Loodame, et olukord Eestis stabiliseerub ja saame suvel taas noortele õpilasmaleva korraldada. Kui asjad lähevad nii nagu praegu planeeritud, pakub Viimsi Õpilasmalev 2021 tööd 150 noorele kahes malevavahetuses. Malev toimub koostöös Viimsi noortekeskuse, vallavalitsuse, asutuste ja ettevõtetega.

Toimub kaks malevavahetust

I vahetus 14.–18.06 ja 28.06–2.07 (10 tööpäeva), II vahetus 2.08– 13.08 (10 tööpäeva). 

Õpilasmalevasse registreerimine algab 24. märtsil kell 10 ning lõpeb kohtade täitumisel. Registreerimise link avaldatakse Viimsi noortekeskuste sotsiaalmeedias (Facebook, Instagram) ja Viimsi valla koduleheküljel. 

Sel aastal toimub õpilasmalevasse registreerimine ja töölepingute allkirjastamine digitaalselt valla iseteeninduskeskkonnas. Registreerimiseks tuleb sisse logida ID-kaardi või Mobiil-ID-ga ning registreerimise kinnitamiseks on vajalik lapsevanema digitaalselt allkirjastatud nõusolek. 

Noortel on võimalus töötada ühes vahetuses ning registreerimisel tuleb valida, kummas vahetuses soovitakse osaleda. 

Registreerimise kinnitamisel saabuvad täpsemad juhised järgnevate etappide kohta. Noored esitavad CV ja motivatsioonikirja ning korrektselt esitatud dokumentide korral oodatakse noori töövestlusele. Pärast vestluste toimumist antakse ühe nädala jooksul otsusest teada. Töölepingute allkirjastamine toimub digitaalselt Viimsi valla iseteeninduskeskkonnas. 

Maikuu jooksul toimuvad tööõigust ja -ohutust puudutavad koolitused, mida viivad läbi Eesti Töötukassa spetsialistid. Õpilasmalevas osalemise eelduseks on kõigi etappide läbimine.

Viimsi õpilasmaleva tegevused on suunatud 13–19-aastastele Viimsis elavatele noortele, kes soovivad suvel teha tööd ning veeta meeldivalt vaba aega, panustades seeläbi ka oma kodukoha hüvangusse. Lisaks neljatunnistele tööpäevadele pakub Viimsi õpilasmalev noortele toredaid ühistegevusi väljaspool tööaega. Noortel on võimalik töötada heakorra rühmades koos rühmajuhiga ning tööd ja ühisüritusi juhendavad ja korraldavad Viimsi noortekeskuse noorsootöötajad, kellel on läbitud laagrikasvataja koolitus. Vanematel (15+) noortel, kel on varasemast malevakogemus juba olemas, on võimalik kätt proovida ka töötades Viimsi ettevõtetes.  

Lisainfo: 

Kaire Tobias 
tel 5690 9904
Viimsi noortekeskus 
kaire.tobias@viimsinoortekeskus.ee