Robokaru huvikoolis õpetatakse roboteid ehitama

Kellena meie lapsed tulevikus töötama hakkavad?  Või milliseid oskusi peaks laps praegusel hetkel omandama, et tulevikus hästi hakkama saada?

Hetkel on kõige konkurentsivõimelisemad töökohad just IT firmades ja tõenäoliselt ei kao need firmad, mis on seotud robootika, programmeerimise ja inseneeriaga kuhugi vaid jätkavad tehnoloogia arengu tuules ka ise kasvu. Kuid juba praegu, hoolimata heast palgast ja huvitavast tööst, on IT firmadel raske leida töötajaid.

Teaduslikud uuringud näitavad, et lapsed teevad karjäärivalikuid selle põhjal, mis neile juba tuttav on. Kui laps on kokku puutunud ja saanud positiivse elamuse koolis keeli õppides, malevas mõnda tööd tehes või huvikoolis õppides, siis on tal selle valdkonna töökohtadega tunduvalt lihtsam samastuda.

Tänapäeva haridus liigub suunas, kus erinevad huvikoolid toetavad laste õpet. Kõige paremini lõimib erinevaid MATIKu (matemaatika-tehnika-teadus-inseneeria-kunst) aineid just robootika. Ühes tunnis peab laps suutma välja arvutada näiteks roboti läbitud vahemaa, valima parimad rehvid, mis ei libise ja arutama oma valikud läbi kaaslasega. Just selline õpe läbi praktiliste näidete kinnistab laste koolis omandatud tarkused ja aitab luua seoseid erinevate teadmiskildude vahel.

Juba teist aastat on Viimsi vallas väikeste 1.-2. klassi  robootikutega tegelenud Robokaru Robootikakool. Siin õpivad lapsed programmeerima ja ehitama Lego WeDo robotit. 3-5 klassi lapsed tegelevad aga uhiuute 2020. aasta  jaanuaris välja antud Lego Spike robotitega, mille soetamist toetas Viimsi vallavalitsus.

Robokaru robootikakooli huviringid toimuvad Viimsi Raamatukogus 

1. klassile teisipäeviti ja kolmapäeviti kell 13.30-15.00

2. klassile esmaspäeviti kell 14.30-16.00

3. -5.  klassile teisipäeviti kell 15.15-16.45

Registreerimine toimub www.robokaru.ee