KOSTNAPÜHKIMINE

Litsentseeritud korstnapühkija ja pottsepa teenused. Ventsüsteemide puhastus, ka korterelamutes. Küttekollete ehitus, paigaldus ja remont. Akti väljastamine Päästeameti ja kindlustusseltside jaoks. Tel 5690 0686, korsten.korda@gmail.com.

Kutsetunnistusega korstnapühkija. Töö puhas ja korralik. Tehtud töö kohta väljastan nõuetekohase akti. Tel 56890125, kuldnoop@gmail.com.

Pikaajalise kogemusega litsentseeritud korstnapühkija teenus. Teostan ka sundventilatsiooni puhastust. Tel 552 6281, margus@korvent.ee.

Korstnapühkija teenused. Tellimine 5877 1665 või www.puhaskolle.ee.

Korstnapühkija ja pottsepa teenused. Ohtlike puude/okste langetamine, viljapuude lõikamine, trimmerdamine, heki lõikus ja pügamine. Tel 5348 7318, igor@inkteenused.ee.

AIATÖÖD

Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja puude hoolduslõikust. Teostame puude tervisliku seisundi hindamist. Soodsad hinnad. Tel 522 0321, www.arbormen.ee. 

Lõikame viljapuid, pügame hekke, langetame puid ning vastavalt teie soovile teostame ka teisi haljastus- ja koristustöid. Helistage julgelt tel 5563 7666. Rohkem infot kodulehelt www.ifhaljastus.ee.

Hekkide pügamine, viljapuude, ilupuude ja põõsaste lõikamine, muru rajamine, taimede istutamine ja muud haljastustööd. Tel. 55647029

Pakume sügist aiahoolduse teenust. Lehtede riisumine, puude ja põõsaste kujunduslõikus, istutusalade korrastus ja jäätmete äravedu. Tel: 53225806

EHITUS

Pakume korterites ning eramajades maalri ning üldehitustöid ja ka elektriga seonduvaid töid. Olemas B2 vajalike tööde teostamiseks. Tel 5527 217

Üldehitus, katuse-, fassaadi- ja viimistlustööd. Majade, kõrvalhoonete ehitamine täislahendustega. Tel 53 529 476, mehitus@gmail.com.

Selfpro Ehitus teostab Viimsis üldehitust, sisetöid/siseviimistlust, terasside/aedade ehitust. Tel 58 166 206, aleks.selfpro@gmail.com

Katuste pesu ja värvimistööd, remonttööd, veerennide puhastus ja akende pesu. Tel 5638 8994.

Hoonete soojustamine puistevillaga, objektiga tutvumine ja konsultatsioon tasuta. Puistemees OÜ, tel 5016689.

Vihmaveesüsteemide ja katuseturvatoodete paigaldus. Rennid toodame kohapeal valtsimismasinaga – puuduvad liitekohad! Vihmaveerennid OÜ, tel 527 1059, info@vihmaveerennid.ee. 

Vastavalt projektile teostame teie kinnistule vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitust. Suur ja väike traktor (rokson). Majasisesed santehnilised tööd. Reoveemahutite paigaldus. Keevitustööd. Kanalisatsiooni ülepumplate väljaehitus. Veemõõdusõlmede ehitus. Tänava-, ääre- ja aiakivide paigaldus. Kontakt: tel 5656 7690, Enno.

Tänavakivi paigaldus. Sillutisekivide ja äärekivide paigaldus Tallinnas ja Harjumaal.  Kogemus 13a, kvaliteetne lõpptulemus! Tel 5255851, info@ormikivi.eewww.ormikivi.ee

Kivisillutised, äärekivid. Paigaldus, parandustööd ja kivide müük. info@viimsikivi.ee, tel 5667 6629,  www.viimsikivi.ee

Teostame kaevetöid miniekskavaatoriga. Tel 5639 3588, www.väikeekskavaator.ee.

Teenustööd laadur-ekskavaatoriga, lammutus- ja koristustööd. Tel 50 74178.

MUUD TEENUSED

Vanaraua ja kodumasinate tasuta äravedu. Plekk, torud, latid, tööriistad, pliidid, ahjud, vannid, kraanid, mahutid, pesumasinad, aiavõrk, autoosad, akud, kaablid, boilerid jne. Õuest, garaažist tasuta. Korterist, majast väljavedu alates 10 €. Külmkapid, telerid al 10 €. Lõikamine, lammutamine kokkuleppel. Tel 5550 5017.

Pakume kolimis-ja transporditeenuseid. Mööbli montaaž. Vanade esemete utiliseerimine. Tel 529 9579, indrek@asjadliiguvad.ee, AsjadLiiguvad.ee

Metalli ja keevitustööd. Aiapostid, väravad. Autode keretööd. Karpide vahetus. Uued ja kasutatud autorehvid koos paigaldusega. Luha 34 kesklinn, tel. 58830701, info@autotaht.ee , www.autotaht.ee

Autoremont Viimsis. Remont ja hooldustööd, diagnostika, rehvide vahetus, elektritööd, erinevad keevitustööd, haagiste rent, kliimaseadmete remont ja hooldus. Töökoja tel 56566067.

Kogemustega õmbleja teostab Viimsis Aiandi teel parandus- ja õmblustöid. Tel 5625 1195, Tiiu.

Kogemustega õmbleja Haabneemes teeb õmblus- ja parandustöid ning õmbleb kodutekstiile. Tel 5242109 Heljo

Face SPA näo hooldused. Ainulaadsed Green Peel naha uuendamise detoks-hooldused. 

7 immunomoduleerivat programmi ainulaadse Green Peel piilingu kasutamisega. 

Allahindlus aasta lõpuni -10%. Tel 5349 5777, lesja.cosmetik@gmail.com, 

www.facespa.ee  

OST, MÜÜK, RENT

Ostan rinnamärke, vanu postkaarte ja fotosid, trükiseid ja dokumente ning muid Eesti ajalooga seotud kollektsioneerimise esemeid. Tel 602 0906 ja 501 1628, Tim.

Ostan vanavara – Tarbeklaasi tooted, mööbel, dokumendid, fotod, mänguasjad, nõud, tööriistad, ehted, kunst, mootorrattad ja palju muud! Ardo, 5607 8579

Auto ost. Ostan kasutuseta jäänud sõiduki (sõiduauto, maastur, kaubik), võib vajada remonti. Kiire tehing ja vormistamine. Tel 5365 4085, skampus@online.ee

Soovin osta garaaži  ja 1-2 toalist korterit Viimsis, seisukord ei oma tähtsust. Tel 56488544 EST RUS

Ostame maja / krundi. Soovime oma perele osta mõistliku hinnaga maja või krunti Piritale või Viimsisse. Huvitavad ka remonti vajavad majad. Kinnisvaraportaalides pakutavaga oleme kursis. Pakkumised palume teha e-postile sim@tulbi.ee või tel 5818 2656

Müüa puitbrikett RUF 120€/960 kg, turbabrikett 140€/840 kg, pellet premium 180€/975 kg, kütteklotsid 110€/48 kotti, lepp ja kask kottides. Tel 517 0257.

Müüa lõhutud küttepuud kohaletoomisega Lepp, sanglepp, metsakuiv okaspuu, kask soodsalt. Küsi hinda! Kuiv lepp ja sangelepp 54 eur.rm Tel 509 9598, pakhalupuu@gmail.com

www.pakhalupuu.ee

Küttepuud. Müüa saetud ja lõhutud küttepuud pikkusega 30-60 cm. Kojuvedu. Tel 522 7345, marek406@gmail.com. Tellimusi võtame vastu iga päev. 

Müüa kuivad küttepuud 30cm, 40L võrkkott. Lepp 2,70€, Kask 3,20€. Kohaleveoga. Tel 5270884

Soojuspumpade müük, paigaldus, hooldus ja remont. Kvaliteetne töö ja hea hind. Garantii. www.freoonipunkt.ee/soojuspumbad. Tel 5858 5829 Freoonipunkt OÜ. Toome koju sooja!