Reakuulutused Viimsi Teatajas

AIATÖÖD

Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja puude hoolduslõikust. Teostame puude tervisliku seisundi hindamist. Soodsad hinnad. Tel 522 0321, www.arbormen.ee.

Viljapuude ja põõsaste lõikamine, hekkide pügamine, muru rajamine, taimede istutamine ja muud haljastustööd. Tel 5564 7029.

Teostame hekkide ja viljapuude hoolduslõikustöid, pikaajaline töökogemus. Info telefonil 521 6037.

Langetame ja hooldame puid ning freesime kände just Teie piirkonnas. Leiame koos lahenduse! Meid saab kätte tel 5626 3857, www.puumehed.ee.

Ohtlike puude raie, võsa lõikus ja kruntide puhastamine võsast. Helista julgelt ja leiame lahenduse. Tel 5623 0373, Randy.

Lõikame viljapuid, pügame hekke, langetame puid ning vastavalt teie soovile teostame ka teisi haljastus- ja koristustöid. Helistage julgelt tel 5563 7666. Rohkem infot kodulehelt www.ifhaljastus.ee.

Ohtlike puude/okste langetamine, viljapuude lõikamine, trimmerdamine, heki lõikus ja pügamine. Korstnapühkija ja pottsepa teenused. Tel 5348 7318, e-post igor@inkteenused.ee.

EHITUS

Üldehitus-, katuse-, fassaadi- ja viimistlustööd. Majade, kõrvalhoonete ehitamine täislahendustega.
Tel 5352 9476, mehitus@gmail.com.

Ehitus– ning remonditööd. Fassaadi-, katuste, vaheseinte, saunade, terrasside ehitus. Parketi, uste, akende, liistude paigaldus ja muud siseviimistlustööd.  Tel 5360 5083.

Fassaadid, üldehitus, plekitööd, krohvimine, viimistlus. Tel 5787 8925.

Vannitubade renoveerimine. Plaatimine ja siseviimistlus. Tel 5372 8382.

Tänavakivide paigaldus, puit- ja võrkaedade ehitus, haljastustööd, prügivedu, lammutustööd, terrasside ehitus. Tel 5608 1124, e-post eleanor31@online.ee.

Tänavakivi paigaldus. Sillutise- ja äärekivide paigaldus Tallinnas ja Harjumaal. Kogemust 13 a, kvaliteetne lõpptulemus! Tel 525 5851, www.ormikivi.ee, info@ormikivi.ee.

Õhksoojuspumba paigaldus ja hooldus, hind 150 €. Sertifikaadiga paigaldaja Kalev Lepistu. Lisainfo tel 5656 2191.

Hoonete soojustamine puistevillaga, objektiga tutvumine ja konsultatsioon tasuta. Puistemees OÜ, tel 501 6689.

Katuste kõrgsurvepesu ja värvimine (plekk, kivi, eterniit). Tänavakivide puhastus. Tel 5624 1509, Andres.

Katuste pesu ja värvimistööd, remonttööd, veerennide puhastus ja akende pesu. Tel 5638 8994.

Vihmaveesüsteemide ja katuseturvatoodete paigaldus. Rennid toodame kohapeale valtsimismasinaga – puuduvad liitekohad! Vihmaveerennid OÜ, info@vihmaveerennid.ee, tel 527 1059.

Korter– ja eramajade krohvitud fassaadide puhastus samblast ja vetikatest. www.fassaadile.ee, Fassaadile OÜ, tel 5340 9561.

Teostame kaevetöid miniekskavaatoriga. Tel 5639 3588, www.väikeekskavaator.ee.

KOSTNAPÜHKIMINE

Kutsetunnistusega korstnapühkija. Töö puhas ja korralik. Tehtud töö kohta väljastan nõuetekohase akti. Tel 5689 0125, e-post kuldnoop@gmail.com.

Litsentseeritud korstnapühkija ja pottsepa teenused. Ventsüsteemide puhastus, ka korterelamutes. Küttekollete ehitus, paigaldus ja remont. Akti väljastamine Päästeameti ja kindlustusseltside jaoks. Tel 5690 0686, korsten.korda@gmail.com.

Pikaajalise kogemusega litsentseeritud korstnapühkija teenus. Teostan ka sundventilatsiooni puhastust. E-post margus@korvent.ee, tel 552 6281.

ÕPE

Pikaajalise töökogemusega matemaatikaõpetaja annab eratunde Viimsis 4.-11. klassi õpilastele. Aitan ka korrata gümnaasiumi katseteks ja põhikooli lõpueksamiks. Hind kokkuleppel. Lisainfo tel 5340 0165, Mare.

MUUD TEENUSED

Vanaraua ja kodumasinate tasuta äravedu. Plekk, torud, latid, tööriistad, pliidid, ahjud, vannid, kraanid, mahutid, pesumasinad, aiavõrk, autoosad, akud, kaablid, boilerid jne. Õuest, garaažist tasuta. Korterist, majast väljavedu alates 10 €. Külmkapid, telerid al 10 €. Lõikamine, lammutamine kokkuleppel. Tel 5550 5017.

Kogemustega elukutseline õmbleja teostab Viimsis Aiandi teel parandus- ja õmblustöid. Tel 5625 1195, Tiiu.

Kogemustega õmbleja Haabneemes teeb rõivaste parandustöid ja õmbleb kodutekstiile. Tel 524 2109.

OST, MÜÜK, RENT

Ostan rinnamärke, vanu postkaarte ja fotosid, trükiseid ja dokumente ning muid Eesti ajalooga seotud kollektsioneerimise esemeid. Tel 602 0906 ja 501 1628, Tim.

Müüa loomasõnnikut: 7 t – 160 €, 15 t – 220 €, mulda, killustikku, liiva ja täitepinnast. Tel 5697 1079, e-post taluaed@hot.ee.

Müüa puitbrikett kandiline RUF 130 €/960 kg, kuivad kütteklotsid 110 €/48 kotti, pellet premium 8 ja 6 mm, kuiv lepp ja kask kottides. Laost (Pähklimäe 4, Maardu) saate osta paki kaupa: puitbrikett 1,5 €/10 kg, kütteklotsid 2 €/kott, pellet 3,2 €/15 kg, www.leilibrikett.ee, tel 5692 4924.

Müüa sega lehtpuu al 44 €/rm, valge lepp al 44 €/rm, sanglepp al 48 €/rm, kask al 58 €/rm, saar al 58 €/rm. Metsakuiv al 50 €/rm, 30 cm lisandub 3 €/rm. Kontakt: tel 5697 5216.

Müüa lõhutud küttepuud 30–60 cm kohaletoomisega. Värsked lepp, sanglepp ja kask soodsalt. Küsi hinda! Kuivad lepp ja sangelepp 54 €/rm. Tel 509 9598, pakhalupuu@gmail.com.

Kandiline puitbrikett 145 €/1000 kg, ümmargune puitbrikett auguga 150 €/1000 kg, premium pellet 6 mm ja 8 mm 190 €/960 kg. Veovõimalus. Tel 504 0304.

Matkaauto rent. Võimsate automaatkäigukastidega B-kategooria, paljude lisa- ja mugavusvarustustega matkaautod. Väiksem 4-kohaline ja suurem 7-kohaline. Lisainfo FB Rendipill ja rendipill@hotmail.com.

SURMAKUULUTUS

Endist töötajat ELLE PÜSSAt mälestavad töökaaslased Näituste Baarist.

Südamlik kaastunne õpetaja Laura Valdmale armsa ISA kaotuse puhul
Püünsi kooli 3b klass