Randvere kool liitus Rohelise kooli võrgustikuga 2018. aasta sügisel ja eduka tegutsemise eest pälvis 2020. aasta kevadel ülemaailmselt tuntud ning tunnustatud keskkonnamärgise Rohelise lipu.

Tegevuste ja keskkonnasõbraliku mõtteviisiga on haaratud kogu koolipere, kuid sel aastal on uut hingamist toonud Rohelise kooli noored. Kes siis on meie Rohelise kooli noored? 30 õpilast 4.–6. klassist, kes on aktiivselt osalenud, läbi viinud erinevaid tegevusi, mida koos Rohelise kooli ja teiste arendusmeeskondadega planeeritakse.

Teemaks on nii elekter kui ka toit

Kõige mahukamaks projektiks eelmisel ja sel õppeaastal on kahtlemata elektrisäästmise seire. Noored on ära jaganud klassikorpused, mida pisteliselt teatud arv kordi nädalas kontrollimas käiakse – kas tuled on klassipesas, garderoobis ja tualettruumides kustutatud. Kui mõni lamp siiski põleb, tehakse märge tabelisse ja teatud perioodi järel võetakse info kokku ning välja kuulutatakse kõige energiasäästlikum korpus, kellele väljastatakse rändkarikas, mis jääb sinna korpusesse kuniks järgmiste vaatlustulemuste selgumiseni. Seega on igal korpusel võimalus end parandada, et rändkarikas omale saada või enda juures edasi hoida.

Juba teist aastat on Rohelise kooli noored koostöös kooli tervisenõukoguga olnud toidumaitsjad – hinnatakse koolitoitu ja tehakse ettepanekuid toitlustajale. Tänu sellele on koolitoidu maitse, väljanägemine ja valikuvõimalused paranenud. Samuti on koolinoorte käe all valminud sildid koolisööklas, kus juhitakse tähelepanu, et taldrikule tõstetakse nii palju toitu, kui ära süüakse.

Korduv- ja taaskasutsus

Suurem teavituskampaania viidi koos noortega läbi oma joogipudeli populariseerimise teemal. Noored tegid videoklipi, mis jooksis vahetundidel aulas ekraanil, samuti valmisid teavitavad plakatid, mis riputati kogu koolimaja peale. Probleem ei olegi otseselt selles, et noored ja lapsed vett ei tarbi, vaid pigem selles, et kasutatakse ühekordselt klaase, mis pärast iga joogilonksu uuesti pessu lähevad (see on aga elektri- ja veekulu). Selle asemel saab kasutada isiklikku korduvkasutatavat pudelit, mida mugavalt koolis täita ja endaga kaasas kanda.

Samuti on Rohelise kooli noored kaardistanud paberi liigiti kogumise võimalused klassides. Üldpilt oli päris hea, sest prügisorteerimise teema on koolis mitu aastat fookuses olnud. Klassid, kus seda võimalust veel ei olnud, said vastava kasti ja tähistava sildi.

Vahvaid tegemisi jätkub

Mida rohkem on noortel võimalusi ühiselt tegutseda, seda lihtsam on teha omavahel koostööd. Nii käidi sügiselt ühiselt koos matkajuhiga RMK Tädu loodusõpperajal, peeti piknikku, vaadati üle õppeaasta tegevused ja kõigil oli võimalus end kirja panna tegevustesse, mis neile huvi pakkusid. Hiljuti külastasid noored Eesti loodusmuuseumi, kus osalesid giidiga muuseumitunnis „Hirmus armas nahkhiir“ ja vaatasid õppefilmi Läänemerest „Tuur Maria unenägu“. Enne jõule tehti väiksem kokkuvõte esimestest tegevustest sel õppeaastal ja iga Rohelise kooli noor sai kingituseks omanäolise, just meie kooli jaoks loodud kandekoti.

Kindlasti läheb veel aega, et Rohelise kooli noored koolipildis rohkem nähtavamaks saaksid ja tegutsemiseks suuremat enesekindlust ammutavad, kuid hea algus on tehtud. Lootus on uuel õppeaastal kohtuda teiste Viimsi koolide „roheliste noortega“ ja ühiselt midagi ette võtta või organiseerida. Samuti on oodata põnevaid väljakutseid ja tegevusi hiljuti heakskiidu saanud Erasmus+ koostööprojektis Poola kooliga, mida Randvere kool vedama hakkab.

Avafoto: osa Rohelise Kooli noortest spetsiaalselt meie koolile loodud kandekottidega. Foto: Kreete Rõõm