Tänavu osaleb Viimsi vald rahvusvahelises noorsootöö projektis „Learning Mobility in Times of Climate Change“. Viimsit esindavad vallavalitsuse haridusosakonna töötajad ja kohalikud aktiivsed noored.

Viimsi valla kaasasid projekti kolleegid Saksamaalt IJABist (International Youth Service of the Federal Republic of Germany). Peamine eesmärk on rahvusvahelise noorsootööga seotud organisatsioonide jätkusuutliku õpirände toetamine. Projekti käigus selgitatakse välja, kuidas saavad rahvusvahelised noorte liikuvuse, noorsoovahetustega seotud tegevused muutuda jätkusuutlikumateks, keskkonnasõbralikemaks ning mida ootavad noored noorsoovahetusprojektidelt, kus on arutlusel noorte liikuvuse ja kliimamuutuse teemad rahvusvahelisel tasandil.

Osalemas seitse riiki

Projekti on kaasatud seitse riiki: Eesti, Hiina, Saksamaa, Soome, Prantsusmaa, Türgi ja Inglismaa. Esmalt viidi 15–26-aastaste noorte seas läbi projekti teemadega seotud küsitlus. Küsimustik tõlgiti seitsmesse keelde ehk kõik huvitatud noored said vastata oma emakeeles. Tegemist oli väga põhjaliku küsimustikuga, kus sooviti vastuseid kolmele teemale: rahvusvahelised noorte liikuvusprojektid, keskkonnaküsimused ja kliima soojenemine. Eestist andis oma vastused 84 noort.

Silmaringi laiendav kogemus

Pärast küsitluste läbiviimist toimusid fookusgrupi intervjuud. Neljas grupis osales kolm Eesti noort, kus olid arutlusel eelpool loetletud teemad. „Mulle väga meeldis, sest see oli huvitav uus kogemus. Kõigil olid head ideed, kuidas praegust olukorda parandada. Samuti jagati oma kogemusi, mida kliimasoojenemine kellegi jaoks tähendab. Vestlus noorte vahel kulges hästi, eriti kohtumise lõpus, mil pigem arutlesimegi omavahel ilma abistavate küsimusteta. Äärmiselt silmaringi laiendav kogemus,“ kiidab projektis osalenud Elis.

Mihkli sõnul oli vestlus huvitav ja asjalik. „Sain teada rohkem kliimasoojenemisest, samuti sellest, kuidas see teistes riikides väljendub. Vestluse algul olid kõik pisut häbelikud, kuid peale paari küsimust saime juba vabalt suhelda. Esitatud küsimused olid igati köitvad. Teiste riikide noorte jaoks on kliima soojenemisega seotud teemad sama aktuaalsed kui meil ning teadmisi ja mõtteid, mida avaldada, oli neil palju,“ arvab noormees.

Cerda meenutab, et kliima teemade puhul võeti arutellu erinevaid küsimusi. Näiteks, millisel tasandil ja kuidas tekivad erinevad probleemid, kes on nende eest vastutavad ja kuidas saaksime ühiselt lahenduste suunas liikuda. „Arutelu käigus anti igaühele võimalus omapoolset nägemust jagada ja leidsime oma kogemuste põhjal mitmeid sarnaseid, aga ka erinevaid jooni. Olenemata arutelu teemast või muredest sain aru, et noored mõtlevad ühtemoodi ja on orienteeritud lahendustele,“ kinnitab ta.

Koostöö on huvitav

Viimsi vallavalitsuse poolt osalevad projektis Kaija Mägi ja Kadi Bruus. „See on tore, et erineva suurusega riikide organisatsioonid ja kohalikud omavalitsused projektis koostööd teevad. Oleme koosolekuid pidanud ja ühiselt küsimustiku läbi vaadanud. Pärast analüüsi esitatakse projektis osalejate poolt ettepanekud Euroopa Komisjonile,“ võtab Kadi Bruus projekti tegevuse kokku.