Viimsi noortekeskus sai oktoobrikuu lõpus uue juhataja. Ise noorena aktiivselt oma kodukohas Võrumaal noortekeskust külastanud Ave-Liis Kivest (24) töötab juba viimased kaks aastat Viimsi noortekeskuses.

Kui tihe noortekeskuste külastaja Sa ise noorena olid?

Kui ma käisin põhikoolis, loodi Vastseliina valda noortekeskus. Alguses olin seal üksnes piljardimängija, kuid ajas minu külastatavus kasvas ja ma hakkasin ka ise noortekeskuse töösse panustama.

Noortekeskuses käisin ma seetõttu, et seal tundsin, et mind väärtustati – minu mõtteid võeti kuulda ja noorsootöötajad lõid võimalusi, läbi mille sain ennast arendada ja panustada ka kogukonna tegemistesse.

Kõik, mis minu elus on noorsootööga seotud, tuleneb paljuski sellest, et olin ise aktiivne noortekeskuse külastaja – ma liitusin noortevolikoguga ja gümnaasiumis avanes võimalus osalise koormusega noortekeskuses tööle asuda. Kunagi soovisin saada õpetajaks, kuid noortekeskusest saadud kogemuse põhjal otsustasin Tallinna Ülikooli noorsootööd õppima minna. Hetkel õpin noorsootöö korraldust magistriõppes.

Lauamänguõhtu „Osaledes ettevõtlikuks“ Viimsi keskuses. Foto: Kertu Lepvalts

Kuidas jõudsid Viimsi noortekeskusesse?

Väga huvitaval moel. Olin eelmises töökohas jõudnud arusaamiseni, et aeg on midagi muud proovida. Olin just Tallinna Ülikoolis noorsootöö rakenduskõrgharidust lõpetamas, kui üks kursusekaaslane muu jutu käigus mainis, et Viimsisse otsitakse noorsootöötajat. Mmõtlesin, et kandideerin, sain tööle ja siia ma jäingi.

Millised olid toona Sinu tööülesanded?

Kõigepealt oli minu ülesandeks pakkuda avatud noorsootöö teenust nii Viimsi, Püünsi kui ka Randvere (hetkel on keskus suletud) keskuses. Põhirõhk oli suuresti noortega kontakti saamisel ning võimaluste loomisel.

Millised on Sinu tööülesanded nüüd, juhatajana?

Juhtida noortekeskuse meeskonda, rahalisi ressursesse, luua arenguks võimalusi nii noorsootöötajatele kui ka noortele. Vaadata üle, kas kõik, mis me täna teeme, on ajakohane ja päriselt see, mida noored ja kogukond tahavad ja vajavad.

Ma tundsin, et soovin panustada noorsootöö arengusse nii Viimsis kui ka üleriigiliselt ning juhataja positsioon võimaldab seda. Ühtpidi on mul nüüd suur vastutus, kuid teisalt on mul enda pädevuste raames võimalus valdkonda arendada ja sinna kaasata ka noortekeskuse personali ning kohalikke noori.

Kuidas see välja näeb?

Ma olen Eesti Noosootöötajate Kogu liige, kus ma juhin nutika noorsootöö töögruppi. Töögrupi keskmes on digitaalne ja nutikas noorsootöö. Olen panustanud ka selle nimel, et jätkuks noorsootöö magistriõpe Tallinna Ülikoolis.

Viimsis proovin anda oma panuse, et noorsootöötajatel oleksid head töötingimused ja võrdväärne, tööle vastav palk ning noortel võimalikult head tingimused enesearendamiseks kooli ja kodu väliselt.

Prügikunsti töötuba Püünsi keskuses. Foto: Karolina Lõhmus

Mida tähendavad digitaalne ja nutikas noorsootöö?

Digitaalne noorsootöö on noorsootöö, mida tehakse digitaalsetes keskkondades, näiteks sotsiaalmeedias, kus pakutakse samuti noorsootööteenust. Nutika noorsootöö eesmärk on teha noorsootööd senisest tõhusamalt ja tulemuslikumalt. Suuresti tähendab see seda, et nutikate lahendustega soovitakse jõuda rohkemate noorteni ning suurendada noorte võimalusi, sh noorte kaasatust.

Kellega veel koostööd teete?

Vallavalitsusest teeme koostööd haridus-, arendus-, avalike suhete ning sotsiaal- ja tervishoiuosakondadega. Lisaks ka muusika-, kunsti- ja teaduskoolidega ning valla ettevõtjatega, kes on toetanud meid õpilasmaleva korraldamisel ning pakkunud noortele töökohti. Lisaks on tihe suhtlus Viimsi raamatukogu, Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse ja Eesti Noorsootöötajate Koguga.

Palun tutvusta eesootavaid projekte!

Hetkel on käsil projekt koos raamatukoguga, kus noortel on võimalik õppida foorumteatri meetodi kohta ning meetodit ka praktiseerida. Oleme planeerimas ülevallalist noorte osaluse ja ettevõtlikkuse konverentsi, kuhu oleme kaasanud Randvere ja Püünsi koolide huvijuhid, noortevolikogu ja vallavalitsusest arendusosakonna. Konverents peaks toimuma hiljemalt maikuus aastal 2023. Samuti on käsil ülevallalise noorsootöö konverentsi planeerimine huvikoolide, noortevolikogu ning vallavalitsuse haridusosakonna spetsialistidega.

Uuel aastal on plaanis osaleda noortevahetusel Prantsusmaal, mille kohta jagame infot jooksvalt. Samuti on plaan osaleda õpirännetes ning ka teistes noortevahetustes.

Toome enda tegevuste keskmesse ka riigikogu valimised, sh noorte teadlikkuse tõstmise valimistemaatikast, nt erinevatest maailmavaadetest.

Millised on Viimsi ja Püünsi noortekeskused?

Viimsi noortekeskuses on avatud ruum, lisaks veel köök, jututuba, töötuba ja multituba. Jututoas saab näiteks õppida, aga ka x-boxi kasutada. Töötoas on triikraud, tikkimismasin, erinevad materjalid ja seal saab keskenduda käelisele tegevusele. Multitoas on meil Macid, foto- ja videograafiatehnika, mida saab kasutada nii kohapeal kui ka välja laenutada. Noortekeskuses toimuvad ka ringid: kokandus, keraamika, minu disain ja fotoring. Keskuses töötab kolm erinevate huvide ja pädevustega noorsootöötajat.

Püünsi noortekeskus asub Püünsi kooliga samas hoonekompleksis, kus keskusel on kasutada üks suur ruum. Hetkel töötab seal kolm noorsootöötajat ning ringidest toimuvad meeskondlik meisterdamine ja näitering. Keskuse keskmine külastaja on Püünsi noorekeskuses väga aktiivne. See tähendab, et noored avaldavad julgelt oma arvamust ja räägivad kaasa tegevuste planeerimises. Mida rohkem noored oma arvamust avaldavad, seda paremaks teenus muutub.

Palju noori Viimsi noortekeskusi igapäevaselt külastab?

Püünsi keskust külastab igapäevaselt umbes 60 ja Viimsi noortekeskust umbes 40 noort. Põhilisteks külastajateks on noored vanuses 7–11, kuid julgelt tulevad järgi ka noored vanuses 12–16.

Kuidas noorsootöötajad noorteni jõuda püüavad?

Meil kajastatakse infot nii sotsiaalmeedias, noortekeskuste kodulehel kui ka Viimsi Teatajas. Samuti üks ühele suheldes ning aeg-ajalt üldhariduskoolidele ning huvikoolidele jagades.

Mis noori noortekeskusesse toob?

Ma julgen öelda, et noori toob siia turvaline keskkond, kus neid kuulatakse, kus neil on vastavalt oma huvidest ja vajadustest võimalus panustada nii enda kui ka teiste arengusse.

Millised on suurimad müüdid, mis noorsootööga kaasas käivad?

Kõige suurem müüt on vist see, et noortekeskus on mõeldud riskikäitumisega noortele ning noorematele noortele. Tegelikult on noortekeskusesse oodatud kõik noored vanuses 7–26.

Teine müüt: noortekeskuses käiakse niisama kott-toolil istumas. Tegelikult pakub noortekeskus väga mitmekesiseid võimalusi – tihti leiavad noored siin ka uusi sõpru ning uusi hobisid, omandavad uusi teadmisi ja oskusi või proovivad midagi uut, millega varasemalt kokku pole puutunud.

Kuidas neid müüte murda?

Teadlikkuse tõstmisega, seetõttu tuleb üle vaadata, kuidas me oma tegevusi kajastame. Oluline on tuua kajastuse keskmesse noori, kes meid päriselt külastavad; tegevusi, mida pakume; ning oskusi ja teadmisi, mida noored tegevustes osaledes omandavad.

Millised on Sinu kui noortekeskuse juhataja eesmärgid?

Kasvatada kogukonna teadlikust noorsootööst laiemalt ja liikuda selles suunas, et teenuse keskmeks ei oleks ainult noored, vaid ka noortekeskuse personal.

Kuidas Sulle tundub, kas noorsootöötajaid tunnustatakse piisavalt?

Hea küsimus! Ma arvan, et noorsootöötajaid tunnustatakse, kuid alati saaks rohkem. Üldiselt inimesi tunnustatakse küll, kuid kui me räägime noorsootööst kui professioonist, siis see jääb veel vajaka.

Miks selles oma ametis rõõmu pakub?

Kui läbi noorsootöö noore elus päriselt midagi muutub. Kui noored saavad noorsootöös kogemuse, teadmisi või oskusi, mis aitab kaasa nende arengule. Rõõmu teeb ka see,  kui noored ise tahavad teha ja teevad.

Kes on Sinu eeskujud?

Minu eeskujudeks on minu kunagised noorsootöötajad Merlis ja Mari, noorsootöö korralduse õppekava kuraator Ilona-Evelyn Rannala ning noortevaldkonna koolitaja Kristi Jüristo.

Külasta noortekeskust!

Viimsi noortekeskus

Aadress: Randvere tee 9

Avatud: E–R kell 13–19

Püünsi noortekeskus

Aadress: Kooli tee 33

Avatud: E–R kell 12–18