Reakuulutused Viimsi Teatajas

TÖÖPAKKUMINE

Viimsi äritares tegutsev Café Lyoni kohvik võtab tööle usina nõudepesija-abitöölise (graafikuga töö). Saada CV viimsi@cafelyon.ee. Lisainfo tel 622 9217. Asume Paadi tee 3, Haabneemes. www.cafelyon.ee

AS Fertilitas pakub tööd kooliõele. Töö esmaspäevast reedeni kella 8-16ni. Lisainformatsioon telefoni numbril 605 9007 või e-posti aadressil: e.lobjakas@fertilitas.ee.

AS Fertilitas pakub tööd haldustöötajale. Töö esmaspäevast reedeni kella 8-16-ni. Lisainformatsioon telefoni numbril 605 9007 või e-posti aadressil: e.lobjakas@fertilitas.ee .

Pakume tööd koristajale Viimsis ja Pirital asuvates restoranides. Töö graafiku alusel E-P vastavalt kokku lepitavale koormusele, tööaeg kell 6 – 11. 

Nõuded töötajale: hoolas, kohusetundlik, varasema töökogemusega. Vanus umbes 22-55 aastat. Vajalikud juhiload. Helistada E-R 9 – 18, Marina, tel 5308 8518

KOSTNAPÜHKIMINE

Litsentseeritud korstnapühkija ja pottsepa teenused. Ventsüsteemide puhastus, ka korterelamutes. Küttekollete ehitus, paigaldus ja remont. Akti väljastamine Päästeameti ja kindlustusseltside jaoks. Tel 5690 0686, korsten.korda@gmail.com

Kutsetunnistusega korstnapühkija. Töö puhas ja korralik. Tehtud töö kohta väljastan nõuetekohase akti. Tel 5689 0125, e-postkuldnoop@gmail.com

Pikaajalise kogemusega litsentseeritud korstnapühkija teenus. Teostan ka sundventilatsiooni puhastust. E-post margus@korvent.ee, tel 552 6281

Korstnapühkimine. Kütteseadmete remont ja hooldus. Töödele garantii ja akt. Tel 5692 1395

Korstnapühkija teenused. Tellimine tel 5877 1665 või www.puhaskolle.ee

Korstnapühkija ja pottsepa teenused. Ohtlike puude/okste langetamine, viljapuude lõikamine, trimmerdamine, heki lõikus ja pügamine. Tel 5348 7318, e-post igor@inkteenused.ee.

AIATÖÖD

Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja puude hoolduslõikust. Teostame puude tervisliku seisundi hindamist. Soodsad hinnad. Tel 522 0321, www.arbormen.ee.

Lõikame viljapuid, pügame hekke, langetame puid ning vastavalt teie soovile teostame ka teisi haljastus- ja koristustöid. Helistage julgelt tel 5563 7666. Rohkem infot kodulehelt www.ifhaljastus.ee

EHITUS

Üldehitus, katuse-, fassaadi- ja viimistlustööd. Majade, kõrvalhoonete ehitamine täislahendustega. Tel 5352 9476, mehitus@gmail.com

Aedade renoveerimine ja ehitus, värvimine. Materjalide müük: lipid, väravad, paneelid, postid jne. www.ehituspuusepad.ee, tel 5610 8598

Puitfassaadide ja katuste vahetus, ehitus ja värvimine. Puitkarkasside ehitus, kipsitööd, üldehitus. www.ehituspuusepad.ee, tel 5610 8598

Katuste pesu ja värvimistööd, remonttööd, veerennide puhastus ja akende pesu. Tel 5638 8994

Hoonete soojustamine puistevillaga, objektiga tutvumine ja konsultatsioon tasuta. Puistemees OÜ, tel 501 6689

Vihmaveesüsteemide ja katuseturvatoodete paigaldus. Rennid toodame kohapeal valtsimismasinaga – puuduvad liitekohad! Vihmaveerennid OÜ, info@vihmaveerennid.ee, tel 5271 059

Fassaadid, üldehitus, plekitööd, krohvimine, viimistlus tel 5787 8925

Vannitubade renoveerimine. Plaatimine ja siseviimistlus tel 5372 8382

Pottsepatööd. Uute küttekehade ehitus ja vanade remont. 12- aastane töökogemus ja kutsetunnistus. Tel 5690 3327

Tänavakivi paigaldus. Sillutisekivide ja äärekivide paigaldus Tallinnas ja Harjumaal.  Kogemus 13 a, kvaliteetne lõpptulemus! Tel 525 5851, www.ormikivi.ee, info@ormikivi.ee

Kivisillutised, äärekivid. Müük, paigaldus ja parandustööd. Tel 566 76629info@viimsikivi.ee, www.viimsikivi.ee

Teostame kaevetöid miniekskavaatoriga. Tel 5639 3588, www.väikeekskavaator.ee

Teenustööd laadur-ekskavaatoriga, lammutus- ja koristustööd. Tel 507 4178

Vastavalt projektile teostame teie kinnistule vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitust. Suur ja väike traktor (rokson). Majasisesed santehnilised tööd. Reoveemahutite paigaldus. Keevitustööd. Kanalisatsiooni ülepumplate väljaehitus. Veemõõdusõlmede ehitus. Tänava-, ääre- ja aiakivide paigaldus. Tel 5656 7690, Enno.

ÕPE

Hispaania keel Viimsis: kutsume Teid hispaania keele kursustele. Tunnid neljapäeva õhtuti Viimsi huvikeskuses või zoom.com portaali vahendusel. Info ja registreerimine: a.s.wesman@gmail.com

Annan koolimatemaatika tunde (1.–12. klassini) Haabneemes. Hariduselt matemaatik ja kogemus olemas. Lisainfo tel 5827 9084, Laur.

MUUD TEENUSED

Mahla pressimisteenus ja mahlamüük Harjumaal Kose vallas. Lisainfo tel 5621 9762

Vanaraua ja kodumasinate tasuta äravedu. Plekk, torud, latid, tööriistad, pliidid, ahjud, vannid, kraanid, mahutid, pesumasinad, aiavõrk, autoosad, akud, kaablid, boilerid jne. Õuest, garaažist tasuta. Korterist, majast väljavedu alates 10 €. Külmkapid, telerid al 10 €. Lõikamine, lammutamine kokkuleppel. Tel 5550 5017

Kogemustega õmbleja teostab Viimsis Aiandi teel parandus- ja õmblustöid. Tel 5625 1195, Tiiu

Kogemustega õmbleja Haabneemes teeb rõivaste parandustöid ja õmbleb kodutekstiile. Tel 524 2109

Metalli ja keevitustööd. Aiapostid, väravad. Autode keretööd. Karpide vahetus. Uued ja kasutatud autorehvid koos paigaldusega. Luha 34 kesklinn, autotaht.ee, tel 5883 0701, info@autotaht.ee   

OST, MÜÜK, RENT

Ostan rinnamärke, vanu postkaarte ja fotosid, trükiseid ja dokumente ning muid Eesti ajalooga seotud kollektsioneerimise esemeid. Tel 602 0906 ja 501 1628, Tim.

Müüa loomasõnnikut 7T – 160 €, 15T – 220 €, mulda, killustikku, liiva ja täitepinnast. Tel 5849 7915, taluaed@hot.ee

Sügis on hea aeg väetamiseks! Müüa puhast hobusesõnnikut kottides 5€/40l või lahtiselt kärutäis hind kokkuleppel. Alates kümnest kotist transport tasuta. Tel 507 1497

Müüa puitbrikett 120€/960kg, turbabrikett 140€/840kg, pellet premium al.175€/tonn,  kütteklotsid 110€/48 kotti. Tel 517 0257

Müüa lõhutud küttepuud kohaletoomisega Lepp, sanglepp, metsakuiv okaspuu, kask soodsalt. Küsi hinda! Kuiv lepp ja sangelepp 54 eur/rm Tel 509 9598, pakhalupuu@gmail.com, www.pakhalupuu.ee

Küttepuud. Müüa saetud ja lõhutud küttepuud pikkusega 30-60 cm. Kojuvedu. Tel 522 7345, e-post: marek406@gmail.com. Tellimusi võtame vastu iga päev.

Soojuspumpade müük, paigaldus, hooldus ja remont. Kvaliteetne töö ja hea hind. Garantii. www.freoonipunkt.ee/soojuspumbad, tel 5858 5829 Freoonipunkt OÜ. Toome koju sooja!

Matkaauto rent. Võimsate automaat käigukastidega B-kategooria, paljude lisa ja mugavus varustustega matkaautod. Väiksem 4 kohaline ja suurem 7 kohaline. Lisainfo FB Rendipill ja rendipill@hotmail.com

Rendile anda garaaž, Viimsis, Aiandi teel 170 m² või 105 m² ja 65 m². Tel 501 3657

Langetame – hooldame puid ning freesime kände just Teie piirkonnas. Leiame koos lahenduse! Meid saab kätte tel 5626 3857, www.puumehed.com