TÖÖPAKKUMINE

Pirita Pesumaja otsib pesumaja töötajat! Palk alates 700€. Tel 5837 8330, info@piritapesumaja.ee, www.piritapesumaja.ee   

KOSTNAPÜHKIMINE

Litsentseeritud korstnapühkija ja pottsepa teenused. Ventsüsteemide puhastus, ka korterelamutes. Küttekollete ehitus, paigaldus ja remont. Akti väljastamine Päästeameti ja kindlustusseltside jaoks. Tel 5690 0686, korsten.korda@gmail.com.

Kutsetunnistusega korstnapühkija. Töö puhas ja korralik. Tehtud töö kohta väljastan nõuetekohase akti. Tel 56890125, kuldnoop@gmail.com.

Pikaajalise kogemusega litsentseeritud korstnapühkija teenus. Teostan ka sundventilatsiooni puhastust. Tel 552 6281, margus@korvent.ee.

Korstnapühkija teenused. Tellimine 5877 1665 või www.puhaskolle.ee.

Korstnapühkija ja pottsepa teenused. Ohtlike puude/okste langetamine, viljapuude lõikamine, trimmerdamine, heki lõikus ja pügamine. Tel 5348 7318, igor@inkteenused.ee.

AIATÖÖD

Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja puude hoolduslõikust. Teostame puude tervisliku seisundi hindamist. Soodsad hinnad. Tel 522 0321, www.arbormen.ee. 

Lõikame viljapuid, pügame hekke, langetame puid ning vastavalt teie soovile teostame ka teisi haljastus- ja koristustöid. Helistage julgelt tel 5563 7666. Rohkem infot kodulehelt www.ifhaljastus.ee.

Hekkide pügamine, viljapuude, ilupuude ja põõsaste lõikamine, muru rajamine, taimede istutamine ja muud haljastustööd. Tel. 55647029

EHITUS

Üldehitus, katuse-, fassaadi- ja viimistlustööd. Majade, kõrvalhoonete ehitamine täislahendustega. Tel 53 529 476, mehitus@gmail.com.

Selfpro Ehitus teostab Viimsis üldehitust, sisetöid/siseviimistlust, terasside/aedade ehitust. Tel

58 166 206, aleks.selfpro@gmail.com

Aedade valmistamine ja paigaldus. Tel 5249034, iis.ee

Katuste pesu ja värvimistööd, remonttööd, veerennide puhastus ja akende pesu. Tel 5638 8994.

Hoonete soojustamine puistevillaga, objektiga tutvumine ja konsultatsioon tasuta. Puistemees OÜ, tel 5016689.

Vihmaveesüsteemide ja katuseturvatoodete paigaldus. Rennid toodame kohapeal valtsimismasinaga – puuduvad liitekohad! Vihmaveerennid OÜ, tel 527 1059, info@vihmaveerennid.ee. 

Tänavakivi paigaldus. Sillutisekivide ja äärekivide paigaldus Tallinnas ja Harjumaal.  Kogemus 13a, kvaliteetne lõpptulemus! Tel 5255851, info@ormikivi.ee, www.ormikivi.ee

Teostame kaevetöid miniekskavaatoriga. Tel 5639 3588, www.väikeekskavaator.ee.

Teenustööd laadur-ekskavaatoriga, lammutus- ja koristustööd. Tel 50 74178.

MUUD TEENUSED

Vanaraua ja kodumasinate tasuta äravedu. Plekk, torud, latid, tööriistad, pliidid, ahjud, vannid, kraanid, mahutid, pesumasinad, aiavõrk, autoosad, akud, kaablid, boilerid jne. Õuest, garaažist tasuta. Korterist, majast väljavedu alates 10 €. Külmkapid, telerid al 10 €. Lõikamine, lammutamine kokkuleppel. Tel 5550 5017.

Metalli ja keevitustööd. Aiapostid, väravad. Autode keretööd. Karpide vahetus. Uued ja kasutatud autorehvid koos paigaldusega. Luha 34 kesklinn, autotaht.ee, tel. 58830701, info@autotaht.ee

Kogemustega õmbleja teostab Viimsis Aiandi teel parandus- ja õmblustöid. Tel 5625 1195, Tiiu.

Autoremont Viimsis. Remont ja hooldustööd, diagnostika, rehvide vahetus, elektritööd, erinevad keevitustööd, haagiste rent, kliimaseadmete remont ja hooldus. Töökoja tel 56566067.

Sügistööd. Puhastame teie maja vihmaveetorud ja katuseääred lehtedest. 

Teostame töid tõstukilt. Koristame ka lehti ja niidame. Tel. 55616574 Morten Nõmme e-mail hooldus@runeberg.ee

OST, MÜÜK, RENT

Ostan rinnamärke, vanu postkaarte ja fotosid, trükiseid ja dokumente ning muid Eesti ajalooga seotud kollektsioneerimise esemeid. Tel 602 0906 ja 501 1628, Tim.

Auto ost. Ostan kasutuseta jäänud sõiduki (sõiduauto, maastur, kaubik) võib vajada remonti. Kiire tehing ja vormistamine . Tel 5365 4085, skampus@online.ee

Müüa loomasõnnikut, mulda, täitepinnast, liiva ja killustikku. Tel 5849 7915, taluaed@hot.ee

Müüa puitbrikett RUF 120€/960 kg, turbabrikett 140€/840 kg, pellet premium 180€/975 kg,  kütteklotsid 110€/48 kotti. Tel 517 0257.

Müüa lõhutud küttepuud kohaletoomisega Lepp, sanglepp, metsakuiv okaspuu, kask soodsalt. Küsi hinda! Kuiv lepp ja sangelepp 54 eur.rm Tel 509 9598, pakhalupuu@gmail.com

www.pakhalupuu.ee

Küttepuud. Müüa saetud ja lõhutud küttepuud pikkusega 30-60 cm. Kojuvedu. Tel 522 7345,  

marek406@gmail.com. Tellimusi võtame vastu iga päev. 

Soojuspumpade müük, paigaldus, hooldus ja remont. Kvaliteetne töö ja hea hind. Garantii. www.freoonipunkt.ee/soojuspumbad. Tel 5858 5829 Freoonipunkt OÜ. Toome koju sooja!

Rendile anda garaaž Viimsis, Katlamaja teel. Sooja täiskeldri ja kanaliga. Tel. 50 24540