Detsembri lõpus tunnustas Viimsi vald hakkajaid noori, kes on oma tegevuse ja saavutustega silma paistnud. Seekord pälvis tunnustuse ja toetuse kaheksa noort.

Vastavalt Viimsi vallavolikogus kehtestatud korrale tunnustatakse 7–26-aastaseid noori, keda võib pidada teistele omavanustele eeskujuks erinevates valdkondades ja kes on aasta jooksul panustanud ühiskonna arengusse või saavutanud oma tegevuses kõrge taseme. 

Vallavalitsusele teeb vastavalt laekunud taotlustele tunnustamise ettepanekud noortest, noorsootöötajatest ja ametnikest moodustatud komisjon, kuhu kuuluvad noortevolikogu, õpilasesinduse, noortekeskuse ja vallavalitsuse esindajad. Taotlusi võib komisjonile esitada jooksvalt. 

Abivallavanema Marju Aolaidi sõnul on noorte märkamine ja tunnustamine väga oluline. „Viimsis on palju erinevaid võimalusi ning iga noor saab leida endale huvipakkuva tegevuse. Tähtis on, et nad kõik leiaksid oma harrastuse ja tegeleksid sellega pühendunult, kuid sama oluline on see, et neid märgatakse ja tunnustatakse,“ lausus ta. 

Seekordsed tunnustuse saajad:

Tristan Aik Sild                                                

Tristan Aik on väga hea õppedukusega noormees, kes on saavutanud häid tulemusi aineolümpiaadidel. Samuti on tal suurepärased tulemused spordis: ta võitis 2020. aasta Balti noorte kergejõustiku meistrivõistlustel odaviskes kuldmedali, tuli Harjumaa meistriks kõrgushüppes ja sai Eesti noorte meistrivõistlustel odaviskes kuldmedali. Tristan Aik osaleb aktiivselt ka Viimsi õpilasmaleva tegevuses.

Karolina Luidalepp                                          

Karolina lõpetas Tartu Kutsehariduskeskuse koka eriala neljanda taseme kiituskirjaga ning alustas õpinguid Tallinna Tehnikaülikoolis. Välispraktika sooritas ta Taanis ja Hispaanias. Kokkade kutsemeistrivõistlusel „Noor Meister 2020“ saavutas neiu esikoha.

Martin Lipp                                                     

Martin on edukas sportlane, kes saavutas U17 vanuseklassis purjetamise Eesti meistrivõistlustel ZOOM 8 klassis esimese koha. Lisaks on tal väga hea õppeedukus.  

Nora Toomast                                                   

Nora on silmapaistev maletaja, kes noorte meistrivõistlustel saavutas tavamales U8 rühmas 4. koha, Eesti noorte välkmale meistrivõistlustel pälvis ta 3. koha ja noorte kiirmale meistrivõistlustel saavutas U8 rühmas 3. koha.  

Anett Kunder                                                   

Anett on Tallinna Balletikooli II kursuse õpilane, kel on väga hea õppeedukus. Ta on osalenud erinevates balletilavastustes ning on osaline lühiballetis „Torm“.

Sten Lang                                                         

Sten on aktiivne Viimsi noortevolikogu liige ja endine Haabneeme õpilasesinduse aktiivne liige. Ta osaleb Tartu Ülikooli astronoomia, matemaatika ja keemia kursustel ning on saanud häid tulemusi olümpiaadidel ja robootikavõistlusel.

Diana Kutšerova                                               

Diana on Haabneeme kooli õpilasesinduse esimees ja aktiivne Viimsi noortevolikogu liige. Ta osaleb aktiivselt ja panustab erinevates noorteprojektides, seda eelkõige sotsiaalmeedia vallas.

Holger Vitsur                                                   

Holger on sportliku meelega edukas Haabneeme kooli õpilane ja aktiivne õpilasesinduse liige. Ta esindab kooli erinevatel spordivõistlustel ning on saavutanud silmapaistvaid tulemusi Harjumaa meistrivõistlustel.

Märkame tublisid noori!

Suur tänu kõikidele, kes on tähele pannud tegusaid noori ja vormistanud põhjendatud taotlused nende tunnustamiseks! Ootame uusi ettepanekuid. Märkame tublisid noori!Viimsi noori tunnustatakse vastavalt „Tunnustamise kord Viimsi vallas“. Taotlusi saab esitada jooksvalt siin.