Viimsi õpilasmalev on töö- ja puhkelaager, mis ühendab töötamise ja erinevad meeskondlikud tegevused. Peamine eesmärk on noorte konkurentsivõime kasvatamine tööturul, pakkudes esmase töökogemuse saamise võimalust.

Viimsi õpilasmaleva tegevused on suunatud 13–19-aastastele Viimsis elavatele noortele, kes soovivad suvel teha tööd ning panustada kodukoha arengusse.

Õpilasmalevas töötavad noored heakorrarühmades koos rühmajuhiga ning varasema malevakogemusega 15+ noored töötavad Viimsi vallas tegutsevates ettevõtetes. Väljaspool tööaega on noortel võimalik osaleda ühistegevustes, mida juhendavad ja viivad läbi Viimsi Noortekeskuse töötajad, kel on laagrikasvataja või laagrikasvataja-juhataja osakutse. Kokku saab tänavu malevas osaleda 154 noort.

Viimsi õpilasmaleva 2022 I vahetus toimub 27.06–8.07 (10 tööpäeva) ning II vahetus 8.–19.08 (10 tööpäeva).

Malevasse võib kandideerida iga 13–19-aastane noor, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Viimsi vald või kes õpib Viimsi valla haridusasutuses.

Malevasse kandideerimisel on vaja:

  • esitada avaldus Viimsi valla iseteenindusportaalis SPOKU;
  • esitada õigeaegselt kandideerimisdokumendid (CV ja motivatsioonikiri);
  • registreerida end töövestlusele, mh osaleda töövestlusel;
  • osaleda tööõigus- ja ohutuskoolitusel.

Täpsem õpilasmaleva ajakava avaldatakse veebruaris noortekeskuse koduleheküljel www.viimsinoortekeskus.ee/opilasmalev.

Viimsi õpilasmalevat korraldab Viimsi Noortekeskus koostöös Viimsi vallavalitsuse ning valla ettevõtetega.

Lisainfo:

Ave-Liis Kivest
Viimsi Noortekeskus
Projektijuht

malev@viimsinoortekeskus.ee

Avafoto: malevas käivad töö ja lõbu käsikäes. Foto: Kertu Lepvalts

Viimsi Noortekeskus