Viimsi võimukoalitsioon on kokku leppinud Randvere koolile juurdeehituse rajamises koos uue kaasaegse ujulaga. Investeeringu suurus on ligi 2,5 miljonit eurot.

Selle raha eest saame projekteerida ja ehitada Randvere koolile kaasaegse ning õpilasesõbraliku juurdeehituse hariduslike erivajadustega lastele koos ujula ja spordikompleksiga.

Koostöös kooli, hoolekogu ja vallaga on tänaseks valminud Randvere kooli juurdeehituse ja ujula projekt. Projekti on koostanud arhitektuuribüroo Arhitektuuriagentuur OÜ, kes projekteeris ka Randvere kooli.

Sügisel kuulutab vallavalitsus välja kooli juurdeehituse ja ujula ehitushanke. Randvere kooli juurdeehitus ja ujula valmib 2021. aasta sügiseks.

Kvaliteetsed kodulähedased haridus- ja sportimisvõimalused on väga tähtsad väärtused kogukonna jaoks. Randvere kooli juurdeehituse ja ujula rajamine lisab siin olulise panuse.

Olemasolevas koolihoones ehitatakse juurde hariduslike erivajadusega lastele väikeklassid ja kavandatakse edaspidi muuta planeeringut seoses hariduslike erivajadustega laste osa eraldi hoonesse viimisega. Teises etapis on kavandatud tehnoloogia, loomingu ja avastuskeskuse ruumide laiendamine ja ümberehitus. Randvere kooli laienduse projektis on kavandatud 2-korruselisele koolihoonele juurdeehitused põhikooliks vajaliku programmi täitmiseks: söökla laiendus ning raamatukogu ja noortekeskuse juurdeehitus.

Kokku lisandub Randvere kooli juurdeehitusega 1. etapiga 15 uut klassiruumi, õppeköök ja kodundusklass. Lisaks sisaldab juurdeehitus teraapia, loovus-, muusika- ja füsioteraapia ruume ning vahetunni ruume ja multifunktsionaalse saali pindalaga 120 m².

Samuti rajatakse Randvere kooli 4-realine kuni 1,1-1,5 m sügavune bassein ja lisaks ujumise õppimiseks ja lõõgastuseks sobiv 0,9 m sügav, ülevoolu ja massaažidüüsidega väike bassein ning duši- ja riietusruumid saunadega.

Hariduslike erivajadustega lastele rajatakse eraldi mänguväljakud, lisaks on plaanis paigaldada olemasoleva korvpalli- ja spordiväljaku vahelisele alale välijõusaali treeninguseadmed. Uuenenud Randvere koolis saab õppida 472 õpilast, sh 40 hariduslike erivajadustega õpilast.

Koolihoone osaline ümberehitamine ja laiendamine:
•HEV laste ajutise konteinerkoolihoone asemele ehitatakse uus 2-korruseline hariduslike erivajadustega laste klassiruumide plokk ja 25-meetrise basseiniga ujula.
•Spordisaali poolse sissepääsu varikatus asendatakse köetud ühendusgaleriiga.
•Lisaks saavad uue ilme õpetajate ruumid, haljasalad ja mänguväljakud, lisandub 27 uut parkimiskohta (kokku 70), jalgrataste varjualune ca 100 rattale.

Randvere kool
450 koolikohaga Randvere 6-klassilise kooli avasime 2013. aasta septembris. Randvere koolihoone oli Eestis esimene, mis projekteeritud ja ehitatud integreeritud lahendusena, kus õpivad nii üldharidust omandavad kui ka hariduslike erivajadustega lapsed. Hoone projekteeriti madala energiakuluga ja säästlikuna.

Hoone teeb ainulaadseks see, et 1.–9. klassi hariduslike erivajadustega õpilastele on projekteeritud omaette 40-kohaline plokk, kus on 7 õppeklassi suurusega 20 m² kavandatud 5–10 õpilasele ning kus lapsed omandavad hariduse lihtsustatud õppekava järgi.

Randvere koolis on ka kaasaegne raamatukogu, mis on mõeldud nii koolile kui ka kogukonnale.

2015.aastal rajasime kooli juurde plastikkattega pallimängude väliväljaku. 2017. aasta sügisest lisandus aga välispordiväljak mitmete kergejõustiku- ja pallimängualade harrastamise võimalustega. Spordiväljakul asub loodusliku muruga jalgpalliväljak ning tartaankattega ala 60 m jooksuks, kaugus-, kõrgus- ja teivashüppeks ning oda- ja palliviske hoovõtuks.

Randvere kooli kinnistu on suur ning sinna saab lähitulevikus rajada erinevaid vaba aja veetmise ja sportimise võimalusi.

Jan Trei. Fraktsiooni “Meie Viimsi” aseesimees, volikogu liige, eelarve- ja arengukomisjoni aseesimees (Isamaa). Foto: erakogu
Jan Trei. Fraktsiooni “Meie Viimsi” aseesimees, volikogu liige, eelarve- ja arengukomisjoni aseesimees (Isamaa). Foto: erakogu