AIATÖÖD

Ohtlike puude raie, võsalõikus ja kruntide puhastamine võsast. Helista julgelt ja leiame lahenduse. Tel 5623 0373, Randy.

Lõikame viljapuid, pügame hekke, langetame puid ning vastavalt teie soovile teostame ka teisi haljastus- ja koristustöid. Helistage julgelt tel 5563 7666. Rohkem infot kodulehelt www.ifhaljastus.ee.

Korstnapühkija ja pottsepa teenused. Ohtlike puude/okste langetamine, viljapuude lõikamine, lume koristamine, heki lõikus ja pügamine. Tel 5348 7318, igor@inkteenused.ee.

Teostame hekkide ja viljapuude lõikustöid, pikaajaline töökogemus. Info tel 521 6037.

Viljapuude ja hekkide lõikus. Okste äravedu. Kogemust 15 aastat. Teostan ka teisi haljastustöid. Helista või kirjuta, teen hea hinnapakkumise! Tel 5396 2258, rpappel@gmail.com, Raido.

Viljapuude lõikamine. Murude, istutusalade ja hekkide rajamine ning hooldus, ohtlike puude langetus. Vaata lisa https://mljhaljastus.ee/ ja küsi pakkumist info@mljhaljastus.ee või tel 5691 0487.

EHITUS

Teenustööd laadur-ekskavaatoriga, lammutus- ja koristustööd, vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus. Teenustööd kaubikuga. Tel 507 4178.

Katuse-, fassaadi-, üldehitus- ja viimistlustööd. Kortermajade renoveerimine MTR EEH011474. Pakume erinevaid lahendusi hoonete ja majade ehitusel. mehitus@gmail.com või tel 5352 9476.

Katuste, fassaadide ja aedade pesu, värvimistööd, remonttööd. Lumetõrje ja jääpurikate eemaldamine katustelt. Tel 5638 8994, kpe.kpe@mail.ee. 

Kivi-, plekk-, eterniit- ja bituumensindelkatuste pesu ning värvimine. Krohv-, plekk- ja plastikfassaadide ning akende õrnpesu. Tänavakivi pesu ning liivatamine. www.sunluna.ee, tel 5555 8730, Karl-Martin.

Tänavakivide paigaldus. Parklate ja kõnniteede ehitus. Ormikivi OÜ, info@ormikivi.ee,www.ormikivi.eetel 525 5851.

Teostame sise- ja välistöid, terrassid, septikute paigaldus. Tel 5627 6785, tiidukuldkaedou@gmail.com.

Teostan erinevaid üldehitus- ja remonditöid. Vundamendi ehitus, siseviimistlus, välisviimistlus, santehnilised- ning elektritööd (olemas B2 pädevus). Tel 552 7217.

KORSTNAPÜHKIMINE

Korstnapühkimine. Kütteseadmete remont ja hooldus. Töödele garantii ja akt. Tel 5692 1395.

Korstnapühkija teenused. Tellimine tel 5877 1665 või www.puhaskolle.ee.

MUUD TEENUSED

Kogemustega õmbleja Haabneemes teeb õmblus- ja parandustöid ning õmbleb kodutekstiile. Tel 524 2109, Heljo.

Kogemustega õmbleja teostab Viimsis Aiandi teel parandus- ja õmblustöid. Tel 5625 1195, Tiiu.

Kogenud santehnik pakub oma teenuseid. Tel 551 8837, Pavel (vene keel).

Pakume kolimis- ja transporditeenuseid. Mööbli montaaž. Vanade esemete utiliseerimine. Tel 529 9579, indrek@asjadliiguvad.ee, AsjadLiiguvad.ee.

Vahetan segisteid, valamuid, WC-potte, boilereid. Väiksemad elektritööd ja koduabitööd. Tel 5904 8011, e-post looduse.3@hot.ee.

Vanaraua ja kodumasinate tasuta äravedu. Plekk, torud, latid, tööriistad, pliidid, ahjud, vannid, kraanid, mahutid, pesumasinad, aiavõrk, autoosad, akud, kaablid, boilerid jne. Õuest, garaažist tasuta. Korterist, majast väljavedu alates 10 €. Külmkapid, telerid al 10 €. Lõikamine, lammutamine kokkuleppel. Tel 5550 5017.

Pehme mööbli remont, taastamine, ümbertegemine. Tel 523 6279, Viktor.

Kutsume märtsis algavale hispaania keele algajate kursusele. Tunnid neljapäeviti 19.15-20.30 Viimsi huvikeskuses. Info ja registreerimine: hola@hispaaniakeeletunnid.ee võifacebook.com/hispaaniakeeletunnid.

OST, MÜÜK, RENT

Ostame absoluutselt igas seisus autosid. Kustutame ARK-ist litsentsi alusel. Tallinn ja lähiümbrus. Tel 5823 8310.

Ostan rinnamärke, vanu postkaarte ja fotosid, trükiseid ja dokumente, vanaraha ning muid Eesti ajalooga seotud kollektsioneerimise esemeid. Hea hinnaga! Tel 602 0906 ja 501 1628.

Ostan kasutult seisma jäänud või kiirmüügihinnaga sõidukeid. Toimivaid, avariilisi, riketega, arvelt maas, vanu ja lihtsalt kasutult seisvaid. Kohapeal kiire vormistamine ja tehing. Pakkumisi ootan seisevauto@gmail.com või tel 5618 8671. Järgi tulen puksiiriga ja tasun sularahas. Vormistan ja arvelt maha võtan ise. Vaata lisaks www.seisevauto.ee.

Uuemate ja vanemate raamatute ja vanavara (fotod, postkaardid, margid, rahad, mänguasjad, heliplaadid, suveniirid, tarbeesemed jm) ost. Tel 514 0618, Andres.

TÖÖOTSIMINE

Kohusetundlik ja täpne 45-a naisterahvas otsib laoalast tööd päevase tööajaga, oma auto kasutamise võimalus. Tel 5904 8011, e-post looduse.3@hot.ee.

TÖÖPAKKUMINE

Otsime kojameest. Täpsema info saamiseks helista tel 5682 1503.