AIATÖÖD

Ohtlike puude raie, võsalõikus ja kruntide puhastamine võsast. Helista julgelt ja leiame lahenduse. Tel 5623 0373, Randy.

Lõikame viljapuid, pügame hekke, langetame puid ning vastavalt teie soovile teostame ka teisi haljastus- ja koristustöid. Helistage julgelt tel 5563 7666. Rohkem infot kodulehelt www.ifhaljastus.ee.

Korstnapühkija ja pottsepa teenused. Ohtlike puude/okste langetamine, viljapuude lõikamine, lume koristamine, heki lõikus ja pügamine. Tel 5348 7318, igor@inkteenused.ee.

EHITUS

Teostan erinevaid üldehitus- ja remonditöid. Vundamendi ehitus, siseviimistlus, välisviimistlus, santehnilised ning elektritööd (olemas B2 pädevus) Tel 552 7217.

Teenustööd laadur-ekskavaatoriga, lammutus- ja koristustööd, vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus. Teenustööd kaubikuga. Tel 507 4178.

Katuse-, fassaadi-, üldehitus- ja viimistlustööd. Kortermajade renoveerimine MTR EEH011474. Pakume erinevaid lahendusi hoonete ja majade ehitusel. mehitus@gmail.com või tel 5352 9476.

Katuste, fassaadide ja aedade pesu, värvimistööd, remonttööd. Lumetõrje ja jääpurikate eemaldamine katustelt. Tel 5638 8994, kpe.kpe@mail.ee. 

KORSTNAPÜHKIMINE

Korstnapühkimine. Kütteseadmete remont ja hooldus. Töödele garantii ja akt. Tel 5692 1395.

Korstnapühkija teenused. Tellimine tel 5877 1665 või www.puhaskolle.ee.

MUUD TEENUSED

Kogemustega õmbleja Haabneemes teeb õmblus- ja parandustöid ning õmbleb kodutekstiile. Tel 524 2109, Heljo.

Kogemustega õmbleja teostab Viimsis Aiandi teel parandus- ja õmblustöid. Tel 5625 1195, Tiiu.

Kogenud santehnik pakub oma teenuseid. Tel 551 8837, Pavel (vene keel).

Pakume kolimis- ja transporditeenuseid. Mööbli montaaž. Vanade esemete utiliseerimine. Tel 529 9579, indrek@asjadliiguvad.ee, AsjadLiiguvad.ee.

Ettevõtte registreerimine, ettevõtte likvideerimine, majandusaasta aruanne esitamine. Sõbralikud hinnad! Tel 5557 4725.

OST, MÜÜK, RENT

Ostame absoluutselt igas seisus autosid. Kustutame ARK-ist litsentsi alusel. Tallinn ja lähiümbrus. Tel 5823 8310.

Ostan rinnamärke, vanu postkaarte ja fotosid, trükiseid ja dokumente, vanaraha ning muid Eesti ajalooga seotud kollektsioneerimise esemeid. Hea hinnaga! Tel 602 0906 ja 501 1628.

Ostan kasutult seisma jäänud või kiirmüügihinnaga sõidukeid. Toimivaid, avariilisi, riketega, arvelt maas, vanu ja lihtsalt kasutult seisvaid. Kohapeal kiire vormistamine ja tehing. Pakkumisi ootan seisevauto@gmail.com või tel 5618 8671. Järgi tulen puksiiriga ja tasun sularahas. Vormistan ja arvelt maha võtan ise. Vaata lisaks www.seisevauto.ee.