LUMETÕRJE

Lumetõrje ja jääpurikate eemaldamine katustelt. Tel 5638 8994.

Pakun lumekoristustöid käsitsi territooriumil, sisehoovist ja lamekatustelt. Väljakutse Viimsi ja selle lähiümbrus. Võtta julgelt ühendust tel 5650 3489.

TÖÖPAKKUMINE

Raudla OÜ Miiduranna sadamas soovib leida metallitöökotta abitöölist. Tel 505 1770, Taono.

KOSTNAPÜHKIMINE

Litsentseeritud korstnapühkija ja pottsepa teenused. Ventsüsteemide puhastus, ka korterelamutes. Küttekollete ehitus, paigaldus ja remont. Akti väljastamine Päästeameti ja kindlustusseltside jaoks. Tel 5690 0686, korsten.korda@gmail.com.

Kutsetunnistusega korstnapühkija. Töö puhas ja korralik. Tehtud töö kohta väljastan nõuetekohase akti. Tel 5689 0125, kuldnoop@gmail.com.

Korstnapühkija teenused. Tellimine 5877 1665 või www.puhaskolle.ee.

Korstnapühkija ja pottsepa teenused. Ohtlike puude/okste langetamine, viljapuude lõikamine, lume koristamine, heki lõikus ja pügamine. Tel 5348 7318, igor@inkteenused.ee.

Korstnapühkimine. Kütteseadmete remont ja hooldus. Töödele garantii ja akt. Tel 5692 1395.

AIATÖÖD

Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja puude hoolduslõikust. Teostame puude tervisliku seisundi hindamist. Soodsad hinnad. Tel 522 0321, www.arbormen.ee. 

Lõikame viljapuid, pügame hekke, langetame puid ning vastavalt teie soovile teostame ka teisi haljastus- ja koristustöid. Helistage julgelt tel 5563 7666. Rohkem infot kodulehelt www.ifhaljastus.ee.

Ohtlike puude raie, võsa lõikus ja kruntide puhastamine võsast. Helista julgelt ja leiame lahenduse! Tel 5623 0373, Randy.

Viljapuude ja põõsaste lõikamine, hekkide pügamine, muru rajamine, taimede istutamine ja muud haljastustööd. 30-aastane kogemus. Tel 5564 7029.

EHITUS

Pakume korterites ning eramajades maalri- ning üldehitustöid ja ka elektriga seonduvaid töid. Olemas B2 vajalike tööde teostamiseks. Tel 552 7217.

Üldehitus, katuse-, fassaadi- ja viimistlustööd. Majade, kõrvalhoonete ehitamine täislahendustega. Tel 5352 9476, mehitus@gmail.com.

Vastavalt projektile teostame teie kinnistule vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitust. Suur ja väike traktor (rokson). Majasisesed santehnilised tööd. Reoveemahutite paigaldus. Keevitustööd. Kanalisatsiooni ülepumplate väljaehitus. Veemõõdusõlmede ehitus. Tänava-, ääre- ja aiakivide paigaldus. Kontakt: tel 5656 7690, Enno.

Tänavakivi paigaldus. Sillutisekivide ja äärekivide paigaldus Tallinnas ja Harjumaal.  Kogemus 13 a, kvaliteetne lõpptulemus! E-post info@ormikivi.ee, tel 525 5851, www.ormikivi.ee.

Teenustööd laadur-ekskavaatoriga, lammutus- ja koristustööd, vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus. Teenustööd kaubikuga. Tel 507 4178.

MUUD TEENUSED

Pakume kolimis- ja transporditeenuseid. Mööbli montaaž. Vanade esemete utiliseerimine. Tel 529 9579, indrek@asjadliiguvad.ee, AsjadLiiguvad.ee.

Vanaraua ja kodumasinate tasuta äravedu. Plekk, torud, latid, tööriistad, pliidid, ahjud, vannid, kraanid, mahutid, pesumasinad, aiavõrk, autoosad, akud, kaablid, boilerid jne. Õuest, garaažist tasuta. Korterist, majast väljavedu alates 10 €. Külmkapid, telerid al 10 €. Lõikamine, lammutamine kokkuleppel. Tel 5550 5017.

Autoremont Viimsis. Remont ja hooldustööd, diagnostika, rehvide vahetus, elektritööd, erinevad keevitustööd, haagiste rent, kliimaseadmete remont ja hooldus. Töökoja tel 5656 6067.

Kogemustega õmbleja teostab Viimsis Aiandi teel parandus- ja õmblustöid. Tel 5625 1195, Tiiu.

Kogemustega õmbleja Haabneemes teeb õmblus- ja parandustöid ning õmbleb kodutekstiile. Tel 524 2109, Heljo.

Face SPA näohooldused. Ainulaadsed Green Peel nahauuendamise detokshooldused. 

7 immunomoduleerivat programmi ainulaadse Green Peel piilingu kasutamisega. 

Tel 5349 5777, lesja.cosmetik@gmail.com, www.facespa.ee.  

Vahetan segisteid, valamuid, WC-potte, boilereid, teen väiksemaid elektritöid ja koduabitöid. Tel 5904 8011, looduse.3@hot.ee.

OST, MÜÜK, RENT

Ostan rinnamärke, vanu postkaarte ja fotosid, trükiseid ja dokumente ning muid Eesti ajalooga seotud kollektsioneerimise esemeid. Tel 602 0906 ja 501 1628, Tim.

Autoost. Ostan kasutuseta jäänud sõiduki (sõiduauto, maastur, kaubik), võib vajada remonti. Kiire tehing ja vormistamine. Tel 5365 4085, skampus@online.ee.

Ostan kasutuseta jäänud garaaži Katlamaja teel Viimsis. Tel 5837 2310.

Ostan neljatoalise korteri Haabneemes (min 80 m2). Tel 518 2129.

Müüa 2 garaažikohta (üks koht 7000 eurot) ja panipaik (3500 eurot) Tammepõllu tee 23, Haabneeme. Nordic Estates OÜ, Kristiina Siivelt, tel 521 9871, kristiina@nordicestates.ee.

Müüa puitbrikett RUF 115 €/960 kg, pellet premium 6 ja 8 mm 170 €/975 kg, kütteklotsid 2 €/kott, lepp ja kask kotis. Tel 517 0257.

Müüa Ruf puitbrikett 120 €/960 kg, Ruf kauapõlev kask 135 €/960 kg, ümar puitbrikett kauapõlev 155 €/960 kg, Pellet 6/8mm premium 195 €/975 kg, kütteklotsid 50 võrku 40 L/100 €. Transport tasuta! Tel 5699 3159.

Müüa kuivad küttepuud 30 cm 40 L võrkkott. Lepp 2,70 €, kask 3,20 €. Kohaleveoga. Tel 527 0884.

Küttepuud. Müüa saetud ja lõhutud küttepuud pikkusega 30-60 cm. Kojuvedu. Tel 522 7345, e-post marek406@gmail.com. Tellimusi võtame vastu iga päev.

Müüa segalehtpuu al 42 €/rm; valge lepp al 42 €/rm, sanglepp al 46 €/rm, kask al 56 €/rm,

30 cm + 3 €/rm. Saadaval poolkuiv sanglepp, pikkus tellija soovil. Tel 5697 5216.

Üürile anda garaaž, 22 m2 Kannikese / Katlamaja tee 4. Kanalita. Ettemaks 1 kuu + tagatis 1 kuu. Olemas elektriühendus 1 faas, 16 A. Saadaval alates 1. veebruarist. Uks ca 2,4 m lai ja 2,1 m kõrge. Tel 516 5035.