Püünsi kool: riskide vähendamiseks on olulisim osapoolte vaheline koostöö

Oleme Püünsi Koolis lisaks Terviseameti nõuetele välja töötanud ka oma reeglid ja tugipunktid, mis aitavad ennetada COVID 19 ja ka teiste viirushaiguste levikut koolis ja lasteaias. Haiguste leviku tõkestamise tugipunkte kokku pannes arvestasime sellega, et kaasatud oleks kogu meie koolipere – kõik õpilased ja lasteaiamudilased ning nende perekonnad. On oluline, et me kõik märkame, hoolime ja hoiame enda ümber olevaid inimesi.

Ruume tuulutame kindlasti vahetundide ajal, võimalusel tundide ajal ning ka enne koolipäeva algust ja pärast tundide lõppemist. Vahetunnid veedavad lapsed võimalusel õues. Oleme lastele avanud vahetundide ajaks ka võimla, mis annab juurde liikumisruumi ning võimaluse lapsi koolimajas hajutada. Söögivahetunnid oleme jaotanud nii, et igal klassil on sööma minekuks oma aeg, nii ei kogune sööklasse korraga liiga palju õpilasi.

Lapsevanematele on edastatud palve oma reisidest koolijuhti teavitada ning reisilt naastes olla 2 nädalat kodus. Palume praegu võimalusel mitte reisida või reisid edasi lükata.

Praegu kool piirab ka lapsevanemate võimalust siseneda koolihoonesse. Koosolekuid korraldatakse väiksemates gruppides või digitaalselt, vastavalt vajadusele ja hetkeolukorda arvestades.

Jekaterina Tserepannikova
Jekaterina Tserepannikova

Kõik selgete haigustunnustega õpilased jäävad koju. Praegu on ka kerge nohu ja köha haigused, rääkimata palavikust. Siinkohal loodame teha kindlasti aktiivset koostööd lapsevanematega. Kui haigustunnused avalduvad lapsel koolis, isoleeritakse ta kindlasse ruumi ja kutsutakse talle koheselt vanem järgi, vajadusel helistatakse 112.  Koolil on õigus haigutunnustega laps koju saata. See võimalus oli koolil ka varem olemas. Haige laps ei ole suuteline õppetöös osalema. Kodus taastumine annab talle jõudu, et tervena taas koolis õppetööga jätkata.

Kui selgub, et koolis on koroonahaige laps või keegi, kes on koroonahaigega kokku puutunud, siis laps eraldatakse teistest, seejärel võetakse ühendust Terviseametiga ja oodatakse edasisi juhiseid.

Millal ja mis asjaoludel on vaja kool sulgeda ja kui kauaks, seda otsustab Terviseamet ja Viimsi vallavalitsus. Õpilased õpivad siis distantsõppel. Toimub pidev koostöö ning vajadusel toetab abi vajavat õpilast meie tugimeeskond. Lapsevanematelt ootame mõistmist, ausust ja otsekohesust. Palume kinni pidada Püünsi Kooli ja Terviseameti poolt saadetud soovitustest viiruste tõkestamiseks.

Riskide vähendamiseks on kõige olulisem kõigi osapoolte vaheline koostöö. Hooligem endast ja üksteisest!