Reakuulutused Viimsi Teatajas

TÖÖPAKKUMINE

Puhastustteenindusega tegelev firma pakub tööd hoolsale ja tragile puhastusteenindajale Viimsi vallas ja selle lähiümbruses. Täiendav info E-R 8.00-16.30 tel 5301 8063.

ÕPE

Pikaajalise töökogemusega matemaatikaõpetaja annab eratunde Viimsis 4.-11. klassi õpilastele. Aitan ka korrata gümnaasiumi katseteks ja põhikooli lõpueksamiks. Hind kokkuleppel. Lisainfo tel 5340 0165, Mare.

Koolieelikute lugema ja kirjutama õpetamine. Individuaaltunnid lugemis- ja kirjutamisraskustega õpilastele. Tel 505 9605.

Hispaania keel: kutsume ühinema uue algajate hispaania keele grupiga. Kursus alustab märtsis, tunnid kolmapäeva õhtuti Viimsi huvikeskuses. Info ja registreerimine a.s.wesman@gmail.com.

Keeleõpe (inglise ja eesti keel inglise keele baasil) ning tõlketeenus. Vaata https://mpt-link.ee/et/
Translations and private Estonian language courses. Further information at https://mpt-link.ee/en/.

Tugevda oma tervist, pane elu voogama, tulles hiina tervisevõimlemise Qi Gongi tundi Elujõusaali kolmapäeviti k 11 või 19.45. Sobib igas vanuses ja kehalises vormis inimesele. Heidi, tel 510 3886.

AIATÖÖD

Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja puude hoolduslõikust. Teostame puude tervisliku seisundi hindamist. Soodsad hinnad. Tel 522 0321, www.arbormen.ee.

Viljapuude ja põõsaste lõikamine, hekkide pügamine, muru rajamine, taimede istutamine ja muud haljastustööd. Tel 5564 7029.

Langetame ja hooldame puid ning freesime kände just Teie piirkonnas. Leiame koos lahenduse! Meid saab kätte tel 5626 3857, www.puumehed.ee.

Ohtlike puude raie, võsa lõikus ja kruntide puhastamine võsast. Helista julgelt ja leiame lahenduse! Tel 5623 0373, Randy.

EHITUS

Üldehitus-, katuse-, fassaadi- ja viimistlustööd. Majade, kõrvalhoonete ehitamine täislahendustega. Tel 5352 9476, mehitus@gmail.com.

Ehitus- ning remonditööd. Fassaadi-, katuste, vaheseinte, saunade, terrasside ehitus. Parketi, uste, akende, liistude paigaldus ja muud siseviimistlus tööd. Tel 5360 5083.

Plaatimistööd, saunade ehitus, ehitus-remonditööd. Tel 511 0992.

Vannitubade ja korterite remont ning viimistlus. Küsige pakkumist tel 525 7443, e-post info@remontjaviimistlus.ee. Koduleht www.remontjaviimistlus.ee.

Õhksoojuspumba paigaldus ja hooldus, hind 150 €. Sertifikaadiga paigaldaja Kalev Lepistu. Lisainfo tel 5656 2191.

Teostame vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitustöid, kõiki majasiseseid santehnilisi töid. Laadur ratastraktori teenus, veoauto (multilift) teenused, lammutus- ja koristustööd. Vanametalli tasuta äraviimine. Tel 50 74178

Katuste pesu ja värvimistööd, remonttööd, veerennide puhastus ja akende pesu. Tel 5638 8994.

Katuste remont ja hooldus, vihmaveesüsteemide paigaldus ja hooldus, puidutööd. Tel 5332 0853, info@topehitus.ee, www.topehitus.ee.

KORSTNAPÜHKIMINE

Litsentseeritud korstnapühkija ja pottsepa teenused. Ventsüsteemide puhastus, ka korterelamutes. Küttekollete ehitus, paigaldus ja remont. Akti väljastamine Päästeameti ja kindlustusseltside jaoks. Tel 5690 0686, korsten.korda@gmail.com.

Pikaajalise kogemusega litsentseeritud korstnapühkija teenus. Teostan ka sundventilatsiooni puhastust. E-post margus@korvent.ee, tel 552 6281.

MUUD TEENUSED

Kogemustega elukutseline õmbleja teostab Viimsis Aiandi teel parandus- ja õmblustöid. Tel 5625 1195, Tiiu.

OST, MÜÜK

Ostan rinnamärke, vanu postkaarte ja fotosid, trükiseid ja dokumente ning muid Eesti ajalooga seotud kollektsioneerimise esemeid. Tel 602 0906 ja 501 1628, Tim.

Autode kokkuost!
Ostame kõiki autosid, sõidukeid, aparaate ja töömasinaid!
Võib pakkuda remonti vajavaid ja seisvaid masinaid!
Ei pea olema arvel, ülevaatust ega kindlustust!
Pakkuda võib kõike!
Kuulutus ei vanane! Tel 5621 3000.

Müüa puitbrikett 145 €/960 kg, kuivad kütteklotsid 110 €/48 kotti, pellet premium 6 ja 8 mm, kuiv lepp ja kask kottides. Tel 5692 4924.

Müüa segalehtpuu al: 44 €/rm; valge lepp al 44 €/rm; sanglepp al 48 €/rm; kask al 58 €/rm; saar al 58 €/rm. Metsakuiv al 50 €/rm, 30 cm lisandub 3 €/rm. Kontakt: tel 5697 5216.