Reakuulutused Viimsi Teataja 25.oktoober 2019

AUTODE KOKKUOST

Autode kokkuost. Ostame kõiki sõidukeid ja töömasinaid. Võib pakkuda remonti vajavaid ja seisvaid sõidukeid. Sõiduk ei pea olema arvel, ülevaatusega ega kindlustusega. Pakkuda võib kõike! Kuulutus ei vanane. Tel 5457 5055.

TÖÖPAKKUMINE

Otsime kojameest ja masinisti keskusesse Miiduranna Konsum (Ranna tee 46a). Tööaeg E–P kell 7–9.30. Lisainfo: tel 5558 0118, Allan.

ÕPE

Pikaajalise töökogemusega matemaatikaõpetaja annab eratunde Viimsis 4.–11. klassi õpilastele. Aitan ka korrata gümnaasiumi katseteks ja põhikooli lõpueksamiks. Hind kokkuleppel. Lisainfo tel 5340 0165, Mare.

Laste kooliks ettevalmistamine, lugema ja kirjutama õpetamine. Tel 505 9605.

Staažikas matemaatikaõpetaja ootab eratundidesse 8.–9. klassi õpilasi, et ette valmistuda gümnaasiumi sisseastumiskatseteks. Olemas palju lisamaterjali. Viimsi vallamaja juures. Tel 609 1084, 5389 1356.

Viimsi kooli 6. klassi tüdruk otsib endale toredat klaveriõpetajat. Laps on käinud klaveritundides õppimas üks aasta. Elukoht Heki tee, Viimsi. elle.voksepp@uniontravel.ee, tel 5454 5457.

Otsime 6. klassi tüdrukule inglise keele õpetajat. Võimaluse korral sooviks lapsele koduõpet, aadress Heki tee 12. elle.voksepp@uniontravel.ee, tel 5454 5457.

AIATÖÖD

Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja puude hoolduslõikust. Soodsad hinnad. Tel 522 0321.

Ohtlike puude langetamine, kännu freesimine, võsalõikus ja väljavedu. Tel 5373 5212.

Langetame ja hooldame puid just Teie piirkonnas. Leiame koos lahenduse! Meid saab kätte tel 5626 3857, www.puumehed.ee.

Ohtlike puude raie, võsa lõikus ja kruntide puhastamine võsast. Helista julgelt ja leiame lahenduse. Tel 5623 0373, Randy.

EHITUS

Teostame kaevetöid miniekskavaatoriga. Tel 5639 3588, www.väikeekskavaator.ee.

Vastavalt projektile teostame teie kinnistule vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitust. Suur ja väike traktor (rokson). Majasisesed santehnilised tööd. Reoveemahutite paigaldus. Keevitustööd. Kanalisatsiooni ülepumplate väljaehitus. Veemõõdusõlmede ehitus. Tänava-, ääre- ja aiakivide paigaldus. Kontakt: tel 5656 7690, Enno.

Teostame vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitustöid, kõiki majasiseseid santehnilisi töid. Laadur ratastraktori teenus, veoauto (multilift) teenused, lammutus- ja koristustööd. Vanametalli tasuta äraviimine. Tel 507 4178.

Liiv, killustik, sõelutud põllumuld, graniitkillustik, freesasfalt, täide jm. puisteveod hea manööverdusvõimega soodsal väikekalluril kuni 6 tonni. Tel 525 2632.

Tänavakivi paigaldus. Sillutisekivide ja äärekivide paigaldus Tallinnas ja Harjumaal. Kogemus 12a, kvaliteetne lõpptulemus! Tel 525 5851, www.ormikivi.ee.

Üldehitus, katuse-, fassaadi- ja viimistlustööd. Majade, kõrvalhoonete ehitamine täislahendustega. Tel 5352 9476, mehitus@gmail.com.

Katuste pesu ja värvimistööd, remonttööd, veerennide puhastus ja akende pesu. Tel 5638 8994.

Köögid, liuguksed ja garderoobid. Hinnad soodsad. Garantii. Tel 502 9075, e-post liuguksed@kallion.net.

KORSTNAPÜHKIMINE

Kutsetunnistusega korstnapühkija. Töö puhas ja korralik. Tehtud tööde kohta akt. Tel 5689 0125, e-post kuldnoop@gmail.com.

Litsentseeritud korstnapühkija ja pottsepa teenused. Ventsüsteemide puhastus, ka korterelamutes. Küttekollete ehitus, paigaldus ja remont. Akti väljastamine Päästeameti ja kindlustusseltside jaoks. Tel 5690 0686, korsten.korda@gmail.com.

Pikaajalise kogemusega litsentseeritud korstnapühkija teenus. Teostan ka sundventilatsiooni puhastust. E-post margus@korvent.ee, tel 552 6281.

MUUD TEENUSED

Vanaraua ja kodumasinate tasuta äravedu. Plekk, torud, latid, mahutid, tööriistad, autoosad, seadmed, pliidid, vannid, pesumasinad, aiavõrk, akud jne. Õuest, garaažist tasuta. Korterist 10 €. Külmkapid, telerid al 10 €. Tel 5550 5017.

Kogemustega elukutseline õmbleja teostab Viimsis Aiandi teel parandus- ja õmblustöid. Tel 5625 1195, Tiiu.

Mahlapressimise teenus ja mahlamüük Harjumaal Kose vallas. Lisainfo: tel 5621 9762.

Korstnapühkija ja pottsepa teenused. Ohtlike puude/okste langetamine, viljapuude lõikamine, muruniitmine (trimmeriga), heki lõikus ja pügamine. Tel 5348 7318, e-post igor@inkteenused.ee.

MÜÜK, OST

Küttepuud. Müüa saetud ja lõhutud küttepuud pikkusega 30-60 cm. Kojuvedu: tel 522 7345, e-post marek406@gmail.com. Tellimusi võtame vastu iga päev!

Kohaleveoga liiv, muld, killustik, sõnnik, turvas, asfaldipuru, betoon. Kuni 2 tonni: tel 509 2936. Kuni 12 tonni: tel 507 9362.

Meilt saab taas tellida kartulit, köögivilju ja mett! Tellimusi võtame vastu igapäevaselt. Tellimiseks ja lisainfo saamiseks helistage tel 5865 2190.

Müüa puitbrikett 155 €/960 kg, turbabrikett, pellet premium, kuiv lepp ja kask 40 L kotis, kuivad kütteklotsid 48 kotti/110 €. Tel 5692 4924.

Ostan rinnamärke, vanu postkaarte ja fotosid, trükiseid ja dokumente ning muid Eesti ajalooga seotud kollektsioneerimise esemeid. Tel 602 0906 ja 501 1628, Tim.