Reakuulutused Viimsi Teatajas

KOSTNAPÜHKIMINE

Litsentseeritud korstnapühkija ja pottsepa teenused. Ventsüsteemide puhastus, ka korterelamutes. Küttekollete ehitus, paigaldus ja remont. Akti väljastamine Päästeameti ja kindlustusseltside jaoks. Tel 5690 0686, korsten.korda@gmail.com.

Kutsetunnistusega korstnapühkija. Töö puhas ja korralik. Tehtud töö kohta väljastan nõuetekohase akti. Tel 56890125, kuldnoop@gmail.com.

Pikaajalise kogemusega litsentseeritud korstnapühkija teenus. Teostan ka sundventilatsiooni puhastust. Tel 552 6281, margus@korvent.ee.

Korstnapühkija teenused. Tellimine 5877 1665 või www.puhaskolle.ee.

Korstnapühkija ja pottsepa teenused. Ohtlike puude/okste langetamine, viljapuude lõikamine, trimmerdamine, heki lõikus ja pügamine. Tel 5348 7318, igor@inkteenused.ee.

AIATÖÖD

Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja puude hoolduslõikust. Teostame puude tervisliku seisundi hindamist. Soodsad hinnad. Tel 522 0321, www.arbormen.ee.

Lõikame viljapuid, pügame hekke, langetame puid ning vastavalt teie soovile teostame ka teisi haljastus- ja koristustöid. Helistage julgelt tel 5563 7666. Rohkem infot kodulehelt www.ifhaljastus.ee.

Langetame ja hooldame puid ning freesime kände just Teie piirkonnas. Leiame koos lahenduse! Meid saab kätte tel 5626 3857, www.puumehed.com

Hekkide pügamine, viljapuude, ilupuude ja põõsaste lõikamine, muru rajamine, taimede istutamine ja muud haljastustööd. Tel. 55647029

EHITUS

Üldehitus, katuse-, fassaadi- ja viimistlustööd. Majade, kõrvalhoonete ehitamine täislahendustega. Tel 53 529 476, mehitus@gmail.com.

Selfpro Ehitus teostab Viimsis üldehitust, sisetöid/siseviimistlust, terasside/aedade ehitust. Tel

58 166 206, aleks.selfpro@gmail.com

Aedade renoveerimine ja ehitus, värvimine. Materjalide müük: lipid, väravad, paneelid, postid jne. Tel 5610 8598, www.ehituspuusepad.ee.

Aedade valmistamine ja paigaldus. Tel 5249034, iis.ee

Puitfassaadide ja katuste vahetus, ehitus ja värvimine. Puitkarkasside ehitus, kipsitööd, üldehitus. Tel 5610 8598, www.ehituspuusepad.ee.

Fassaadid, üldehitus, plekitööd, krohvimine, viimistlus. Tel 57878925

Katuste pesu ja värvimistööd, remonttööd, veerennide puhastus ja akende pesu. Tel 5638 8994.

Hoonete soojustamine puistevillaga, objektiga tutvumine ja konsultatsioon tasuta. Puistemees OÜ, tel 5016689.

Vihmaveesüsteemide ja katuseturvatoodete paigaldus. Rennid toodame kohapeal valtsimismasinaga – puuduvad liitekohad! Vihmaveerennid OÜ, tel 527 1059, info@vihmaveerennid.ee.

Vannitubade renoveerimine. Plaatimine ja siseviimistlus. Tel 53728382

Tänavakivi paigaldus. Sillutisekivide ja äärekivide paigaldus Tallinnas ja Harjumaal.  Kogemus 13a, kvaliteetne lõpptulemus! Tel 5255851, info@ormikivi.ee, www.ormikivi.ee

Kivisillutised, äärekivid. Paigaldus, parandustööd ja kivide müük. Tel 5667 6629, info@viimsikivi.ee, www.viimsikivi.ee.

Teostame kaevetöid miniekskavaatoriga. Tel 5639 3588, www.väikeekskavaator.ee.

Teenustööd laadur-ekskavaatoriga, lammutus- ja koristustööd. Tel 50 74178.

Vastavalt projektile teostame teie kinnistule vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitust. Suur ja väike traktor (rokson). Majasisesed santehnilised tööd. Reoveemahutite paigaldus. Keevitustööd. Kanalisatsiooni ülepumplate väljaehitus. Veemõõdusõlmede ehitus. Tänava-, ääre- ja aiakivide paigaldus. Kontakt: tel 5656 7690, Enno.

MUUD TEENUSED

Mahla pressimise teenus ja mahlamüük Harjumaal Kose vallas. Lisainfo tel 56219762.

Vanaraua ja kodumasinate tasuta äravedu. Plekk, torud, latid, tööriistad, pliidid, ahjud, vannid, kraanid, mahutid, pesumasinad, aiavõrk, autoosad, akud, kaablid, boilerid jne. Õuest, garaažist tasuta. Korterist, majast väljavedu alates 10 €. Külmkapid, telerid al 10 €. Lõikamine, lammutamine kokkuleppel. Tel 5550 5017.

Metalli ja keevitustööd. Aiapostid, väravad. Autode keretööd. Karpide vahetus. Uued ja kasutatud autorehvid koos paigaldusega. Luha 34 kesklinn, autotaht.ee, tel. 58830701, info@autotaht.ee

Kogemustega õmbleja teostab Viimsis Aiandi teel parandus- ja õmblustöid. Tel 5625 1195, Tiiu.

Autoremont Viimsis. Remont ja hooldustööd, diagnostika, rehvide vahetus, elektritööd, erinevad keevitustööd, haagiste rent, kliimaseadmete remont ja hooldus. Töökoja tel 56566067.

OST, MÜÜK, RENT

Ostan rinnamärke, vanu postkaarte ja fotosid, trükiseid ja dokumente ning muid Eesti ajalooga seotud kollektsioneerimise esemeid. Tel 602 0906 ja 501 1628, Tim.

Auto ost. Ostan kasutusena jäänud sõiduki (sõiduauto, maastur, kaubik) võib vajada remonti. Kiire tehing ja vormistamine . Tel 5365 4085, skampus@online.ee

Müüa loomasõnnikut, mulda, killustikku, liiva ja täitepinnast. Tel 58497915taluaed@hot.ee

Müüa puitbrikett RUF 120€/960 kg, turbabrikett 140€/840 kg, pellet premium 180€/975 kg,  kütteklotsid 110€/48 kotti. Tel 517 0257.

Müüa lõhutud küttepuud kohaletoomisega Lepp, sanglepp, metsakuiv okaspuu, kask soodsalt. Küsi hinda! Kuiv lepp ja sangelepp 54 eur.rm Tel 509 9598, pakhalupuu@gmail.com

www.pakhalupuu.ee

Küttepuud. Müüa saetud ja lõhutud küttepuud pikkusega 30-60 cm. Kojuvedu. Tel 522 7345,

marek406@gmail.com. Tellimusi võtame vastu iga päev.

Müüa kuivad küttepuud ,30cm, 40L võrkkott. Lepp 2,70€, Kask 3,20€. Kohaleveoga. Tel 5270884

Soojuspumpade müük, paigaldus, hooldus ja remont. Kvaliteetne töö ja hea hind. Garantii. www.freoonipunkt.ee/soojuspumbad. Tel 5858 5829 Freoonipunkt OÜ. Toome koju sooja!