pakun raamatupidamisteenust väiksematele ja keskmise suurusega ettevõtetele, MTÜ-dele. Tasu vastavalt kannete arvule. Info: kadriniinemaa@gmail.com või tel 510 0055.

Pikaajalise töökogemusega matemaatikaõpetaja annab eratunde Viimsis 4.–11. klassi õpilastele. Aitan ka korrata gümnaasiumi katseteks ja põhikooli lõpueksamiks. Hind kokkuleppel. Lisainfo: tel 5340 0165, Mare.

MÜÜK, OST

Küttepuud. Müüa saetud ja lõhutud küttepuud pikkusega 30-60 cm. Kojuvedu tel 522 7345,
e-post marek406@gmail.com.
Tellimusi võtame vastu iga päev!

Kohaleveoga liiv, muld, killustik, sõnnik, turvas, asfaldipuru, betoon. Kuni 2 tonni: tel 509 2936. Kuni 12 tonni: tel 507 9362.

Meilt saab taas tellida kartulit, köögivilju ja mett! Tellimusi võtame vastu igapäevaselt. Tellimiseks ja lisainfo saamiseks helistage tel 5865 2190.

Müüa puitbrikett 155 €/960 kg, turbabrikett, pellet premium, kuiv lepp ja kask 40 L kotis, kuivad kütteklotsid 48 kotti/110 €. Tel 5692 4924.

Ostan rinnamärke, vanu postkaarte ja fotosid, trükiseid ja dokumente ning muid Eesti ajalooga seotud kollektsioneerimise esemeid. Tel 602 0906 ja 501 1628, Tim.