Viimsi vald kutsub tunnustama!

Tunnustame haridusvaldkonna toetajat, kes oma tegevusega on toetanud õppeasutusi, edendanud kooli ja kogukonna koostööd, aidanud väärtustada hariduselu Viimsi vallas ning kelle tegevus on positiivselt mõjutanud Viimsi valla hariduselu arengut.

Tunnustame noorsootöö auhinnaga vallas tegutsevat isikut või organisatsiooni, kes on aasta jooksul silmapaistvalt tegutsenud noorsootöövaldkonnas või kelle tegevus on mõjutanud Viimsi valla kujunemist noortesõbralikumaks.

Tunnustuse saajad pälvivad valla tänukirja ja meene.

Taotlusi saab esitada kuni 31. oktoobrini veebilehel viimsivald.ee.