TÖÖPAKKUMINE

Merivälja Kauplus otsib oma sõbralikku meeskonda müügiteenindajaid! 

Täpsem info: tel 5855 9047, naabri.pood@gmail.com.

Ühe trepikojaga maja Viimsis otsib koristajat. Koristaja töökohustuste hulka kuulub nii trepikoja pühkimine-pesemine kui ka õueala kõnnitee ja konteineritele ligipääsu koristamine. Kontakt: tel 5558 0464.

KOSTNAPÜHKIMINE

Litsentseeritud korstnapühkija ja pottsepa teenused. Ventsüsteemide puhastus, ka korterelamutes. Küttekollete ehitus, paigaldus ja remont. Akti väljastamine Päästeameti ja kindlustusseltside jaoks. Tel 5690 0686, korsten.korda@gmail.com.

Kutsetunnistusega korstnapühkija. Töö puhas ja korralik. Tehtud töö kohta väljastan nõuetekohase akti. Tel 5689 0125, kuldnoop@gmail.com.

Korstnapühkija teenused. Tellimine 5877 1665 või www.puhaskolle.ee.

Korstnapühkija ja pottsepa teenused. Ohtlike puude/okste langetamine, viljapuude lõikamine, lume koristamine, heki lõikus ja pügamine. Tel 5348 7318, igor@inkteenused.ee.

Korstnapühkimine. Kütteseadmete remont ja hooldus. Töödele garantii ja akt. Tel 5692 1395.

AIATÖÖD

Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja puude hoolduslõikust. Teostame puude tervisliku seisundi hindamist. Soodsad hinnad. Tel 522 0321, www.arbormen.ee. 

Lõikame viljapuid, pügame hekke, langetame puid ning vastavalt teie soovile teostame ka teisi haljastus- ja koristustöid. Helistage julgelt tel 5563 7666. Rohkem infot kodulehelt www.ifhaljastus.ee.

Ohtlike puude raie, võsa lõikus ja kruntide puhastamine võsast. Helista julgelt ja leiame lahenduse. Tel 5623 0373, Randy.

Viljapuude ja põõsaste lõikamine, hekkide pügamine, muru rajamine, taimede istutamine ja muud haljastustööd. 30-aastane kogemus. Tel 5564 7029.

Teostame hekkide ja viljapuude lõikustöid, pikaajaline töökogemus. Info telefonil 521 6037.

Viljapuude lõikamine, hekkide pügamine, muru niitmine, aedade rajamine ja hooldus. Lisainfo: https://mljhaljastus.ee/. Küsi pakkumist: tel 5691 0487, info@mljhaljastus.ee.

Peale pikka talve vajab sinu koduaia muru õhutamisteenust koos väetamise ja jäätmete utiliseerimisega. Helista julgelt tel 5650 3489.

EHITUS

Pakume korterites ning eramajades maalri ning üldehitustöid ja ka elektriga seonduvaid töid. Olemas B2 vajalike tööde teostamiseks. Tel 552 7217.

Üldehitus, katuse-, fassaadi- ja viimistlustööd. Majade, kõrvalhoonete ehitamine täislahendustega. Tel 5352 9476, mehitus@gmail.com.

Ehitus- ning remonditööd. Fassaadide, katuste, vaheseinte, saunade, terrasside ehitus. Parketi, uste, akende, liistude paigaldus ja muud siseviimistlustööd. Tel 5360 5083.

Vastavalt projektile teostame teie kinnistule vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitust. Suur ja väike traktor (rokson). Majasisesed santehnilised tööd. Reoveemahutite paigaldus. Keevitustööd. Kanalisatsiooni ülepumplate väljaehitus. Veemõõdusõlmede ehitus. Tänava-, ääre- ja aiakivide paigaldus. Kontakt: tel 5656 7690, Enno.

Tänavakivi paigaldus. Sillutisekivide ja äärekivide paigaldus Tallinnas ja Harjumaal. Kogemus 13 a, kvaliteetne lõpptulemus! E-post info@ormikivi.ee, tel 525 5851, www.ormikivi.ee.

Kivisillutised, äärekivid. Paigaldus, parandustööd ja kivide müük. info@viimsikivi.ee, tel 5667 6629, www.viimsikivi.ee. 

Teenustööd laadur-ekskavaatoriga, lammutus- ja koristustööd, vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus. Teenustööd kaubikuga. Tel 507 4178.

Katuste, fassaadide ja aedade pesu, värvimistööd, remonttööd, veerennide puhastus ja akende pesu. Tel 5638 8994. 

MUUD TEENUSED

Pakume kolimis- ja transporditeenuseid. Mööbli montaaž. Vanade esemete utiliseerimine. Tel 529 9579, indrek@asjadliiguvad.ee, AsjadLiiguvad.ee.

Vanaraua ja kodumasinate tasuta äravedu. Plekk, torud, latid, tööriistad, pliidid, ahjud, vannid, kraanid, mahutid, pesumasinad, aiavõrk, autoosad, akud, kaablid, boilerid jne. Õuest, garaažist tasuta. Korterist, majast väljavedu alates 10 €. Külmkapid, telerid al 10 €. Lõikamine, lammutamine kokkuleppel. Tel 5550 5017.

Autoremont Viimsis. Remont ja hooldustööd, diagnostika, rehvide vahetus, elektritööd, erinevad keevitustööd, haagiste rent, kliimaseadmete remont ja hooldus. Töökoja tel 5656 6067.

Kogemustega õmbleja teostab Viimsis Aiandi teel parandus- ja õmblustöid. Tel 5625 1195, Tiiu.

Kogemustega õmbleja Haabneemes teeb õmblus- ja parandustöid ning õmbleb kodutekstiile. Tel 524 2109, Heljo.

Face SPA näohooldused. Ainulaadsed Green Peel naha uuendamise detokshooldused. 7 immunomoduleerivat programmi ainulaadse Green Peel piilingu kasutamisega. Tel 5349 5777, lesja.cosmetik@gmail.com, www.facespa.ee.  

Vahetan segisteid, valamuid, WC-potte, boilereid, teen väiksemaid elektritöid ja koduabitöid. Tel 5904 8011, looduse.3@hot.ee.

Raamatupidamisteenus mikro-ja väikeettevõtetele. Tel 5662 6104, Heli.

Annan koolimatemaatika tunde (1.–12. klassini) Haabneemes. Hariduselt matemaatik ja kogemus olemas. Hind kokkuleppel. Lisainfo tel 5827 9084, Laur.

OST, MÜÜK, RENT

Ostan rinnamärke, vanu postkaarte ja fotosid, trükiseid ja dokumente ning muid Eesti ajalooga seotud kollektsioneerimise esemeid. Tel 602 0906 ja 501 1628, Tim.

Auto ost. Ostan kasutuseta jäänud sõiduki (sõiduauto, maastur, kaubik), võib vajada remonti. Kiire tehing ja vormistamine. Tel 5365 4085, skampus@online.ee.

Ostame igasuguses seisukorras autosid. ARK-ist arvelt maha võtmine litsentsi alusel. Tallinn ja lähiümbrus. Tel 5823 8310.

Müüa puitbrikett RUF 115 €/960 kg, pellet premium 6 ja 8 mm 170 €/975 kg,  kütteklotsid 2 €/kott, lepp ja kask kotis. Tel 517 0257.

Müüa Ruf puitbrikett 120 €/960 kg, Ruf kauapõlev kask 135 €/960 kg, ümar puitbrikett, kauapõlev 155 €/960 kg, Pellet 6/8 mm premium 195 €/975 kg, kütteklotsid 50 võrku 40 L 100 €. Transport tasuta! Tel 5699 3159.

Müüa kuivad küttepuud, 30 cm, 40 L võrkkott. Lepp 2,70 €, kask 3,20 €. Kohaleveoga. Tel 527 0884.

Küttepuud. Müüa saetud ja lõhutud küttepuud pikkusega 30–60 cm. Kojuvedu. Tel 522 7345, e-post marek406@gmail.com. Tellimusi võtame vastu iga päev.

Müüa sega lehtpuu al 42 €/rm, valge lepp al 42 €/rm, sanglepp al 46 €/rm, kask al 56 €/rm, 30 cm + 3 €/rm. Saadaval poolkuiv sanglepp, pikkus tellija soovil. Tel 5697 5216.

Autokliima, konditsioneerid, soojuspumbad, külmaseadmed: müük, paigaldus, hooldus ja remont. Head hinnad, korralik töö. Freoonipunkt OÜ. Töötame iga päev. Tel 5858 5829.

Müüa puhast hobusesõnnikut kottides 5 €/40 l või lahtiselt kärutäis (hind kokkuleppel). Alates 10 kotist transport tasuta. Tel 507 1497.

Too oma liigsed asjad müüki Realiseeri.ee-sse. Ostame vanavara, tarbeklaasi ja keraamikat. Info tel 688 8300, 502 4439, e-mail pood@realiseeri.ee.