Reakuulutused Viimsi Teatajas 22.november 2019

AUTODE KOKKUOST

Autode kokkuost. Ostame kõiki sõidukeid ja töömasinaid. Võib pakkuda remonti vajavaid ja seisvaid sõidukeid. Sõiduk ei pea olema arvel, ülevaatusega ega kindlustusega. Pakkuda võib kõike! Kuulutus ei vanane. Tel 5457 5055.

TÖÖPAKKUMINE

Firma Haabneemes pakub tööd raamatupidajale osalise koormusega.
Info: tel 520 4914.

Pakkuda tööd hakkajale ja kohusetundlikule inimesele haljastus- ja heakorratöid pakkuvas ettevõttes. Põhilised tegevused: talihoole, lumekoristus, maa-alade trimmerdamine, teemaa-alade niitmine, haljasalade rajamine, istutustööd. Kasuks tuleb eelnev töökogemus ja B-kategooria juhiload. Töötasu alates 6 eurot tunnis (neto). Kontakt: tel 503 0019, Haljastus Plus OÜ, info@haljastusplus.ee.

Otsime lapsehoidjat oma 1-aastasele rahulikule ja armsale tütrele. Kui leiate, et võiksite meile sobida, võtke palun ühendust: tel 520 8754.

AIATÖÖD

Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja puude hoolduslõikust. Soodsad hinnad. Tel 522 0321.

Langetame ja hooldame puid just Teie piirkonnas. Leiame koos lahenduse! Meid saab kätte tel 5626 3857, www.puumehed.ee.

Ohtlike puude raie, võsa lõikus ja kruntide puhastamine võsast. Helista julgelt ja leiame lahenduse! Tel 5623 0373, Randy.

EHITUS

Vastavalt projektile teostame teie kinnistule vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitust. Suur ja väike traktor (rokson). Majasisesed santehnilised tööd. Reoveemahutite paigaldus. Keevitustööd. Kanalisatsiooni ülepumplate väljaehitus. Veemõõdusõlmede ehitus. Tänava-, ääre- ja aiakivide paigaldus. Kontakt: tel 5656 7690, Enno.

Üldehitus, katuse-, fassaadi- ja viimistlustööd. Majade, kõrvalhoonete ehitamine täislahendustega. Tel 5352 9476, mehitus@gmail.com.

Fassaadid, üldehitus, plekitööd, krohvimine, viimistlus. Tel 5787 8925.

Vannitubade renoveerimine. Plaatimine ja siseviimistlus. Tel 5372 8382.

Teostame kaevetöid miniekskavaatoriga. Tel 5639 3588, www.väikeekskavaator.ee.

Köögid, liuguksed ja garderoobid. Hinnad soodsad. Garantii. Tel 502 9075, e-post liuguksed@kallion.net.

Liiv, killustik, sõelutud põllumuld, graniitkillustik, freesasfalt, täide jm puisteveod hea manööverdusvõimega soodsal väikekalluril kuni 6 tonni. Tel 525 2632.

Maja soojaks – tuulekindlaks! Polüuretaanvahuga (PUR-vaht) soojustamine – paigaldus kiire, tulemus efektiivne. Vundamendid, soklid, sise- ja välisseinad, vahelaed, pööningud ja katusealused. Küsi pakkumist: tel 505 4366, jaanus@ultrapur.ee, www.nordpur.ee.

Teostan ehitus- ja remonditöid, nii sise- kui ka välistöid, ka pisemad remonditööd. Küsi pakkumist! Tel 5696 5277.

Teostame vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitustöid, kõiki majasiseseid santehnilisi töid. Laadur ratastraktori teenus, veoauto (multilift) teenused, lammutus- ja koristustööd. Vanametalli tasuta äraviimine. Tel 507 4178.

Katuste pesu ja värvimistööd, remonttööd, veerennide puhastus ja akende pesu. Tel 5638 8994.

KORSTNAPÜHKIMINE

Litsentseeritud korstnapühkija ja pottsepa teenused. Ventsüsteemide puhastus, ka korterelamutes. Küttekollete ehitus, paigaldus ja remont. Akti väljastamine Päästeameti ja kindlustusseltside jaoks. Tel 5690 0686, korsten.korda@gmail.com.

Korstnapühkija ja pottsepa teenused. Ohtlike puude/okste langetamine, viljapuude lõikamine
heki lõikus ja pügamine. Tel 5348 7318, e-post igor@inkteenused.ee.

Pikaajalise kogemusega litsentseeritud korstnapühkija teenus. Teostan ka sundventilatsiooni puhastust. E-post margus@korvent.ee, tel 552 6281.

MUUD TEENUSED

Vanaraua ja kodumasinate tasuta äravedu. Plekk, torud, latid, mahutid, tööriistad, autoosad, seadmed, pliidid, vannid, pesumasinad, aiavõrk, akud jne. Õuest, garaažist tasuta. Korterist 10 €. Külmkapid, telerid al 10 €. Tel 5550 5017.

Pakume raamatupidamisteenust väiksematele ja keskmise suurusega ettevõtetele, MTÜ-dele ning KÜ-dele. Einapar OÜ, tel 5330 0895, 5343 4389, info@arvepidamine.ee.

Kogemustega elukutseline õmbleja teostab Viimsis Aiandi teel parandus- ja õmblustöid. Tel 5625 1195, Tiiu.
Laste kooliks ettevalmistamine, lugema ja kirjutama õpetamine. Tel 505 9605.

Pikaajalise tõõkogemusega matemaatikaõpetaja annab eratunde Viimsis 4.–11. klassi õpilastele. Aitan ka korrata gümnaasiumi katseteks ja põhikooli lõpueksamiks. Hind kokkuleppel. Lisainfo: tel 5340 0165, Mare.

MÜÜK, OST

Küttepuud. Müüa saetud ja lõhutud küttepuud pikkusega 30–60 cm. Kojuvedu tel 522 7345,
e-post marek406@gmail.com
. Tellimusi võtame vastu iga päev.

Kohaleveoga liiv, muld, killustik, sõnnik, turvas, asfaldipuru, betoon. Kuni 2 tonni: tel 509 2936. Kuni 12 tonni: tel 507 9362.

Meilt saab taas tellida kartulit, köögivilju ja mett! Tellimusi võtame vastu igapäevaselt. Tellimiseks ja lisainfo saamiseks helistage tel 5865 2190.

Müüa puitbrikett 155 €/960 kg, turbabrikett, pellet premium, kuiv lepp ja kask 40 L kotis, kuivad kütteklotsid 48 kotti/110 €. Tel 5692 4924.

Ostan rinnamärke, vanu postkaarte ja fotosid, trükiseid ja dokumente ning muid Eesti ajalooga seotud kollektsioneerimise esemeid. Tel 602 0906 ja 501 1628, Tim.