Viimsi vallavolikogu lõi alused valla haridusasutuste juhtide palgatõusuks

Teisipäeval toimunud vallavolikogu otsus võimaldab maksta Viimsi valla haridusasutuste juhtidele senisest kõrgemat töötasu.

Viimsi valla peamine eesmärk on tagada konkurentsivõimeline ja kvaliteetne haridus. Kiirete muutuste taustal on Eestis haridussüsteem paljudes aspektides teiste riikide haridussüsteemidega võrreldes positiivselt esile tõusnud. Näiteks PISA uuringutes on Eesti õpilaste tulemused maailma tipus ja selle üle saame uhked olla. See aga nõuab meie haridusasutuste juhtidelt üha enam professionaalset tippjuhile vastavat juhtimisoskust ja üha suuremat vastutuse võtmist.

„Koolijuhtide autonoomia on suurenenud ning haridusele ja õpitulemustele koolides pööratakse senisest ehk veelgi enam tähelepanu. Haridusasutuste juhtimine ei ole lihtne ülesanne ja soovime asutuste juhte sellel teekonnal igati toetada,“ ütles Viimsi vallavanem Illar Lemetti.

„Hiljuti eraldati lisaraha Viimsi valla õpetajatele, et neid motiveerida ja tunnustada. Leiame, et on väga oluline toetada ka meie haridusasutuste juhte, et kinnitada nende olulisust ja motiveerida neid panustama meie laste tulevikku,“ kinnitas Viimsi abivallavanem Annika Vaikla.

Haridusasutuste direktorite palga arvutamisel võetakse aluseks põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse alusel Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud õpetaja töötasu alammäär, mis korrutatakse läbi töötasu koefitsiendiga.