Tööpakkumine

Soovime tellida koristusteenust 2 x kuus. Maja pindala 120 m2, asukoht Vesiniidu bussipeatuse lähedal. Tõenäoline tööaeg u 5 tundi. Tel 529 0323, Eeva.

Korstnapühkimine

Litsentseeritud korstnapühkija ja pottsepa teenused. Ventsüsteemide puhastus, ka korterelamutes. Küttekollete ehitus, paigaldus ja remont. Akti väljastamine Päästeameti ja kindlustusseltside jaoks. Tel 5690 0686, korsten.korda@gmail.com.

Kutsetunnistusega korstnapühkija. Töö puhas ja korralik. Tehtud töö kohta väljastan nõuetekohase akti. Tel 5689 0125, kuldnoop@gmail.com.

Pikaajalise kogemusega litsentseeritud korstnapühkija teenus. Teostan ka sundventilatsiooni puhastust. Tel 552 6281, margus@korvent.ee.

Korstnapühkija teenused. Tellimine 5877 1665 või www.puhaskolle.ee.

Korstnapühkija ja pottsepa teenused. Ohtlike puude/okste langetamine, viljapuude lõikamine, trimmerdamine, heki lõikus ja pügamine. Tel 5348 7318, igor@inkteenused.ee.

Korstnapühkimine. Kütteseadmete remont ja hooldus. Töödele garantii ja akt. Tel 5692 1395.

Aiatööd

Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja puude hoolduslõikust. Teostame puude tervisliku seisundi hindamist. Soodsad hinnad. Tel 522 0321, www.arbormen.ee. 

Lõikame viljapuid, pügame hekke, langetame puid ning vastavalt teie soovile teostame ka teisi haljastus- ja koristustöid. Helistage julgelt tel 5563 7666. Rohkem infot kodulehelt www.ifhaljastus.ee.

Ohtlike puude raie, võsa lõikus ja kruntide puhastamine võsast. Helista julgelt ja leiame lahenduse! Tel 5623 0373, Randy.

Ehitus

Pakume korterites ning eramajades maalri- ning üldehitustöid ja ka elektriga seonduvaid töid. Olemas B2 vajalike tööde teostamiseks. Tel 552 7217.

Üldehitus-, katuse-, fassaadi- ja viimistlustööd. Majade, kõrvalhoonete ehitamine täislahendustega. Tel 5352 9476, mehitus@gmail.com.

Selfpro Ehitus teostab Viimsis üldehitust, sisetöid/siseviimistlust, terasside/aedade ehitust. Tel 5816 6206, aleks.selfpro@gmail.com.

Katuste pesu ja värvimistööd, remonttööd, veerennide puhastus ja akende pesu. Tel 5638 8994.

Hoonete soojustamine puistevillaga, objektiga tutvumine ja konsultatsioon tasuta. Puistemees OÜ, tel 501 6689.

Vihmaveesüsteemide ja katuse turvatoodete paigaldus. Rennid toodame kohapeal valtsimismasinaga – puuduvad liitekohad! Vihmaveerennid OÜ, tel 527 1059, info@vihmaveerennid.ee. 

Vastavalt projektile teostame teie kinnistule vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitust. Suur ja väike traktor (rokson). Majasisesed santehnilised tööd. Reoveemahutite paigaldus. Keevitustööd. Kanalisatsiooni ülepumplate väljaehitus. Veemõõdusõlmede ehitus. Tänava-, ääre- ja aiakivide paigaldus. Kontakt: tel 5656 7690, Enno.

Tänavakivi paigaldus. Sillutisekivide ja äärekivide paigaldus Tallinnas ja Harjumaal. Kogemus 13 a, kvaliteetne lõpptulemus! Tel 525 5851, info@ormikivi.eewww.ormikivi.ee.

Teostame kaevetöid miniekskavaatoriga. Tel 5639 3588, www.väikeekskavaator.ee.

Plaatimistööd, saunade ehitus, ehitus-remonditööd. Tel 511 0992.

Muud teenused

Pakume kolimis- ja transporditeenuseid. Mööbli montaaž. Vanade esemete utiliseerimine. Tel 529 9579, indrek@asjadliiguvad.ee, AsjadLiiguvad.ee.

Autoremont Viimsis. Remont ja hooldustööd, diagnostika, rehvide vahetus, elektritööd, erinevad keevitustööd, haagiste rent, kliimaseadmete remont ja hooldus. Töökoja tel 5656 6067.

Kogemustega õmbleja teostab Viimsis Aiandi teel parandus- ja õmblustöid. Tel 5625 1195, Tiiu.

Kogemustega õmbleja Haabneemes teeb õmblus- ja parandustöid ning õmbleb kodutekstiile. Tel 524 2109, Heljo.

Face SPA näohooldused. Ainulaadsed Green Peel naha uuendamise detokshooldused. 7 immunomoduleerivat programmi ainulaadse Green Peel piilingu kasutamisega. Allahindlus aasta lõpuni -10%. Tel 5349 5777, lesja.cosmetik@gmail.com, www.facespa.ee.  

Vajad abi mõne töö või probleemiga? Tahad juurde vaba aega? Olgu teema lihtne või keeruline, ajakriitiline või aeganõudev… Helista ja leiame lahenduse kiiresti ja konfidentsiaalselt! Tel 5381 2268.

Teostan kvaliteetset korterite üldpuhastust. Oman väga suurt kogemust ja iga tagasiside on olnud hea. Töötan Viimsis, Mähel, Pirital, Meriväljal, Muugal. Tel 5649 4462, Marika.

Ost, müük, rent

Ostan rinnamärke, vanu postkaarte ja fotosid, trükiseid ja dokumente ning muid Eesti ajalooga seotud kollektsioneerimise esemeid. Tel 602 0906 ja 501 1628, Tim.

Auto ost. Ostan kasutuseta jäänud sõiduki (sõiduauto, maastur, kaubik), võib vajada remonti. Kiire tehing ja vormistamine. Tel 5365 4085, skampus@online.ee.

Soovin osta garaaži ja 1–2-toalist korterit Viimsis, seisukord ei oma tähtsust. Tel 5648 8544, EST/RUS.

Pensionäridest abielupaar ostab korteri Niidu teele. Sobivuse korral vastu pakkuda väga ilus kõigi mugavustega 2-toalilne korter Viimsi keskuses 7 korteriga uuemas majas. Ootame kõnet! Tel 565 5816.  

Ostan kasutuseta jäänud garaaži Katlamaja teel, Viimsis. Tel 5837 2310.

Müüa puitbrikett RUF 120 €/960 kg, turbabrikett 140 €/840 kg, pellet premium 180 €/975 kg, kütteklotsid 110 €/48 kotti, lepp ja kask kottides. Tel 517 0257.

Müüa Ruf puitbrikett 120 €/960 kg, Ruf kauapõlev kask 135 €/960 kg, ümar puitbrikett kauapõlev 155 €/960 kg, Pellet 6/8 mm premium 195 €/975 kg, kütteklotsid 50 võrku 40 L/100 €. Transport tasuta! Tel 5699 3159.

Müüa lõhutud küttepuud kohaletoomisega. Lepp, sanglepp, metsakuiv okaspuu, kask soodsalt. Küsi hinda! Kuiv lepp ja sangelepp 54 €/rm. Tel 509 9598, pakhalupuu@gmail.comwww.pakhalupuu.ee.

Küttepuud. Müüa saetud ja lõhutud küttepuud pikkusega 30–60 cm. Kojuvedu. Tel 522 7345, marek406@gmail.com. Tellimusi võtame vastu iga päev.

Soojuspumpade müük, paigaldus, hooldus ja remont. Kvaliteetne töö ja hea hind. Garantii. www.freoonipunkt.ee/soojuspumbad, tel 5858 5829, Freoonipunkt OÜ. Toome koju sooja!